de Wrakvisser

ONGEGROND zegt het CBb 

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET  BEDRIJSLEVEN

CBb zegt geen belangrijke getuigen.

Ik zeg door deze getuigen Rotgans en Bakker die de zaak besodemieterd hebben,met hun rondjes draaien.

Deze conclusie is je reinste leugen ,het kan geconstateerd woorden op de orginele band,die is opgenomen bij de verkeerstoren in IJmuiden.Band opname staat onder in de midden. 

De experts zij volgens het CBb niet betrokken bij de aanvaring.

Ja ben ik nou gek of het CBb 

De experts veroordelen mij al  na 3 maanden,

Zij geven dit ook door aan beide vezekeringen,dat ik de schuldige ben.

Ze hebben de opnamens van de zware aanvaring minutieus waargenomen,mij veroordeeld.

Zegt het CBb : met betrekking tot Rotgans en Bakker constateerd dat zij niet betrokken of getuige zijn geweest en dus niets uit hun eigen waarneming kunnen verklaren.

Hier boven de leugens van de heren Rotgans en Bakker,deze komen precies over met de op schrift in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.CBb vind dit alles in orde ,CBb mag mij aanklagen ,want ik zeg dat CBb deze leugens die door hun geaccepteerd worden een schande is in de rechtspraak.

Zaak vol met leugens toch verloren

Waar blijft de Media!!!!!Zware aanvaring die altijd onder de pet bleef

Ze helpen elkaar,het is en blijft klasse justitie.

Laten ze mij maar voor de rechter slepen ,maar dan moeten.!

De inspecteur ILT Katja van der Wal , de experts die de banden hebben gezien en mij veroordeeld hebben,de heren Jan Rotgans en Henk Bakker ,de verkeersleider Babel,ook hun getuigenissen komen zeggen. 

Ze waren opgeroepen,maar niet gekomen!!?

De Boosdoeners die mij gezamelijk met leugens die door het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN beschermd worden.

Dit zijn de mensen die veroordeeld moeten worden,niet ik.

Dit zijn mensen die voor onevewichtigheid in de maatschappij veroorzaken.

Jan Koridon vraagt niet om barhartigheid,hij vraagt wel aan god om eerlijkheid.

 

Ik Jan Koridon, daag hun uit om mij in een kort geding voor de rechter te gaan.Ik klaag de inspecteur de ILT aan voor Laster.

Zij zegt ook terwijl zij niet aanwezig was: HIj wist niet meer wat hij deed,en niet meer waar hij was.

Heb 35 jaar als beroepschipper op zee gevaren als schipper,4 jaar op de FFF flying vessels.11 jaar in de binnenvaart gevaren.Nooit geen ongeluk gehad,nooit geen bekeuring gehad.

Gekeurd en topfit,gaat een Katja van der Wal (inspecteur ILT) mij totaal verschut zetten in haar verzoekschrift aan het Tucht college voor de Scheepvaart,en dit word meegenomen in het hoger beroep bijCBb en geaccepteerd.

Hier van uitgaande denken deze gerechtsgeleerden dat ze met een gek of een mongool te maken hebben..

Ik durf te zeggen dat het een complot is .Dit omdat hun leugens sterk overeenkomen.

Zij die door het CBb beschermd worden,hebben in woord en schrift (staat in deze website) met leugens mij en mij zoon naar de afgrond gebracht. Boot totall los ,inkomsten kwijt.

Gerechtelijke weegschaal helt te ver over naar macht,daarmee te bedoelen dat de gewone man in de zijk word gedruk.

Het is toch niet mogelijk als een inspecteur van de I.L.T met valse verklaringen in een verzoekschrift nog gehonereed word door een Tuchtcolege voor de scheepvaart en het College van Beroep voor het berijfsleven.

Bij protest van deze gerechtelijke instanties kunnen zij hier hun leugens lezen in de verdere pagina`s van deze website.

 

CBb vond dat zij onbelangrijk waren.CBb wilden niet dat hun getuigenissen die in woord en schrift staan, op leugens aangehoord worden.

Verbeeld je dat je een valse verklaring moet afleggen bij het CBb.

 

 En waar was nu de tegen partij,die door was gevaren?

Er zijn twee partijen,en ik sta of zit daar alleen.

De echte band opnamens werden niet getoond!!!!!

Het CBb laat in de veroordeling  alleen de band opnamen zien die de ILT had opgevraagt ,en bekeken heeft zamen met de experts .

Dit zijn geen orginele band opnamens,deze komen van een telefoon van de waterpolitie.Hier word een oordeel over gegeven.

Ik beweer dat het niet de bandopnamens zijn van de verkeerstoren IJmuiden.

P.Babel de verkeersleider van scheepvaart IJmuiden kan niet waar maken dat de inspecteur K van der Wal samen met haar collega Bronkhorst daar de opnamens hebben opgehaald.

Ook de zogenaamde experts J.Rotgans en H.Bakker die schrijven dat zij de opnamens minutius hebben bekeken zijn daar niet geweest. 

Hieronder de opnamens van de ILT en de Experts

https://drive.google.com/file/d/1omw4ciseSaC2veudaLIXCwiY8HunJ8Ve/view

 

Die heb ik namelijk wel! Samen met de advocaat hebben wij deze banden opgenomen,onder toezicht van de verkeersleider de heer P.Babel.

Zie hier onder

Deze band,de orginele was ook verzonden naar het CBb maar werden niet besproken ,en niet vertoond. Waarom niet???

https://drive.google.com/file/d/1omw4ciseSaC2veudaLIXCwiY8HunJ8Ve/view.

 

Ook is de zware aanvaring niet doorgegeven van de verkeerstoren naar Rijkswaterstaat

 

Van: "Babel, Patrick" <Patrick.Babel@portofamsterdam.com> Datum: maandag, 22 maart 2021 20:18 Aan: Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl> Onderwerp: RE: Terug kijken radarbeelden 22-3 Celina/Jyden

[D101614_I17701222] Beste heer Groot,

Dit is jaren geleden, Helaas kan ik mij dat niet meer herinneren . Ik al eerder tegen u cliënt verteld dat ik geen partij ben en wil zijn in deze casus. Wij laten op verzoek van belanghebbenden de radarbeelden zien en daar wil ik het graag bij houden.

Met vriendelijke groet, Patrick Babel.

Het moet het CBb toch vreemd overkomen dat een verkeersleider het niet meer kan herinneren.

 

Hoe kan je zo`n fout maken

Ook bij het indienen van het verzoekschrift van de inspecteur aan het Tuchtcolege voor de scheepvaart.

 

I.LT  (inspecteur ) heeft in een verzoekschrift (15 JUNI 2020) aan de Tuchtcollege voor de scheepvaart een valse verklaring ingediend .

 

Zij schrijft beschouwing op verantwoordelijkheden.


De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was. 

Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2019 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

Op 28 juli 2019 schrijft zij in haar repliek,( 43 dagen later)op mijn verweerschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

 

Laster is het als je beschuldigd word van iets wat je niet gedaan hebt ,maar het CBb beschouwd het als een excuses voor het ongemakt.

 

Collega mevrouw van Duinen  gaat haar colega Katja van der Wall inspecteur ILT bijstaan.

Op di 19 jan. 2021 11:37 schreef Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl>:
Beste Jan,

Hierbij verzend ik u de e-mail door die ik gisteren aan mevrouw  de inspecteur van de I.L.T heb verzonden. Ik ben vervolgens gebeld door

haar collega. Zij verweest naar pagina 6 van de conclusie van repliek. Zij gaf aan dat de term "rondjes" ongelukkig was gekozen en onjuist is. Er was sprake van diverse forse koerswijzigingen over een range van 90 graden.(in tien seconden)

Haar collega ,staat een paar traptreden hoger als de inspecteur ,en gaat haar een rugge steuntje geven.

Waarschijnlijk wist de inspecteur hoe ze na deze bespreking met haar superiors niet zelf de toon aan te geven.

Collega van de inspecteur totaal geen mentaliteit of anders gezegd sociaal ongevoelig, om een leugen van de inspecteur te verdoezelen

Ongelukkig gekozen en onjuist, ja waarom?

 

CBb shrijft in 3.3:

Verschillende koerswijzigingen uit de HOC verstrekte lijst.Zij beweren in tien minuten tijd.

Zijn ze nautisch zo dom of luizen ze mij er weer in.

Deze Lijst van koerswijzigingen is het moment dat mijn schip aangevaren word.

Mijn schip kanteld bijna en word door de Celina omgedraait in een westelijke richting. 

Zie ook pagina RECONSTRUCTIE

De Lijst van kantelen en schip omdraaien gaat binnen 1 minuut gebeuren.

U kan het hieronder zien.

De tijd van 15:47 naar 15:48 ,dus onzin met in tien minuten diverse koerswijzigingen.

Totaal verkeerde berekeningen van de Nautische staf van wie dan ook.

Hier onder de lijst

Kijk ook even op pagina Reconstructie in deze website.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.