de Wrakvisser

LEUGENS

Die kiwa mag ook wel eens een controle krijgen.

Me hele leven gevaren,alle diploma`s van buiten en binnenwateren  en de KIWA weet van niks

 

SW 5 en SV ingelevert BIJ KIWA en daarop,  binnen een week Grootplezier vaarbewijs.

Maar de rechter moest weten dat ik dat niet had .Ja  op een gegeven moment loop je tocht vast

Goede morgen hier TRsertretjekatje Van de KIWA , Katja natuurlijk niet  goede morgen inspecteur K.v.d.W,want ze kennen elkaar zo goed .

Zelfde buurt of school gehad ,lieg maar Raakstraat of Zwetsmaaraan school.

Inspecteur beweert dat ik beroepsmatig bezig was.Dit zijn haar eigen papieren van de ILT dat ik geregistreerd sta als plezier vaartuig

De stuurman hier onder met zijn leugen verklaring! Zijn snelheid zegt hij 6,8 mijl maar het was 10 mijl.

Dit in potdichte mist

Die stuurman waarom liegt hij? Het Tuchtcollege voor de scheepvaart en het CBb gaan hier in mee.

Wat en waarom .

Hier onder de bandopnamen van de ILT

Hier onder ,de voorzitter heeft het verzoekschrift gelezen,maar de leugens hield de voorzitter maar achter.

Waarom achter houden ,mekaar,of elkaar meschien nog wel erger maar ik laat uw gedachtengang de vrije loop.

Meneer H.Bakker noemt zich expert,maar ik denk dat hij dat ook vezonnen heeft.

Hij geeft aan op 12 april 2019 hebben de heer Rotgans en ik zelf,de radarbeelden minutieus bestudeerd.

Hij en zijn collega Rotgans ,zonder proces zonder zekerheid veroordelen mij.

Je word er misselijk van deze personen,ze noemen zich expert ,maar als ze in een proces moeten komen getuigen,dan zijn ze er niet.!!!

 

hier onder

De inspecteur ILT K.v.d.W beweerd en de rechter gaat daat in mee.

De rechter als die nou geen nautische kenneis heeft ,moet dan even chekken bij een deskundige of dit wel klopt.

Maar hij gaat hier doodgemoedereerd in mee.Ook leest u dat ik beroepsmatig bezig was.

 

Mijn vraag is waar zijn haar bewijzen?

 

Fouten en leugens mag je niet veroordeeld worden

Hier onder :gesprek met meneer de Jong van de ASR die legt wel uit hoe ze over u denken.

Hier boven ziet u wat mijn advocaat zijn conclusie is. Maar het wordt nog interesanter!

Hier onder de adcocaat van de tegen partij:alle regels heb ik overtreden en zegt dan ook nog dat de Celiana voor 70.000 euro schade had.

Maar advocaat Jacob Haas wil eigenlijk geen proces,hij wil Drophands .

Hier onder de rekening. Dus Jacob hoe ben je nou aan zo`n baan gekomen!!!

Hier onder : De tegenpartij de coaster CELINA : ILT ,EXPERTS,WATERPOLITIE,VERKEERSLEIDER P.BABEL geen mens die dit schip kan of kent,geen controle van ILT geen controle WATERPOLITIE .

Geen hulp geboden niet afgestopt ,nadat de CELINA de JYDEN total los had gevaren niet aangehouden bij de sluis van IJMuiden een nacht in in een Amsterdamse haven gelost of geladen ,in de nacht zijn gat aan bb gemaakt en de volgende dag vertrokken.

Je zou bijna denken ,wat was zijn lading.Ik Jan Koridon heb zelf op kusters gevaren en de korste tijd voor laden en lossen provianderen papieren douane was drie dagen.

Misdaad :als je door rijd met je auto of je vaart door met je boot na een ongeluk ben je zwaar in overtreding

Hieronder :Rechter in de uitspraak doet gewoon een aanvulling leugen om art 19 ZAR te veranderen

Wat hij beweerd is onzin en staat niet in art 19 van het ZAR

Afdeling III: Gedrag van vaartuigen bij beperkt zicht
Voorschrift 19: Gedrag van vaartuigen bij beperkt zicht
a) Dit Voorschrift is van toepassing op vaartuigen die niet in zicht van elkaar zijn wanneer zij
varen in of om de buurt van een gebied met beperkt zicht.
b) Elk vaartuig dient een veilige vaart aan te houden, aangepast aan de heersende
omstandigheden en de toestanden van beperkt zicht. Een werktuiglijk voortbewogen vaartuig
dient zijn machines gereed te hebben ten einde onmiddellijk te kunnen manoeuvreren.
c) Elk vaartuig dient bij de naleving van de Voorschriften van afdeling I van dit Deel goed
rekening te houden met de heersende omstandigheden en de toestanden van beperkt zicht.
d) Een vaartuig dat alleen met behulp van radar de aanwezigheid van een ander vaartuig
ontdekt, dient vast te stellen of zich een situatie ontwikkelt waarin men elkaar te dicht nadert
en/of gevaar voor aanvaring bestaat. Is dit het geval, dan dient het bijtijds maatregelen ter
Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 1996 12
vermijding daarvan te nemen, met dien verstande dat wanneer zulke maatregelen bestaan uit
een koersverandering, voor zover mogelijk dient te worden vermeden:
i) een koersverandering naar bakboord voor een vaartuig voorlijker dan dwars, dat niet
is een vaartuig dat wordt opgelopen;
ii) een koersverandering in de richting van een vaartuig dwars of achterlijker dan dwars.
e) Behalve wanneer is vastgesteld dat er geen gevaar voor aanvaring bestaat, dient elk vaartuig
dat schijnbaar voorlijker dan dwars het mistsein van een ander vaartuig hoort of dat een te
dicht naderen van een ander vaartuig voorlijker dan dwars niet kan vermijden, zijn vaart te
verminderen tot het minimum waarbij het op koers kan worden gehouden. Indien nodig dient
de vaart geheel uit het vaartuig te worden gehaald en in elk geval uiterst voorzichtig te
worden gemanoeuvreerd totdat het gevaar voor aanvaring is geweken.

CELINA vaart in potdichte mist met 10 mijl naar de haven van IJmuiden .Dit is geen aangepaste snelheid.