Zware verliezen en inkomsten derving

Het verlies van een schip

 

Een schip dat Total-loss word verklaard door een expert.

Een schip dat bijna klaar was,om officieel deel te gaan nemen aan de sportvisserij.

Een schip waarmee mijn zoon per 1 April 2019  het eigendomsbewijs op zijn naam zou krijgen.

Total-loss gevaren door een kuster voor de pieren van IJmuiden.

 

 

2018 eind julie het schip uit Denemarken opgehaald, om klaar te maken voor de sportvisserij.

Het schip laten inschrijven bij de ILT en nog geen drie dagen dat ik met de kotter binnen lag in de haven van Seaport-marina ,kreeg ik officieel bezoek van Waterpolitie ,douane en marechaussee.

Zij ,deze instanties hebben gezamenlijk onder leiding van de heer Konijn van de Douane dit bezoek gedaan op eind juli 2018

Na hun inspecties en de doelstelling van het gebeuren van het schip ,werden ik en mijn zoon tevreden gesteld over het schip de navigatie en de redding materialen.

Hierbij werd zelfs nog een visite kaartje afgegeven ,door de heer Konijn hoofd van de douane dat als ik op zee zou zijn geen onnodige controle zou krijgen ,

tijdens het vissen met passagiers

Er zijn hierbij door de waterpolitie en marechaussee notities van gemaakt (2018 juli).  

 

Met deze tevredenheid zijn wij (ik en mijn zoon) aan het werk gegaan om het schip wat de nodige onderhoud en  aanpassen voor hengelaars klaar te gaan maken.

Was veel schilderwerk en aanpassingen om boven en benedendeks het aangenaam voor de hengelaars te maken.

Hier mee om als er de uitzicht zou komen om het schip als mijn zoon 18 jaar zou worden, het schip voor hem als beroeps matig te gaan sportvissen.

De boot was gekeurd tot 06-04-2019 en er zou een nieuwe keuring komen in april.

De inschrijving van de kvk was geplant op 01-04-2019.

De inschrijving bij het kadaster zou eveneens plaats vinden in april 2019

Voor die tijd stond de boot ingeschreven zowel bij de ILT als bij de verzekering maatschappij A.S.R als recreatief vaartuig 

 

Veel schade geleden

Schade is het nadelige gevolg, zowel materieel als geestelijk, van deze gebeurtenis. De omvang van de schade, het nadeel, kan uitgedrukt worden als het verschil tussen de waarde in de hypothetische situatie waarin de gebeurtenis zich niet heeft voorgedaan en de waarde in de werkelijke situatie.

 

De aanvaring was op 22-03-2019

Band opnamen 1ste pagina veroordeling.

Reconstructie ,pagina reconstructie.

Bandopnamen van gesprek met  de Heer de Jong van de A,S.R  pagina EXPERTS

Bandopnamen van Expert H.bakker expert tegenpartij   Pagina EXPERTS