WROEGING bij de ILT ?

 

1) •spijt, gewetensnood. (2) knagend schuldgevoel vb: ZIJ voelde wroeging over zijn onaardige gedrag (3) 1) Berouw 2) Bezinning 3) Diep berouw 4) Gew...