WERKWIJZE I.L.T                                             

lees ook  https://www.deorion.nl/

https://www.deorion.nl/

Werkwijzen van de ILT

  • De ILT werkt risico- en informatiegestuurd (selectief): de ILT zet haar mensen en middelen in waar de risico’s voor mens en milieu het grootst zijn. Waar zijn de maatschappelijke risico’s en schades het grootst? Waar heeft het handelen van de ILT het meeste effect? De antwoorden hierop helpen de ILT om haar inzet te bepalen. Hiervoor gebruikt de ILT haar ILT-brede risicoanalyse (IBRA). Deze risicoanalyse deelt het werkveld van de ILT op in taken. Per taak berekent de ILT de risico’s rondom fysieke veiligheid, milieu, gezondheid, economie en vertrouwen in instituties. De ILT werkt steeds aan verbetering van de IBRA. Zo krijgt de inspectie risico’s scherper in beeld.

ILT-brede risicoanalyse 2022

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert jaarlijks een risicoanalyse uit. Deze ILT-brede risicoanalyse (IBRA) laat zien welke overtredingen van de wet de meeste maatschappelijke risico’s en schades kunnen veroorzaken. En waar het handelen van de inspectie dus het meeste effect heeft. De IBRA bestaat uit overzichten van de berekeningen van verschillende risico’s met een toelichting.

ILT- Geen risicoanalyse  22 maart  2019    bij een zware aanvaring  voor de pieren van IJmuiden in potdichte mist

Twee schepen krijgen een zware aanvaring voor de pieren van IJmuiden in potdichte mist.

Waarnemende verkeerspost IJmuiden heeft op dat moment 5 schepen te monitoren.

Maar op 22 maart 2019 als de aanvaring plaats vind schakelen ze de hulpdiensten niet in .

De coaster Celina die de sportvisser Jyden rampt op  achterlijker dan dwars ,vaart doodgemoedereerd door(misdaad) gaat door de sluisen word door gene instantie aangehouden of gecontroleerd.

 

Ook word de zware aanvaring niet gemeld bij Rijkswaterstaat.

 

Dan komt de ILT in werking met de Risicoanalyse.

Kort om lees deze website. 

 

ILT-brede risicoanalyse 2019   22 maart  15.26 uur

Het RISICOANALYSE 

 

De koers van de ILT heeft gesjoemeld (volt.deelw.) niet eerlijk omgaan (met iets) 

Niet alleen de ILT inspecteur ILT  K.v.d.W ,ook de verkeerstoren IJmuiden die de aanvaring onder de pet hield en hun blamage van verkeerd monitoren niet aan rijkswaterstaat heeft door gegeven.

De experts van de verzekeringen hebben samen een conlusie gegeven waarshijnlijk in samenwerking ILT omdat deze op papier hebben gezet dat de kapitein van de sportvisser Jyden rondjes gedraaid zou hebben voor de pieren in potdichte mist van IJmuiden.

Tevens beweerd de ILT inspecteur K.v.d.W dat in haar verzoekschrift:

 

De kapitein niet meer wist wat hij deed of waar hij was.

 

Ook de loods van de coaster Celina wist het zeker ook niet meer waar hij was of deed,want die schrijft in zijn verklaring:de Jyden is recht tegen de Celina aangevaren.

P.Babel verkeersleider IJmuiden schrijft aan mijn advocaat : Ik kan het me niet meer herinneren.

Kan u nog meer van die poppenkasten figuren opnoemen,maar lees de website daar in staan alle bewijzen

Wat er ook gebeurd of wat ook de ILT zal ondernemen ,nooit en te nimmer deze boete die ze mij opgelegd hebben kunnen incasseren. Laten ze me maar komen halen.

Dan komt het toch na al die jaren in de Media

 

jan koridon jankoreden@gmail.com

do 12 jan. 13:41 (10 dagen geleden)

aan Rob Groot  advocaat

Hallo  Rob,

 
Dat voorstel van die 2500 euro kwijtschelding is prima,maar dan wel met een schadevergoeding van  60.000 euro ,
die ik en mijn zoon hebben geleden,Dit is ter inkomstenderving en geestelijk schade plus het verlies van mijn sportviskotter
Dan kan ik voor mijn zoon een andere sportvisser kopen.
Het geld doen ze maar bij de zogenaamde bedrijfsschade pot vandaan halen, bij de  ILT,P.Babel,de experts Jan Rotgans ,H.Bakker ,de Celina en de Loods h.Piso 
 
Stuur dit maar aan hun door,dan zijn ze van mij af .
 
Groet Jan

 

ILT,mijn advocaat mooie voorstellen waar je toch bij denkt waar haal je het lef vandaan????

De koers van de ILT

De koers die de ILT volgt is gericht op het werken aan maatschappelijk effect: 

ILT volledig de koers kwijt 

 

Deze uitlating kan niet bij de zware aanvaring 22 maar 2019  voor de pieren van IJmuiden worden beaamt.

IK toon alle bewijzen dat er hier in beide processen de boel naar mijn kant is bedonderd,) Bedrogen 2) Beduveld 3) Belazerd,netjes uitgedrukt.

Dit omdat de waarheid zwaar door de ILT is beschadigd,inspecteur ILT K.v.d.W heeft en had een verzoekschrift ingediend ,met leugens die niet aan de orde kwamen in de processen van het Tuchtcollege van de scheepvaart en in het hoger beroep bij College van beroep voor het Bedrijfsleven(CBb)

 

Tuchtcollege voor de scheepvaart en het CBb heeft het verzoekschrift en repliek gelezen,dus hebben zij meegewerkt met de inspecteur K.v.d.W .

Het is namelijk zo: dat beoordelingen in een vezoekschrift en een repliek dat ingedient is voor een gerechtelijke procedure op de tafel gepresenteerd word en niet onder het tapijt geschoven wordt.

 

En dan daarna ook niet zeggen zo als de inspecteur K.v.d.W :

De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Haar collega mevrouw van .D gaat haar nog bijstaan door aan mijn advocaat te schrijven:

Rondjes draaien voor de pieren van IJmuiden was: Onjuist en ongelukkig gekozen.

 

Deze mensen van de ILT hebben zeker geen schaamte gevoel,maken mij uit voor een op andere pietlul of sufgepikte eend ,dit met uitlatingen van hij wist niet meer wat hij deed en hij wist ook niet meer waar hij was.

Ben in 45 jaar de pieren van IJmuideñ naar buiten en naar binnen gevaren,gaan deze dames van de ILT mij de les lezen.

Ik heb een voorstel aan deze damens van de ILT , het Tuchtcollege voor de scheepvaart het CBb de verkeerstoren IJmuiden met de verkeersleider P.Babel,de twee experts die niet hoefden op te dagen als getuigen Jan Rotgans en H.Bakker ,de Loods van het schip die mij Total-loss heeft gevaren P.Pisa  de ASR die mij al voor dat er een veroordeling was uit de verzekering gooide.

Deze zogenaamde geleerde figuren recht je schouders en beken of we gaan met zijn allen de orginele bandopnamen bekijken van de zware aanvaring op 22 maart 2019,komt er toch nog bezinning!!

 

Dit hieronder schrijft de inspecteur van de I.L.T  In haar verzoekschrift

 

Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

 wanprestatie, onrechtmatige daad, of ongerechtvaardigde ........(Dit is dus Laster)

 

Maar ik ben wel ten onrechte veroordeeld

 

Wanneer ten onterechte wordt beschuldigd van wangedrag, dan sta je voor een helse keuze: het loslaten en de leugen als een permanente vlek laten voortbestaan of terugvechten middels een juridisch proces om de smet op je naam te wissen. Terwijl je worstelt met een beslissing, brengt de valse beschuldiging schade toe aan je relaties, leven en reputatie.

 

 

 

 

Hierboven de Bandopnamen van mij en mijn advocaat opgenomen bij de verkeerstoren IJmuiden

Hierboven de bandopnamen van de ILT die ook vertoond werd bij het hogerberoep CBb 

ILT zegt dat deze band opnamen van de verkeerstoren komt ,dat wordt beweerd in het verzoekschrift,maar dat is niet waar (Dus Leugens) want het is een bandopname van een telefoon van de waterpolitie .

 

Onder de waterpolitie

UIt de radarbeelden LIJKT,  de Marifoon en de Radadrbeelden Waren direct aangevraagt om verstuurd te worden 

voor een juiste analyse. Echter en eigenlijk dan niet Echter konden deze gegevens niet worden verstuurd.

Was hij of zij nou Bruin of Gespikkelt.??

Hij of zij wist niet meer waar hij  of zij was of deed.

 

En waar was de tegenpartij in beide processen?

Geen tegenpartij en toch veroordeeld

Waar is die Coaster CELINA gebleven?

Lees ook in deze website pagina:

HET SPOOKSCHIP CELINA.