Welke Belangen?   Hebben de inspecteur van de I.L.T (K.v.dW) de  Experts J,Rotgans en H.Bakker ,de loods van de Celina H.Piso en de Verkeerstoren  hierbij?

 

 

Ben al na 3 maanden veroordeeld door de tegenpartij ,die ook al beslag op mijn huis zouden gaan doen.

Ook de experts hebben mij veroordeeld na 3 maanden.

Ook de ASR waarbij ik verzekerd was heeft toen al geschreven dat het mij schuld was,en hebben mij gelijk uit de verzekering gegooid.

 

a.s.r. Schadebehandeling <schadebehandeling@asr.nl>

do 27 jun. 2019 11:06

 

aan infomij

 

Geachte heer mevrouw,

Bijgaand zenden wij u de rapportage van de door ons ingeschakelde expert inzake een aanvaring welke verzekerde heeft gehad met een ander schip.

Uit het rapport en onderzoek blijkt dat verzekerde aansprakelijk is voor de aanvaring en de daaruit voorvloeiende schade. Verder blijkt dat er sprake is van beroepsmatig gebruik van de boot.

Geen dekking

Beroepsmatig gebruik is uitgesloten op de afgesloten bootverzekering. Wij wijzen u op artikel 6.18 algemene voorwaarden bootverzekering 088-05 1-16

Nu er geen dekking is op de bootverzekering zullen wij de veroorzaakte schade aan het schip Celina niet vergoeden. Deze kosten komen volledig voor rekening van verzekerde. Wij hebben de tegenpartij gewezen op het ontbreken van dekking op de bootpolis.

Hebt u nog vragen?
Wij vinden het belangrijk dat u goed en volledig geïnformeerd bent. Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mij of één van mijn collega's via telefoonnummer . Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur. E-mailen kan ook naar schadebehandeling@asr.nl. Wilt u dan onze referentie QSS-150020 in de onderwerpregel vermelden? Wij helpen u graag.

 

Ze helpen je graag,zonder een afwachting van een proces,verbaal  toch mij als betalende klant er uit gegooid worden.

 

Maar!!!

Er was nog helemaal geen proces geweest. Hoe zit nu eigenlijk de wetgeving in elkaar?

Mag je met deze zware aanvaring,bijvoorbaat al iemand veroordelen?

Of spelen deze heren en een verzekering hun eigen prosessen uit.?

Je vraagt je af , de I.L.T ,de Experts ,de verkeerstoren ,waterpolitie  de loods en de stuurman.

Wat is de intentie om met deze onzin verklaringen mij hier de schuld van de zware aanvaring te geven 

 

Waarom  zit er een overeenkomst in ,van die rondjes draaien voor de pieren van IJmuiden op een plek, zegt de inspecteur ,en de experts met twee rondtorns en daarna in zuidwestelijke richting tegen de Celina zou zijn gevaren?     Terwijl die niet waarneembaar zijn op de Radar beelden!

 

Het zal je maar gezegd worden ;dat je niet meer wist waar je was ,en niet meer wist wat je deed. (achteraf zeggen dat neem ik terug)zegt en beweert in woord en schrift de inspecteur van de ILT.

Zij schrijft beschouwing op verantwoordelijkheden.


De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was.

 

Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2019 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


Op 28 juli 2019 schrijft zij in haar repliek,( 43 dagen later)op mijn verweerschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste!

 

Het wordt zoals u kan lezen in de bijlage hieronder van de experts: de sportvisser Jyden draaide zeker 2 rondtorns over stuurboord om uit eindelijk in een westelijke koers tegen de Celina zou zijn gevaren.

Hoe kunnen experts nu beweren dat als er op dat moment springtij is ,en er loopt een stroom van ruim 2 mijl uit de zuid ,dat als je dan 2 rondtorns zou doen dan lig je ongeveer van zuid naar noord gerekend 600 meter noordelijker.

En daarna in een zuidwestelijke koers tegen de Celina zijn gevaren.

 

De verkeerstoren geeft de mededeling : u ligt nog op 2 kabels, terwijl dat gezegd wordt de aanvaring plaats vind.(2 kabels is 371 meter)

De waterpolitie na 8 dagen een verbaal op maken.

De loods de heer H.Pisa die in zijn verklaring beweerd, dat de beide schepen recht op elkaar in aanvaring kwamen.

De stuurman in zijn verklaring zegt dat de Celina een snelheid had van 6.8 mijl ,terwijl op de banden te zien zij dat dit 10 mijl was.

 

Al deze instanties en mensen die dit beweren, zie ik heel graag verschijnen in de procedure van het Hoger beroep.

Dit zijn mensen met een redelijke opleiding en mag verwachten dat ze hun verklaringen bij de rechter netjes zullen vertellen!

Als je een beetje kerel  en een klein beetje expert bent  doe je dat.

Maar !!!

Al deze heren die een oproep hebben gekregen zijn niet op komen dagen,die mij met hun leugens nu hebben laten stikken en na al die tijd niks meer van zich hebben laten horen.

Nog steeds geen rehabilitatie over de schade van mijn schip die hier mee verloren is gegeaan.

Ook de ILT die zich met hun inspecteur ,ook met leugens gewoon als of er niks gebeurt is hun werkwijze voortzetten.

Ook het Tucht college voor de scheepvaart met hun plaatsvervangend voorzitter en de leden hebben mij oneerlijk behandeld.

Hoop een ding dat toch  dat de media hier aandacht aan besteed

We zijn alweer bijna 4 jaar verder en het hoger beroep  bij het  Colege voor beroep en bedrijfs leven heeft op

27 mei de rechtzaak voor laten komen. Helaas weer een veroordeling van Klasse justitie 

 

 

Dit hieronder is wat de experts de heren J.Rotgans en H.Bakker hebben door gegeven aan de verzekering ASR (conclusie:)

Dan ook nog er bij, aangepaste  Loods verklaring, de loods de heer H.Piso liegt ook net zo hard als de experts,want die verzint weer wat anders, namelijk wat u kan lezen in zijn verklaring: waarbij zij elkaar op tegenovergestelde koers elkaar hebben aangevaren.(verklaring hieronder)

Mijn vraag aan u wie dit ook allemaal leest. Hoe verzin je dit als een volwassen persoon.

 

Hierboven tussen aanhalingstekens  (geen beroepsschip) de ILT zegt van wel.

Hoe zit de wereld nou in elkaar.

Wordt met pagina`s in het verzoekschrift van de inspecteur van de ILT bestookt, u was bedrijfs matig bezig.

De exerts zeggen hierboven geen beroepschip.

. Wat zijn de belangen hiervan

 

Loods H.Piso beweerd dat de koers 60 a 70 graden stuurkoers was ,maar dat liegt hij want dat was op de aanvaring 95 graden.(Waarom liegt hij) hij is een Loods en weet toch wel welke koers je vaart.

Ook zegt hij kontact gezocht te hebben met het loodwezen .

Dat is natuurlijk de reinste smoes,want hij had afmoeten stoppen en hulp  moeten bieden.Celina met H.Pisa als loods heeft niet gedaan wat een goed zeeman beaamd,doorvaren is misdaad

Kijk op de band opname boven,

Hoe kan H.Pisa nou in zijn verklaring schrijven Op Tegenovergestelde Koers.

Deze verklaringen zijn in beide processen nooit vertoond en besproken.

Dit ook mede dat deze wel door mij en mijn advocaat waren opgeroepen .

Maar werden in beide processen buiten gehouden.

 

Uit de verzekering ASR gezet want die zegt u was beroepsmatig bezig

Weet niet wat voor opleiding ze hebben gehad bij de ILT ,maar de inspecteur  zegt in haar verzoekschrift dat ik beroeps matig bezig was.        Welke belangen zijn hier gaande

Inspecteur ILT zegt gewoon in de processen dat ik bij de KVK met mijn zoon ingeschreven stond,maar dat was dus niet zo.

Als mijn advocaat vraagt om bewijs kan zij dat niet tonen.

Toch worden veroordeeld,geen bewijs, geen tegenpartij ,geen media en geen getuigen.

 

De hele Uitspraak Komt precies overeen,als de uitspraak  van het Tucht college voor de Scheepvaart.

Het kan gelezen worden bij uit Uitspraak  COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN. op google

Ik en mijn advocaat zijn daar op de zitting geweest,maar in feite zijn we gewoon gefopt ,kan ook zeggen zwaar in de maling genomen zijn.

Bij voorbeeld! lees hun uitspraak en die van het Tucht college voor de Scheepvaart.

 

De experts veroordeelden mij al  na 3 maanden,

Zij geven dit ook door aan beide vezekeringen,dat ik de schuldige ben.

Ze hebben de opnamens van de zware aanvaring minutieus waargenomen,mij veroordeeld.

Zegt het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJfSLEVEN in hun uitspraak op 3.2 :!!!!!!!!

 

Met betrekking tot Rotgans en Bakker(de experts) geconstateerd dat zij niet betrokken of getuige zijn geweest en dus niets uit hun eigen waarneming kunnen verklaren.

Hoe kan en hoe durft ,DE RECHTSPRAAK  de ze canstatering in de uitspraak te doen.

Namelijk hun waarnemingen zijn gelijk aan die van de inspecteur van de ILT,die mij in haar verzoekschrift laat veroordelen door het Tuchtcollege voor de scheepvaart en door het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN (CBb).

 

Ze hebben dan zeker ...

Deze experts worden door beide verzekerings maatschappijen ingehuurd om de situatie van het gebeuren op te nemen,maar COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN vind dat niet nodig dat zij deelnemen aan het proces.Dat snap een klein kind nog wel,want dan had de zaak een heel andere kant op gegaan.

Ik en mijn advocaat vonden dat van wel,maar zij werden niet opgeroepen.

Zo werkt dat bij het Gerecht dus niet, maar het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN doet dat wel.

 

Want!!! de bewijzen dat deze experts geleverd zouden hebben in woord en schrift had de zaak laten kantelen.COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN en het Tucht college voor de scheepvaart wisten dat.

Maar!!! Ik ga er vanuit dat de inspecteur  en de experts met hun leugens geholpen zijn.(de hand boven hun hoofd hebben gehouden)

 

Tegen deze conclusie van mijn kant daag ik hun uit!!! 

 

Het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN en het Tucht college voor de Scheepvaart ,als die zich hier niet bij mijn constateringen niet lekker mee voelen kunnen mij op roepen voor het gerecht,het liefst in een kort geding. 

Maar!!! Als zij dit willen ,eis ik van hun dat ze de getuigen met hun leugens ook op roepen:

Inspecteur ILT  K.v.d.W,de heren experts J.Rotgans en H.Bakker,de heer Babel van de verkeerstoren IJmuiden,de Loods van de coaster Celina H.Piso, en uiteraard de waterpolitie S.Terhoeven en meneer Otto.

Allemaal komen, met de onzin getuigennissen op papier,als ze die niet meer hebben, neem ik die wel mee.

In

Met de term expert(e) (Latijn: expertus; 'ervaren, beproefd, bewezen, deugdelijk') of deskundige wordt een in een bepaald vakgebied deskundig persoon aangeduid. Een expert wordt geacht veel kennis en ervaring te hebben op een bepaald terrein.

 

een strafzaak

  • Als een rechter kennis mist om te kunnen beslissen over een strafzaak, kan hij u als deskundige inschakelen. De verdachte mag dan ook een deskundige aanwijzen die bij uw onderzoek aanwezig is. De deskundige die de verdachte heeft aangewezen, wordt voorkeursdeskundige genoemd.

lees het goed hier boven,COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJfSLEVEN vond het niet nodig ,deze deskundigen op te roepen.

Ik en mijn advocaat hebben een verzoek ingedient,om de deskundigen op te roepen ,maar zij vonden dat niet nodig. 3.2 in de uitspraak.

De media moet daar maar eens aandacht aanbesteden.