WAAR IS DE CELINA GEBLEVEN

Goede vraag

De heer J.Rotgans noemt zich net als de heer H,Bakker Scheepvaart expert.

Deskundigenrapport

Hier begint de website mee van J.Rotgans Werk voor de A.S,R  verzekeringen

 

Bij rechtszaken en geschillen is het van belang dat er een objectieve analyse beschikbaar is van het onderwerp. Mocht u zich in een dergelijk situatie bevinden, dan kunt u Rotgans Scheepsadviesbureau benoemen om een deskundigenrapport op te laten stellen, dat aan alle benodigde criteria voldoet.

Dit belooft hij u, en ik ga u vertellen dat je dit maar met een korreltje zout moet nemen!

De heer expert J.Rotgans werd ingeschakeld door de A.S.R verzekeringmaatschappij, waarbij ik was verzekert.

 

Deze twee heren gaan bij de verkeerstoren in IJmuiden de banden bekijken en komen tot deze Conclusie, die zij samen hebben gezien met de verkeersleider de heer Babel 

Deze Conclusie die hieronder afgebeeld staat dienen zij gezamenlijk in, bij de A.S.R verzekeringsmaatschappij waarbij ik verzekert was. 

    On Capabel

 [kaˈpabəl] goed in wat je doet Voorbeelden:   `twee oncapabele experts`, `Zij moet geen inspecteur worden, zij zijn daar voor niet capabel.`Synoniem:   bekwaam © Kernerman Dictionaries. Synoniemenbekwaam bij machte compete...

Onjuist

1) Abusief 2) Averechts 3) Bezijden de waarheid 4) Ernaast 5) Fout 6) Foutief 7) In strijd met de waarheid 8) Incorrect 9) Ineffectief 10) Kwalijk 11) Met fouten 12) Mis 13) Niet correct 14) Niet goed 15) Niet waar 16) Ongerechtvaardigd 17) Onnauwkeurig 18) Onpas 19) Onterecht 20) Onvakkundig 21) Onwaar

DE Conclusie van de experts de heren J.Rotgans en H.Bakker hierboven