Iemand de hand boven het hoofd houden 

 
Iemand de hand boven het hoofd houden wil zeggen: iemand in bescherming nemen. Met deze zegswijze wordt een gebaar verwoord dat vroeger binnen de ...

 

Hieronder IJskoud als of het de gewoonste zaak van de wereld is

Niets uit eigen waarneming: Vraag aan het CBb? wat hebben ze dan wel gedaan?

Verklaring : ja die staat ook op het bandje en ook op de A4 conclusie

Geen reden om P.Babel op te roepen .Dat klopt,want hij kan het zich niet meer herinneren!

Twee opnamens : ze hebben alleen in het proces het onbetrouwbare band laten zien van de ILT

Redelijkewijs:Daarom is het College van oordeel dat het horen van getuigen redelijkewijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van het geschil in hoger beroep.

 

Het CBb denk zeker dat ik geen vestand heb of malle Pietje ben.

Want Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven  (CBb) hebben deze getuigen bewust niet laten komen.

Anders hadden de rollen in het hoger beroep de hele heren en dame van ILT ,expert,verkeersleider,loods ,waterpolitie wel in de meineden archief gekomen.

Meer juridisch geformuleerd: meineed is het onder ede opzettelijk een valse verklaring afleggen in die gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede verplicht stelt of daaraan rechtsgevolgen verbindt.

 

Jordie Bierens (werkende voor de ILT )gaat mij nu aanpakken heeft hij geschreven,met de sommatie van,als u meneer Jan Koridon de namen die u noemt in uw website niet verwijderd krijgt u een proces,waarin u veroordeeld zal worden om deze te verwijderen.

Zeg hier nogmaals:en in uw uitdrukkingen te maken:heb u een voorstel gedaan .Dit is geen bedreiging,maar een logische constatering voor wat er in deze 4 jaar aan impact over mij en mijn zoon is aangedaan.

Ik sommeer u niet,maar als u goed nadenkt over deze situatie die in een moment op gelost kan worden ,zal er toch reabilitatie  moeten komen in een schade vergoeding ,die veroorzaakt zijn door figuren die werken op onbetrouwbare wijze.

U en de ILT inspecteur K..v.d.W ,de experst J.Rotgans,H.Bakker,de verkeersleider IJmuiden P.Babel,de Loods H.Pisa in het proces wat u gaat opstellen,allemaal opkomen draven en dan ook hun zegje laten doen.

Dan zal deze rechter het spel niet kunnen mee spelen en mij gelijk moeten geven in de grondslag tegen het schandalige gedoe van deze opgesomde personages'.

Heb u ook meegedeeld:dat wat er ook gebeurd ,het zij met dwangsommen,met gijzeling of gevangenisstraf het zal dan toch op op een of andere manier recht gesproken moeten worden.

Al deze genoemde personages weten ook dat hoe lang het ook moge duren,dat het zal in de openbare publiciteit komen!

Met betrekking tot experts J.Rotgans en H.Bakker en P.Babel constateert het college dat zij niet betrokken waren bij de aanvaring of daarvan getuige zij geweest en dus niets uit hun eigen waarneming kunnen verklaren.

Inspecteur K.v.d.W   ILT  kan dat ook niet, maar het Tuchtvaart college voor de scheepvaart en het CBb  neemt haar helemaal in de armen en zegt doodgemoedereed wij accepteren wat u beweerd.

 

Bij de bron beginnen:

Fout bij het begeleiden van de scheepvaart door de verkeerstoren IJmuiden.

Deze rampzalige fout oplossen:  Zware aanvaring niet doorgeven op het moment van !

 

Coördinator

Als er een ongeluk of een andere calamiteit plaatsvindt, is de verkeerspost van Rijkswaterstaat de coördinator van de hulpverlening. De verkeerspost onderhoudt directe contacten met patrouilleschepen van Rijkswaterstaat, de politie en de havendiensten, met de regionale politie en brandweer, de drinkwater- en energiebedrijven en met andere verkeersposten in Nederland en België.

Deze actie is dus achterwege gebleven.

Hoe gaan we dat oplossen: ILT,Rijkswaterstaat,Waterpolitie,loods en de tegen partij de CELINA

Gebeld en besproken hoe lossen we dit op : Bescherming bieden aan de verkeersleiding.

Waterpolitie komt uiteindelijk met meneer S.Terhoeven na 8 dagen de situatie opnemen.

Een maand daarna krijg ik nog een ondervraging op kantoor hoek kanaalstaat IJmuidenen geven de indruk dat ik fout gehandeld zou hebben. Meneer Otto collega van Verhoeven laat mij een achenebbes bandje zien van de aanvaring .ik vraag aan hem hoe komt u daar aan,maar dat mag ik niet weten.

 

30 april 2019 komt de ILT aan in de haven op mijn schip ( die total -loss is gevaren)voor ondervraging met de inspecteur senior K.v.d.W met een akelige collega inspecteur Bokhorst.

Dit namelijk: met een hatelijke vervelende vent die zegt:

Uw vaarbewijs sw 5 is verlopen en u bent 71 jaar en nou zal u toch nog weer 4 jaar naar school toe moeten, Ha ha ha  ha .Hij vind dat zo leuk dat hij bijna in ze broek zijkt van het lachen.

Ik denk dan maar zo dat hoort zeker bij de opleiding van de ILT. (mijn sw 5 was  namelijk nog niet verlopen maar dat wist hij niet) Dat was geldig tot 2019  1 April. heb de sw 5 omlaten zetten bij het Kiwa register voor een Plezier grootvaarbewijs 2  Alle binnenwateren inland/Coastel Waters +VHF en radarpatent)

Anderhalf uur verhoor gehad ,gaan van boord af met de mededeling we gaan naar de verkeerstoren IJmuiden om de opnamen te bekijken.

Ik vraag netjes mag ik met jullie mee want ik ben toch een van de hoofdrol.

Maar ik mag niet mee ,ja je vraagt je eigen af hadden ze soms geheimtjes.

 

Zij hebben een bespreking gehad waar ik niet bij mocht zijn en hebben de banden wel gezien maar niet opgenomen,want dan hadden ze mij niet kunnen veroordelen.

ILT  gaat de verkeersleiding het hand boven het hoofd houden.

Dat is dus de Bron waar de besprekingen gedaan en in touw opgezet om toch maar de fout van de verkeerstoren te dekken.

Zij zijn ook bij de waterpolitie geweest want daar komt dat onduidelijke achganebbes bandje vandaan.

Zie de band hieronder die de ILT heeft opgenomen?

 

 

 

 

Dit( hier onder) is de orgineleband opnamen die ik Jan Koridon  samen met mijn advocaat R,Groot heb opgenomen bij de verkeerstoren in IJmuiden onder toezicht van de verkeersleider P.Babel.

Mijn advocaat de heer R.Groot vraagt na afloop aan de verkeerssleider P.Babel meneer  Babel heeft u tijdens de bandopnamen de sportvisser JYDEN rondjes zien draaien .Waarop hij duidelijk zegt nee!

Dan komen de experst J.Rotgans van de ASR en H.Bakker ingehuurd van de tegenpartij.

Deze twee fantasten zijn het al met elkaar eens voor dat ze wat gedaan hebben

Zij komen waarschijnlijk maar weet dat bijna zeker met de zelfde act en conclusie die de ILT inspecteur indient bij de processen.

Rondtjes draaien voor de pieren van IJmuiden ,dat was hun motto (intentie) om die zaak maar even snel af te ronden. Niet of nauwelijks over nagedacht van de gebakken peren die hier uit voor konden komen.

 

 

UITSPRAAK VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART VAN
21 DECEMBER 2020 (NR. 5 VAN 2020) IN DE ZAAK 2020.V5-JYDEN
Op het verzoek van:
de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
zetelend te Den Haag,
verzoeker,
gemachtigde: ing. K. van der Wall,
senior inspecteur ILT/Ongevallenonderzoek scheepvaart en administratieve
controles, standplaats te Zwijndrecht;
tegen
J.F. K.,
betrokkene,
raadsman: mr. R.P. Groot

 

 

UITSPRAAK VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART VAN
30 OKTOBER 2019 (NR. 7 VAN 2019) IN DE ZAAK 2018.V9-CORAL PATULA
Op het verzoek van:
de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
te Den Haag,
verzoeker,
gemachtigde: ing. K. van der Wall,
inspecteur ILT/Scheepvaart te Zwijndrecht;\

 

UITSPRAAK VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART VAN
30 OKTOBER 2019 (NR. 6 VAN 2019) IN DE ZAAK 2018.V8-CORAL PATULA
Op het verzoek van:
de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
te Den Haag,
verzoeker,
gemachtigde: ing. K. van der Wall,
inspecteur ILT/Scheepvaart te Zwijndrecht

 

UITSPRAAK VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART VAN
30 OKTOBER 2019 (NR. 5 VAN 2019) IN DE ZAAK 2018.V7-CORAL PATULA
Op het verzoek van:
de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
te Den Haag,
verzoeker,
gemachtigde: ing. K. van der Wall,
inspecteur ILT/Scheepvaart te Zwijndrecht;

Ga ze allemaal niet copieren want dan kom ik inkt te kort.

2019   7 zaken

2020   5 zaken    Kan wel doorgaan maar K.v.d.W is als kind in huis bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart,daar bedoel ik mee een conclusie te maken.

Conclusie:

Dat je natuurlijkerwijze bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart deze inspecteur ILT niet laat vallen en te kakken laat zetten. Automatisch we kennen dit wel als je in begin komt bij zo`n voorzitter met de leden,zeg je nog goede morgen voorzittertje.Maar dan na verloop als je een tijdje met elkaar omgaat en je leert elkaar beter kennen je elkaar ook wel eens een beetje te veel gaat helpen.

 

 

 

Rijks waterstaat speelt ook een grote rol:

Krijgt geen melding binnen van de zware aanvaring.

Rijkswaterstaat:

Het verlies van een schip

 

Een schip dat Total-loss word verklaard door een expert.

Een schip dat bijna klaar was,om officieel deel te gaan nemen aan de sportvisserij.

Een schip waarmee mijn zoon per 1 April 2019  het eigendomsbewijs op zijn naam zou krijgen.

Total-loss gevaren door een kuster voor de pieren van IJmuiden.

 

Er word aan rijkswaterstaat via mij en mijn advocaat herhaaldelijk gevraagt waarom is deze zware aanvaring niet gemeld door de verkeerstoren?

 

 

Van: "Dijk, Geert van (VWM)" <geert.r.van.dijk@rws.nl>
Datum: maandag, 7 maart 2022 09:27
Aan: 'Rob Groot' <groot@kennemeradvocaten.nl>
Onderwerp: FW: Binnengekomen melding RWS [D102718_I25508912]

Beste mijnheer Groot,

 

Ik heb indertijd intern gevraagd om een laatste check binnen onze systemen. Ik ging er van uit dat u vervolgens rechtstreeks zou worden geïnformeerd over de uitkomst daarvan. Excuses indien dat niet is gebeurd. Voor zover ik kan nagaan is onderstaande interne mailwisseling het laatste resultaat. Wij kunnen u dus inderdaad niet verder helpen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Geert van Dijk

 

Mr. G.R.M. van Dijk (Geert)

Bedrijfscontroller integriteit

 

Ja Rijkswaterstaat 

 

Alles maar ook dan ook alles wat op de internationale wateren gebeurt weten zij.(Behalve?)

Elke aanvaring of calimiteit word door Rijkswaterstaat in kaart gebracht en gearvigeerd.

Maar nu na  3 en een half  jaar is er nog geen letter gevonden over deze zware aanvaring ,die op 22 maart 2019 heeft plaatsgevonden.

De veerkeerstoren IJmuiden onder leiding van de heer Babel ,de Rijkswaterstaat ze kunnen niet herinneren ,kunnen niks vinden. ,ze lopen aan alle kanten vast in hun werkwijze.

Wie geeft een koncreet antwoord hierop ?

 

 

Er komt toch een onderzoek naar de aanvaring tussen het binnenvaartschip en de GVB-pont op het Noordzeekanaal bij Velsen-Zuid. Zowel vervoerder GVB, de politie als de verzekeraars gaan ondanks eerder bericht het incident bekijken, laat de gemeente Velsen weten.

 

 

Vanuit CNB (Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaal-gebied) is er geen verantwoordelijkheid de aanvaring te onderzoeken. Wel registreert het beheer de gebeurtenis in het veiligheidssysteem van de gemeente dat met scheepvaart te maken heeft. Door het op die manier te analyseren, moet een dergelijk voorval in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Bovendien verwacht Velsen dat ook Rijkswaterstaat en de Onderzoeksraad voor Veiligheid interesse hebben in de onderzoeksresultaten en de evaluatie. Zij kunnen daarmee namelijk andere partijen voorzien van data en informatie, zoals radar- en marifoongegevens, over het incident.

 

De heer Bakker van de tegenpartij

ASR verzekering meneer de Jong ,werk ook niet mee.

Verzekeringen

Medogenlozen zijn het:

 Genadeloos keihard · 1) Afstraffing 2) Barbaars 3) Genadeloos ...

Handhaving polis niet mogelijk,

Dat wordt door de inspecteur doorgegeven aan de A.S.R.

Maar dat is geen melding naar waarheid.

Namelijk de inspecteur meld dat ik beroepsmatig sta ingeschreven bij de K.V.K.

Dat was dus niet zo. en dat is nog steeds niet zo

Inspecteur weet dat op de dag van de aanvaring,dat ik ingeschreven stond als recreatief.

Zowel bij de I.L.T als bij de A.S,R en niet bij de K.V.K!

Twee processen achter de rug 4 jaar geleden gebeurt deze zware aanvaring ,waarbij mijn schip Totall-los werd gevaren. Maar waar is nou die ander boot of schip,coaster Celina gebleven.

In ieder geval wel bij de aanvaring maar niet in de processen,nergens een spoor meer van dit spookschip


lees in de website pagina SPOOKSCHIP CELINA