Verzekeringen

Medogenlozen zijn het:

 Genadeloos keihard · 1) Afstraffing 2) Barbaars 3) Genadeloos ...

Handhaving polis niet mogelijk,

Dat wordt door de inspecteur doorgegeven aan de A.S.R.

Maar dat is geen melding naar waarheid.

Namelijk de inspecteur meld dat ik beroepsmatig sta ingeschreven bij de K.V.K.

Dat was dus niet zo. en dat is nog steeds niet zo

Inspecteur weet dat op de dag van de aanvaring,dat ik ingeschreven stond als recreatief.

Zowel bij de I.L.T als bij de A.S,R en niet bij de K.V.K!

 

 

 

 

 

Artikel 311b

    • 4 

     

 

  • 1Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 311 en 311a bepaalde, zijn belast de bij besluit van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen ambtenaren.

  • 2Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

  • 3De toezichthoudende ambtenaren zijn bevoegd inlichtingen te verlangen, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

Welk belang zit hier achter?

Op het moment van aanvaring 22maart 2019  stond ik niet ingeschrevn bij de K.V.K

Deze inspecteur loopt hier met haar wetten van beroepsmatig volledig vast.

Het kan niet en het mag niet zo zijn volgens de wet ,dat een inspecteur zich laat leiden tot haar eigen wetten.

Je bent wel of niet ingeschreven!

Zij geeft namelijk aan,en dat staat ingevuld in de kopie,Lid 1b Hoewel dhr.Koridon op de datum van aanvaring geen inschrijving had in de  Kamer van Koophandel,was hievoor geen enkele  belemmering geweest.

 Hoewel?

 

onderschikkend vw. om aan te geven dat wat 
hoewel ik eigenlijk geen idee had waar ik aan begon.
Deze hele zaak ruikt niet zo lekker.zie zo snel als mogelijk  de bij eenkomst te gemoed van alle leden die mij en mijn zoon in een kwaad daglicht hebben gezet, veschijnen bij het College voor het beroep van bedrijfsleven.
Prins Clauslaan 60 ,2595 AJ Den Haag (postbus 20021,2500 EA Den Haag) Nederland
 
Ja dit is alweer gepasseerd ,al die leden of lieden die de hele zaak belazerd hebben zijn niet opkomen draven,hieronder staat de uitspraak ,de rechters vonden het niet nodig dat de getuigen zouden verschijnen. De experts die mij na 3 maanden al hadden veroordeeld met leugens ,waren volgens College van beroep voor het Bedrijfsleven niet betrokken.
Ja wat hebben ze dan wel gedaan.

 

 

A.S.R 

Neemt niet de moeite om deze bewering bij de K.V.K te chekken.

Dus ik word uit de vezekering gezet en voor de rest kan ik ook nog mijn betaalde premies gedag zeggen.

Incompetente organisatie

 

Helaas herken ik precies de ervaringen van anderen .alsof 

 

A.S.R  Nemen klakkeloos aan : 27 juni 2019 ,3 maanden na de zware aanvaring ,terwij ik nog niet veroordeeld ben,het volgende, U leest het goed.

De experts die veroordelen mij ,zeer asociaal en onverantwoord om iemand te veroordelen bij een ander ,met de wetenschap dat zij hebben gelogen over de bandopnamens.

 

Smaad is in het Nederlandse strafrecht een belediging waarbij iemands eer of goede naam wordt aangetast door een concrete beschuldiging, die gedaan wordt met het doel daaraan ruchtbaarheid te geven. Wanneer smaad gepleegd wordt door middel van een geschriftafbeelding of geluidsdrager spreekt men van smaadschrift. ( geschrift, )