veroordeling 3

Rijkswaterstaat kan geen melding vinden van deze zware aanvaring.

 

Mijn advocaat vraagt aan de verkeersleiding de heer Babel waarom dit is niet doorgegeven,

Zijn antwoord : kan het me niet meer herinneren.

Van: "Babel, Patrick" <Patrick.Babel@portofamsterdam.com>


Datum: maandag, 22 maart 2021 20:18
Aan: Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl>
Onderwerp: RE: Terug kijken radarbeelden 22-3 Celina/Jyden [D101614_I17701222]

Beste heer Groot,

Dit is jaren geleden, Helaas kan ik mij dat niet meer herinneren .

Ik al eerder tegen u cliënt verteld dat ik geen partij ben en wil zijn in deze casus.

Wij laten op verzoek van belanghebbenden de radarbeelden zien en daar wil ik het graag bij houden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Patrick Babel.

 

Bent u een vaarwegbeheerder of handhaver die een scheepongeval wilt melden?

 

Dan is hiervoor het SOS-meldingsformulier beschikbaar. Instanties zijn verplicht ongevallen te registreren.

Dit meld Rijkswaterstaat in de website

Hij (Babel) zegt gewoon helaas.

Inspecteur zegt ;Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan!

De collega I.L.T van het ministerie geeft ook nog ruggensteun om dit naar mijn advocaat in de mail te schrijven; Zij gaf aan dat de term "rondjes draaien voor de pieren van IJmuiden "Ongelukkig was gekozen en onjuist is!!!!

Maar met deze uitdrukkingen mede te nemen in het afgelopen proces  bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart ben ik toch veroordeeld.!!

 

Welke ongevallen worden landelijk geregistreerd.

 

Registratie in de landelijke SOS-database is verplicht voor scheepsongevallen:

 • met lichte schade en/of zeer licht gewonden
 • met overtredingen (bijvoorbeeld alcoholgebruik)
 • waarbij sprake is van aanvaring tussen 2 varende schepen
 • met meer dan lichte schade, lichte milieuschade, licht letsel
 • waarbij brand, ontploffing, zinken of technisch gebrek heeft plaatsgevonden
 • met schade waarbij een overheidsvaartuig/ambtenaar in functie is betrokken
 • waarbij schade is ontstaan en waarbij het ongeval niet gemeld is of doorgevaren is

Deze zware aanvaring tussen de coaster Celina en de sportvisser Jyden, is niet gemeld door de verkeerstoren IJmuiden

 

 

Nogmaals geef ik hier aan wat de ILT inspecteur in haar verzoek schrift schrijft, dat ik de melding aan Rijkswaterstaat, waterpolitie en andere instanties had moeten inlichten,dat dit ook onjuist is .

Hier staat op de website van Rijkswaterstaat duidelijk wat de meldingen zijn bij calamiteiten.

De inspecteur geeft aan dat dit niet onder de reikwijdte van de verkeerstoren valt. 

Richtlijnen voor landelijke registratie van scheepsongevallen

Het Openbaar Ministerie schrijft landelijke registratie van de hierboven genoemde ongevallen voor in de Richtlijn binnenvaart-verbaliseringsbeleid 2012-01-08.

In de Richtlijn voor registratie van scheepsongevallen door de nautische beheerder is deze lijst ook opgenomen en is de ondergrens van registratie vastgelegd. Deze afspraken zijn gemaakt om te komen tot:

 • een volledige landelijke registratie van belangrijke scheepsongevallen
 • een zo volledig mogelijke landelijke registratie van overige scheepsongevallen
 • een gelijk niveau van landelijke melding van scheepsongevallen door alle nautisch beheerders
 • rapportage over gegevens van scheepsongevallen die een evenwichtig beeld geeft van de werkelijke onveiligheid in de verschillende beheersgebieden

Waar worden de data voor gebruikt?

De gegevens uit de scheepsongevallen database worden voor veel doeleinden gebruikt. Ze vormen de basis voor de verantwoordingsrapportage van de minister in de begroting. Ook worden de gegevens gebruikt voor de Staat van de Transportveiligheid. Met de gegevens maken we analyses van:

 • risicogroepen van vaarweggebruikers die relatief vaak betrokken zijn of veel schade leiden bij scheepsongevallen
 • de aard en omvang van schade die voortkomt uit scheepsongevallen (bijvoorbeeld omvang van schade aan de infrastructuur; de omvang van de maatschappelijke kosten van onveiligheid)
 • de kwetsbaarheid van bepaalde objecten (zoals faalkansen van stuwen en sluizen)
 • specifieke locaties met concentraties van ongevallen
 • de aard van nautische veiligheidsrisico’s in een bepaald gebied
 • de vermoedelijke oorzaken van scheepsongevallen
 • trends en ontwikkelingen in de tijd

Documenten

Alle documenten rondom de richtlijn voor registratie van scheepsongevallen door de nautische beheerder zijn op Rijkswaterstaat Standaarden te vinden.

De vraag?  Waarom is dit door de verkeerstoren niet gemeld? Waarschijnlijk om dekking te geven van het niet goed begeleiden van de scheepvaart.

Dit in het geval met de coaster Celina en de sportvisser Jyden

 

Ook de Nederlandse Kustwacht maakt gebruik van SafeSeaNet. De Kustwacht is verantwoordelijk voor de coördinatie en het melden van incidenten op zee en het aanleveren van de Automatic Identification System (AIS) gegevens van zeeschepen voor SafeSeaNet. Bij incidenten voor de Nederlandse kust gebruikt de Kustwacht informatie uit het SafeSeaNet.

Aantijgingen, beschuldigingen die mij gedaan worden met in woord en schrift,dat ik niet goed had geluisterd naar de meldingen van de verkeerstoren.

Deze beschuldigingen ,door de inspecteur) en haar collega I.L.T van het ministerie kunnen zij als zij de Radarbanden bekijken en uitluisteren niet waarmaken.

Als ik en de Celina uitluisteren op het werkkanaal 61 en er komt op kanaal16 (noodkanaal) een melding van de verkeerstoren dat de Celina en de sportvisser Jyden op rampkoers liggen,had er geen aanvaring geweest.

Er is op het allerlaatst moment een oproep gegeven ,van de verkeerstoren ; Jyden u ligt nog op twee kabel van de Celina.

Dit is dus ook een leugen ,want op het moment dat de verkeerstoren dit meld was het geen twee kabels ,want toen vond de aanvaring al plaats!

 

Lees ook de veroordeling van de Tuchtcollege voor de scheepvaart op google ,waarin ik op leugens totaal afgemaakt word.

 

Veroordeeld door de verzekering van de tegen partij ,voor dat  er een rechtszaak was

 

MS Celina - Kollision mit Ihrem Fischkutter JYDEN vor Ijmuiden, Niederlande - 22/03/2019

[Imap]/Sent

Wack, Arne arne.wack@junge.de

wo 28 aug. 2019 12:49

aan mij

Sehr geehrter Herr Koridon,

 ich habe gerade versucht, Sie telefonisch zu erreichen.

 

Nach meiner Kenntnis haben Sie sich zwischenzeitlich die Radar-Aufzeichnungen angesehen. Sie werden nun also verstehen, wie wir die Sachlage beurteilen, nämlich das Sie die Schuld an der Kollision tragen.

 

Lassen Sie uns bitte schnellstmöglich Ihre Versicherungspolice zukommen, damit unsere Anwälte prüfen können, ob die Weigerung Ihrer Versicherung, diesen Schaden zu bezahlen, rechtmäßig ist.

Sollte sich Ihre Versicherung zu Recht weigern, diesen Schaden zu übernehmen, müssen wir uns überlegen, ob wir unseren Vorschlag, ein Drop-Hands-Agreement zu vereinbaren, erneuern oder wir Sie persönlich haftbarhalten und z.B. prüfen, ob das Haus in der Herculesstraat 15 Ihnen gehört und gegebenenfalls gepfändet werden kann, um die unserem Klienten und seinen Versicherern entstandenen Kosten auszugleichen.

 

Sie werden es vielleicht nicht bemerkt haben, aber ich habe mit dem Vorschlag des Drop-Hands-Agreements wirklich versucht, Ihnen zu helfen. Wenn Sie aber nicht mit mir sprechen und nicht auf meine E-Mails reagieren, kann ich nichts für Sie tun.

 

Daher hoffe ich, in Kürze von Ihnen zu hören. Ich bin nur noch morgen im Büro und danach für drei Wochen im Urlaub.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Arne Wack | Senior Claims Handler (Marine) | Marine Services
Junge & Co. 
Versicherungsmakler GmbH
Hohe Bleichen 11 | 20354 Hamburg | Germany
t +49 40 35003-421 | f +49 40 32 69 74 | m +49 173 898 09 82
arne.wack@junge.de | www.junge.de

 

Deze verzekering wil het ook nog op een akkoordje met me doen ,(een drophands) mij met mij schade en de Celina met eigen schade.

Hij  meneer Wack  en zij advocaat van de reder Clyde en CO bieden mij dit aan want dan hoeft er geen procedure opgestart te worden.

Ik ben mijn schip kwijt (Total los) zij hebben een schade laten ze op papier zie in de verklaring van de experts de heren H.Bakker en J.Rotgans van 

13059,13 euro .

Je zou zeggen een brutale verzekering heeft de halve wereld, maar ik denk dat hun er van uit gaan dat ze de hele wereld hebben.

 

 

 

DR.Eckehard Volz /Jacob Haas ,ze hebben maling aan de hele wereld .

Er is nog geen proces geweest en zetten mij en me gezin onder druk ,met in beslaglegging van mijn huis en een borgsom van 70.000 euro.

 

Drop hands ?

Word vervolgd

Word vervolgd