VERKEERSPOST IJMUIDEN

ILT opname

Eigen opname ,genomen op de verkeerstoren IJmuiden

Hieronder de Celina die de sportvisser JYden total loss heeft gevaren.

Verkeersposten

De Nederlandse vaarwegen kennen, net als de verkeerswegen, drukke knooppunten. Voor de schippers is het vaak moeilijk om op zo’n druk punt het overzicht te bewaren. Als we daar geen hulp bieden, kan dit gevaarlijke situaties opleveren.

De verkeersposten voor het scheepvaartverkeer overzien de drukste en belangrijkste plaatsen in het Nederlandse netwerk van vaarwegen.

Contact met schippers

Vanuit de verkeersposten assisteren verkeersleiders van Rijkswaterstaat schippers bij het varen over onoverzichtelijke en drukke punten. Dit heet Vessel Traffic Service. Via de marifoon, een zendontvanger voor communicatie en berichtgeving over korte afstand, hebben de verkeersleiders contact met de schippers.De verkeersleiders informeren de schippers over de toestand van de vaarweg en het verkeersaanbod

In de verkeerspost wordt met een radar en met behulp van de marifoon van de positie de schepen bepaald. Die informatie gebruikt de verkeersleider om schippers te adviseren en instructies te geven. De radarbeelden en de gesprekken over de marifoon worden opgenomen en bewaard. Zo kan bij een ongeluk na afloop nagegaan worden wat er fout gegaan is.

Coördinator

Als er een ongeluk of een andere calamiteit plaatsvindt, is de verkeerspost van Rijkswaterstaat de coördinator van de hulpverlening. De verkeerspost onderhoudt directe contacten met patrouilleschepen van Rijkswaterstaat, de politie en de havendiensten, met de regionale politie en brandweer, de drinkwater- en energiebedrijven en met andere verkeersposten in Nederland en België.

 

De zware aanvaring  tussen Celina en de sportvisser Jyden was niet gecoordineerd,geen directe contacten met patrouileschepen van Rijkswaterstaat ,de politie en de verdere hulpverlening.

 

RIJKSWATERSTAAT  doet niks meer ,er is geen melding binnengekomen.

Wat was de reden om deze melding niet te raporteren???

 

Onze reactie(Rijkswaterstaat)
Helaas duurt de beantwoording van uw vraag langer dan gebruikelijk. Onze excuses hiervoor. U ontvangt nog een inhoudelijke reactie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

In afwachting wat Rijkswaterstaat doet ,gaan zij op onderzoek uit.

Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat,

 

Rijkswaterstaat een van de belangrijkste organisaties die alle contacten met scheepvaart begeleiding.

Twijfels of iemand de hand boven het hoofd houden.

Van: "Dijk, Geert van (VWM)" <geert.r.van.dijk@rws.nl>
Datum: maandag, 7 maart 2022 09:27
Aan: 'Rob Groot' <groot@kennemeradvocaten.nl>
Onderwerp: FW: Binnengekomen melding RWS [D102718_I25508912]

Beste mijnheer Groot,

 

Ik heb indertijd intern gevraagd om een laatste check binnen onze systemen. Ik ging er van uit dat u vervolgens rechtstreeks zou worden geïnformeerd over de uitkomst daarvan. Excuses indien dat niet is gebeurd. Voor zover ik kan nagaan is onderstaande interne mailwisseling het laatste resultaat. Wij kunnen u dus inderdaad niet verder helpen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Geert van Dijk

 

Aanvaring nooit binnengekomen bij Rijkswaterstaat. Er is geen ILT inspecteur,er is geen waterpolitie,inspectie dienst Rijkswaterstaat die er iets van weet.

Mijn advocaat doet een vraag aan de verkeersleider IJmuiden de heer P.Babel waarom het niet was doorgegeven.

 

Van: "Babel, Patrick" <Patrick.Babel@portofamsterdam.com> Datum: maandag, 22 maart 2021 20:18 Aan: Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl> Onderwerp: RE: Terug kijken radarbeelden 22-3 Celina/Jyden

[D101614_I17701222] Beste heer Groot,

Dit is jaren geleden, Helaas kan ik mij dat niet meer herinneren . Ik al eerder tegen u cliënt verteld dat ik geen partij ben en wil zijn in deze casus. Wij laten op verzoek van belanghebbenden de radarbeelden zien en daar wil ik het graag bij houden.

Met vriendelijke groet, Patrick Babel.

 

Ja als je je eigen fouten niet wil erkennen,dan zeg je maar ik kan het me niet meer herinneren.

 

 

Verkeerde beschrijving of moedwillig alle informatie over deze zware aanvaring op 22 maart 2019 voor de pieren van IJmnuiden.

Deze assestentie is bewust achterwege gelaten,waarom ?

 

Ben door het Tucht college voor de scheepvaart en door het CBb in hoger beroep veroordeeld voor deze Zware aanvaring.Getuigen en media waren niet aanwezig ,terwijl deze door mij en mijn advocaat waren opgeroepen.
Maar toch kwam het niet in de media ,alles werd onder de pet gehouden .


De Celina is bij deze aanvaring door gevaren en is nooit aangehouden.
Mijn schip de Jyden is totall-los gevaren ,ik ben veroordeeld en geen haan die er naar kraait.
Media werd buiten gehouden .
Wat is er nu gaande in deze wereld? lees www.dewrakvisser.nl en mischien is er toch nog een advocaat die in een ceviele procedure hier de disorde kan recht zetten.

 

De Experts R.Rotgans en H.Bakker beschouwen zich als exeperts in de boten  en zijn ingehuurd voor deze zware aanvaring

 

Mij beschuldigen en uitgenodigd om op het proces hun beweringen en waarnemingen die zij zamen hebben geconstateerd te verklaren,zijn niet komen opdagen.

De schijthuizen die mij veroordeeld hebben zijn met hun valse verklaringen hebben zich nu zelf veroordeeld(lees hun beweringen in de website )

Dit schrijft R.Rotgans over zich zelf in zijn website

 

Rotgans Scheepsadviesbureau is een onafhankelijk gecertificeerd adviesbureau, gevestigd in Tuitjenhorn.
Al geruime tijd ondersteunen wij onze klanten met advieswerkzaamheden die een raakvlak hebben met de watersport.

Op welk terrein Rotgans Scheepsadviesbureau u van dienst kan zijn, kunt u lezen op de pagina Werkterrein. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de expertises die wij reeds, met resultaat, hebben ingezet voor  onze klanten. Hierbij hanteert Rotgans altijd een aantal kerncompetenties:

  • – Onafhankelijk
  • – Ruime ervaring
  • – Inlevingsvermogen, omdat elke klant uniek is.
  • Bij mij geen resultaat,alleen maar ellende en leugens verzonnen met zijn collega H.Bakker.Het deskundigen rapport staat hier onder afgebeeld: conclusie 

  • Welke belangen

 

Kijk en luister ook op de pagina ( Experts) kan u op het bandje horen hoe H.Bakker te werk gaat .U hoort ook dat alle advocaten klootzakken zijn ,enz

 

Staat ook nog een bandje op van meneer de Jong van de verzekerings maatschappij ASR.Die denkt alleen maar aan geld niet aan mensenlevens.

Je zou denken dat deze heren op de zelfde school hebben gezeten.

Heronder de Conclusie van de experts Jan Rotgans en H.Bakker.Hier met deze beweringen wordt ik veroordeeld

Hieronder de bandopnamen van mij en mijn advocaat opgenomen bij de verkeerstoren IJmuiden

Hieronder de bandopnamen van de ILT

IMPACT

 

Impact :is een Krachtige inwerking , met een uitwerking die op vele manieren uitwerking kunnen hebben,als een rode lap op een stier.

impact: Aanslag ,het geesstelek martellen aan personen die beschuldigd worden van niet wetende gedane zaken.

Impact:De inwerking van beschuldigingen aan personen die daardoor hun dierbaarste bezit kwijt raken.

Impact:Effect  kan leiden tot geweld,moord en doodslag en oorlog.

 

Dat zijn onder anderen (hier onder te lezen)de personen die mij,en mijn zoon er van beschuldigd hebben met valse beschuldigen.

Dit zijn beschuldigen (ww):aanklagenaanwrijvenbetichtenincriminerenten laste leggenverdacht maken.

 

Dit schrijft de ILT inspecteur in haar verzoekschrift

 

Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden (schrijft de inspecteur aan in haar repliek)
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren,

 alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;     ( Laster)

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan!  

 

Maar dat heeft zij niet verteld bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart.En daar werd niet over gesproken.Terwijl de voorzitter en Leden van het TUCHT COLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART dit leugen verhaal er van wisten,want de voorzitter en zijn leden hebben dit gelezen in het verzoekschrift en repliek.

Het werd in de doofpot gedaan.De inspecteur I.L.T   werd de hand boven het hooft gehouden!

 

Security interpretaties en procedures

 

Het toezicht op de beveiliging van Nederlandse schepen is toebedeeld aan de ILT.

 

International Ship & Port Facility Security-Code (ISPS-Code)

EU verordening 725/2004 is van toepassing op alle passagiersschepen, vrachtschepen groter dan 500 GT en zogenaamde Mobile Offshore Drilling Units. Dat geldt ook voor de ISPS Code en overige voorschriften van het International Maritime Organization. Deze vormen onderdeel van het veiligheidsverdrag SOLAS en hebben betrekking op uitrusting, opleiding en kwaliteit/zorgsysteem voor de beveiliging.

Ilt inspecteur K.v.d,W gaat en laat mij veroordelen ,door dingen te zeggen:hij wist niet meer waar hij was of wat hij deed.

Zij zal moeten gaan denken samen met de leiding gevende man de Inspecteur generaal ILT hoe ga ik dit oplossen!