TEN ONRECHTE         The Third Man ....

 

 

Der Dritte Man...

Betrouwbaar, deugdzaam, eerzaam, ongedwongen, open, openhartig, oprecht, rechtdoorzee, rechtschapen, rechtvaardig, trouwhartig

Heeft mijn tegenpartij geen benul,begrip, besef en bevatting ,het swetst liegt en lult maar raak in hun eigen straat ,van wat kan ons nou gebeuren.

Muziek er bij gezet dan kunnen deze figuren ergens over nadenken!!!

onrecht

Het gevoel onrechtvaardig te zijn behandeld of in een structureel onrechtvaardige situatie te verkeren is maar al te verbreid. In rechtsstelsels heeft het begrip onrecht echter geen directe vertaling gevonden. Onrecht kan worden gedefinieerd als grove inbreuk op rechtvaardigheid, dat is een zo eerlijk mogelijke verdeling van voorrechten en goed. Sc...

Er is hem groot onrecht aangedaan.`ten onrechte  (zonder goede reden (en vaak onjuist) door te zeggen en in een verzoekschrift te schrijven `iemand ten onrechte van Rondjes draaien voor de pieren van IJmuiden te beshuldigen

In het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de Scheepvaart van de inspecteur ILT  K.v,d.W 

 

Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden      
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was; Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! maaaaar, komt dan in het proces met een heel ander verhaal!

 

Mijn antwoordt hierop; Ten onrechte ben ik hier door de Tuchtcollege voor de scheepvaart toch veroordeeld.

 

Hier onder de bandopnamen die ik samen met mijn advocaat R.Groot bij de verkeerstoren heb opgenomen.

Na de banden te hebben opgenomen,vraagt mijn advocaat R.Groot aan P.Babel verkeersleider meneer Babel heeft u de sportvisser JYDEN rondjes zien draaien.

Waarop P.Babel zijn antwoord NEE is.

Maar een jaar daarna vraagt mijn advocaat nogmaals aan hem:

 

Van: "Babel, Patrick" <Patrick.Babel@portofamsterdam.com>
Datum: maandag, 22 maart 2021 20:18
Aan: Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl>
Onderwerp: RE: Terug kijken radarbeelden 22-3 Celina/Jyden [D101614_I17701222]

Beste heer Groot,

 

Dit is jaren geleden, Helaas kan ik mij dat niet meer herinneren .

 Ik al eerder tegen u cliënt verteld dat ik geen partij ben en wil zijn in deze casus.

Wij laten op verzoek van belanghebbenden de radarbeelden zien en daar wil ik het graag bij houden.

 Met vriendelijke groet,

 Patrick Babel.

 

 

Ook de experts J.Rotgans en H.Bakker die met de zelfde leugens op hun conclusie indienen.

Deze getuigen waren opgeroepen maar mochten schijnbaar niet hun verhaal van de Conclusie vertellen.

Nu gaat Jordie Bierens advocaat mij een rechtzaak aanspannen omdat ik deze onbetrouwbare figuren in mijn website heb gezet.

Ik heb dit gedaan omdat ik vind ,als je denk ik zet die pietlul van een kapiteintje wel even aan de kant.

Twee processen verloren met medewerking van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart en het CBb.

Deze onbetrouwbare personen en namen die mij vals beschuldigd hebbben moet ik van Jordie Bierens (advocaat ILT) verwijderen.

Dat doe ik dus nog niet, of ze moeten met het voorstel komen wat ik heb aangeboden.

 

We gaan het zien wat de rechter daar van gaat maken.

Hoop een ding dat de media er nu ook toegelaten wordt ,en de gene die dit leest zijn uiteraard ook uitgenodigd

Van zelfsprekend wil ik wel dat de ILT medewerkster Kv.d.W ,de experts J.Rotgans en H.Bakker ,de loods van de tegenpartij H.Pisa de waterpolitie de stuurman van de Celina wel hun fantasie verhalen even aan de rechter komen vertellen.

Want wat je beweerd (zeggen dat iets zo is, vaak zonder het te kunnen bewijzen) moet je als je een  kerel bent wel even aan de rechter vertellen. 

 

Het is logisch dat ik( JanKoridon) geen mens in een kwaad daglicht wil zetten.

 

Maar de grondslag zegt: Dat deze in woord en schrift geplaatste uitlatingen wel door mij verdedigt mogen worden..

Wat was het belang van te zeggen:een beetje rondjes draaien voor de pieren van ijmuiden?

Wat is of was het belang van de experts :Conclusie ;  De Jyden (dus de sportvisser) zeker twee rondtorns over stuurboord gemaakt en in zuidwestekijke richting tegen de Celina aangevaren.

Nog veel meer van die leugens die ik in mijn website heb staan.

Mijn belang is zo zwaarwegend dat ik mijn recht heb,en van deze ellende die genoemde personen waarvan  ik de namen zou moeten verwijderen over ons hebben uitgestort, dus niet ga verwijderen

Nu gaat de advocaat meneer Jordie Bierens van de ILT (of werkt voor de ILT) mij sommeren om deze leugens en namen te verwijderen, mij en mijn zoon een proces aan te spannen om deze onbetrouwbare jokkebrokken toch hun gelijk te gaan geven.

Advocaat Bierens zal dan wel even moeten praten met het  AVG .

 

Advocaat J.Bierens valt in herhalingen want hij heeft mij al eerder gesomeerd om de namen van deze 1) •iemand die liegt. (2) iemand die niet de waarheid spreekt vb: die leugenaar geloof ik nooit meer (3) 1) Aartshuichelaar 2) Bedotter 3) Bedrieger .. te verwijderen.

Hij de zou als ik hier niet aan zou voldaan een kortgeding op starten om mij daar in een proces te pressen om de namen weg te halen.

Ik had hem een toen al een mailtje geschreven omdat maar zo snel mogelijk te doen.

Maar hij laat tot dusverre er toch gras over groeien.

Nu dus de laatste berichten :voor 28 februari 2023 de namen verwijderen anders.......

 

Tuurlijk opstarten dat proces: eindelijk gerechtigheid.Maar Jordie Bierens en ik weet zeker dat je dit leest,of een van je medewerkers leest dit wel.

Onder een (1) voorwaarde ; alle bedotters hoe je ze ook wilt noemen ook op het proces laten komen.

Allemaal komen,anders kom ik ook niet!  Hopelijk en toch eigenlijk begrijpelijk zal u,en deze schertsfiguren,  iemand die niet ernstig genomen wordt en die men ook niet serieus hoeft te nemen laten komen in het aankomende proces.

 

 • Wanneer mag u zich baseren op de grondslag gerechtvaardigd belang?

  U heeft alleen het recht om (gewone) persoonsgegevens te verwerken als u zich kunt baseren op 1 van de 6 grondslagen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een van die grondslagen is dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om uw gerechtvaardigd belang te behartigen.

  Elke keer als u persoonsgegevens verwerkt, is dat een inbreuk op de privacy van de betrokkenen. Dat zijn de mensen van wie u gegevens verwerkt. Ieder mens heeft namelijk recht op privacy, dat is een grondrecht.

  Maar als organisatie kunt u ook het recht aan uw kant hebben. Dat is zo als u een belang heeft dat de samenleving zó zwaarwegend vindt dat het erkenning heeft gevonden in het recht. En u dit belang alleen kunt behartigen door persoonsgegevens te verwerken. We noemen zo’n belang een gerechtvaardigd belang.

  Botsing van rechten

  Er ontstaat dan dus een situatie waarin uw recht ‘botst’ met het grondrecht van de betrokkenen. Het is dan aan u om deze rechten tegen elkaar af te wegen en te kijken wat zwaarder weegt, uw belang of dat van de betrokkenen.

  Weegt uw belang uiteindelijk zwaarder? Dan mag u uw verwerking baseren op de grondslag (noodzakelijk voor de behartiging van een) gerechtvaardigd belang.

 

 Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! Schrijft de inspecteur ILT K.v.d.W 

Waarom verzin je dit.Welk belang zit hier?

Hieronder de ILT bandopnamen.Een band opname van een telefoon,en dat ook nog van de waterpolitie.

Geen orginele bandopname van de verkeerstoren IJmuiden.

Deze bandopname hier onder werd vertoond in het hogerberoep van CBb ,ik vraag aan aan de rechter CBb of hij mijn band wil draaien ,maar daar heeft hij geen trek in.

College voor Beroep van het Bedrijfsleven vind en vond het ook niet nodig dat er getuigen zoals ,de verkeersleider P.Babel ,de experts Rotgans en Bakker aanwezig hoefden te zijn.

U leest de onzin ,maar toch mij veroordelen onder de poppekast van deze de band opnamen

hieronder de uitspraak CBb

Met betrekking tot experts J.Rotgans en H.Bakker en P.Babel constateert het college dat zij niet betrokken waren bij de aanvaring of daarvan getuige zij geweest en dus niets uit hun eigen waarneming kunnen verklaren.

Inspecteur K.v.d.W   ILT  kan dat ook niet, maar het Tuchtvaart college voor de scheepvaart en het CBb  neemt haar helemaal in de armen en zegt doodgemoedereed wij accepteren wat u beweerd.

U mening ,maar mijn mening is Ben ik nou toetimalie of deze rechters?????

Co

Verkeersleiding ;  eigenlijk is hier de bekokstoofde uitwerking en ellende begonnen.

 

Tuchtcollege voor de Scheepvaart en CBb willen of denken als ik er maar van af ben.

Ze beginnen nooit bij de bron,luisteren naar een bekende figuur die zij regelmatig tegen komen en stellen een proces zo samen dat die bekende ILT K.v.d W  niet in een kwaad daglicht komt te staan of te zitten.

Maar je kan natuurlijk of onnatuurlijk een verkeerde persoon tegen komen.

Ik Jan Koridon lieg niet,heb geen nut want dan krijgt je wroeging. 

 

Deze hele en daarmee bedoel ik is een(1) grote poppekast slecht opgezet iedereen dacht dat ze van me afwaren.

Maar lees ook de pagina IMPACT dan komen deze schertsfiguren toch wel op andere gedachten.

Dit is geen bedreiging maar een constatering

Deze zware aanvaring moet door de verkeersleiding worden doorgegeven aan Rijkswaterstaat, ik doe navraag bij Rijkswaterstaat en heb ook aan de verkeersleiding gevraagd of zij dit gemeld hadden.Dit hebben ze van de verkeerstoren namelijk niet doorgegeven aan Rijkswaterstaat.Werkfout onder de pet gehouden.

Doe ook de vraag stellen aan de heer Babel of hij de zware aanvaring heeft doorgegeven via mij advocaat.

Daarop wordt het volgende antwoordt opgegeven;

 

Van: "Babel, Patrick" <Patrick.Babel@portofamsterdam.com>
Datum: maandag, 22 maart 2021 20:18
Aan: Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl>
Onderwerp: RE: Terug kijken radarbeelden 22-3 Celina/Jyden [D101614_I17701222]

Beste heer Groot,

 

Dit is jaren geleden, Helaas kan ik mij dat niet meer herinneren .

 Ik al eerder tegen u cliënt verteld dat ik geen partij ben en wil zijn in deze casus.

Wij laten op verzoek van belanghebbenden de radarbeelden zien en daar wil ik het graag bij houden.

 Met vriendelijke groet,

 Patrick Babel.

Ik en mijn advocaat kunnen het nog wel herineren .

attenderen, denken aan, doen denken, doen denken aan, heugen, in gedachte hebben, in herinnering brengen, memoreren, niet vergeten en onthouden.

Wij zijn namelijk door verkeersleider P.Babel begeleid met de opnamen van de zware aanvaring

Ook een hamvraag .Waar was nu de tegenpartij De CELINA ! Lees de pagina in deze website.

het SPOOKSCHIP CELINA

Maar als organisatie kunt u ook het recht aan uw kant hebben. Dat is zo als u een belang heeft dat de samenleving zó zwaarwegend vindt dat het erkenning heeft gevonden in het recht. En u dit belang alleen kunt behartigen door persoonsgegevens te verwerken. We noemen zo’n belang een gerechtvaardigd belang.

Een schaamteloze leugen ,  brutaal en ongegeneerd.

Ze geven er niet om, varen je sportvisserkotter Total-los ,ze geven je de schuld van de aanvaring ,het maakt ze niet uit, de personen die ik in mijn website heb genoemd,het zijn medogenlose,, hard, hardvochtig, harteloos, keihard, koud,, niets ontziend, onbarmhartig,en ga zo maar door ze hebben schijt aan je.

Ze kunnen van mij op aan wat er ook uit voorkomt,deze website blijft bestaan.

 

 

Geografische herkomst

 

Heb zo hier en daar wat mensen ,die wat er ook gebeurd de website kunnen laten doorgaan!

 

 
                                      Laatste 30 dagen                                                  januari 2023                                                  december 2022                                                  november 2022                                                  oktober 2022                                                  september 2022                                                  augustus 2022                                                  juli 2022                                                  juni 2022                                                  mei 2022                                                  april 2022                                                  maart 2022                                                  februari 2022                         
225050
 

 

We gaan het zien,media en getuigen die niet  mochten komen bij het Tucht college voor de Scheepvaart en in hoger beroep bij het CBb moeten ook komen.

Namelijk dit zijn de personen die mij en mijn zoon op een dusdanige schandalige manier omschreven hebben in hun verklaringen ,maar nu gaan vertellen aan de rechter.(als je een beetje kerel bent!)

Dit is uiteraard de GRONDSLAG waarom ik dit publiceer.

 

Heel veel impact op mij en mijn zoon gemaakt!!

 

Impact :is een Krachtige inwerking , met een uitwerking die op vele manieren uitwerking kunnen hebben,als een rode lap op een stier.

impact: Aanslag ,het geesstelek martellen aan personen die beschuldigd worden van niet wetende gedane zaken.

Impact:De inwerking van beschuldigingen aan personen die daardoor hun dierbaarste bezit kwijt raken.

Impact:Effect  kan leiden tot geweld,moord en doodslag en oorlog.

 

Word vervolgdt