Schadevergoeding Overheidsinsteling

 

Schadevergoeding van de overheid

 

Als u schade lijdt ten gevolge van een besluit van een bestuursorgaan kunt u een procedure starten.

U kunt bijde bestuursrechter of de civiele rechter om een vergoeding van de overheid vragen. Dat kan als het besluit:

  • rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
  • onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding 

Onderstaande tekst gaat alleen in op schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatig besluit. Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht een  in te schakelen.

 

 

Algemeen

Bij een onrechtmatig besluit (onrechtmatige overheidsdaad) kunt u een schadevergoeding van de overheid verzoeken. Wanneer is een besluit onrechtmatig?

Onrechtmatige overheidsdaad

Een  kan op 2 manieren tegenover particulieren en organisaties onrechtmatig handelen:

Besluit

Een bestuursorgaan, zoals de gemeente, provincie of het waterschap, neemt een besluit. Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen  maken bij het bestuursorgaan en daarna in  gaan. In beroep kan de bestuursrechter concluderen dat het besluit onrechtmatig is en het besluit vernietigen.

Feitelijke handeling

Een onrechtmatige overheidsdaad kan ook voortkomen uit een feitelijke handeling van het bestuursorgaan. Vaak ontstaat dit door nalatigheid of onzorgvuldigheid.

(nalatigheid - Het niet zorgvuldig uitvoeren van wat van een normaal redelijke(wijs) persoon kan worden verwacht.)

Onzorgvuldigheid:nalatigheid - Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?

Schade kan bijvoorbeeld voortspruiten uit wanprestatie, onrechtmatige daad, of ongerechtvaardigde ........

Niet enkel het zelf schenden van de goede naam van iemand is strafbaar. Ook het doen van een valse aangifte (of een valse klacht bij de overheid)

Voorbeeld

De I.L.T heeft een verkeerd besluit genomen dit door een inspecteur I.L.Tl,gericht aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.Waarna de kapitein Jan Koridon ten onrechte is veroordeeld.

Dit in een verzoekschrift en een repliek aan het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

 

Het werk van de ILT

 

De taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties de wet- en regelgeving over de duurzame leefomgeving, de fysieke veiligheid en de woningcorporatiesector naleven. De ILT bevordert de naleving van wetten en regels via vergunningverlening, door middel van handhaving (dienstverlening, toezicht en opsporing) en door onderzoek te doen.

 

Rechtskader

De ILT werkt vanuit een rechtskader waarin de beginselen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid leidend zijn. Dienstverlening en respect voor burgers en bedrijven vormen voor de ILT, net als voor iedere andere overheidsorganisatie, de leidraad in het optreden.

Voorop staat dat de bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen om wet- en regelgeving uit eigen beweging na te komen. Maar constateert de ILT tekortkomingen en overtredingen, dan zal zij de grenzen van de toelaatbaarheid zonder aanzien des persoons markeren.

Het is de opdracht van de ILT om de rechten en plichten van burgers en bedrijven te waarborgen door transparante voorlichting en informatie te geven. De ILT heeft daarbij de plicht om onafhankelijk en deskundig te oordelen, belangenverstrengeling te vermijden, voorbeeldgedrag te tonen en zich publiekelijk te verantwoorden.

 

 

Heb zware schade op gelopen bij de I.L.T, waar bijft de schadevergoeding.

Er is zoals ik de inspecteur heb beschreven,dat zij mij met diverse leugens heb laten veroordelen bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

De bewijzen zijn klinkklaar en ,de inspecteur geeft dat naderhand zelf toe,door dit te zeggen:

Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;       Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan

 

Komt de I.L.T datum 10 december met een sommatie

DE INSPECTEUR-GENERAAL- LEEFOMGEVING EN TRANSPORT ,

-voor 17 december 2021 schriftelijk(email daaronder begrepen)aan,dat ik de voor en achter namen van de I.L.T van de website moet verwijderen.

mij kenbaar te maken dat u hiertoe bereid bent

.

 

Hoe kan een INSPECTEUR-GENERAAL dit nou aan mij gaan mailen,hij wil zijn medewerkers ,die leugens opschrijven in een verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart gaan verdedigen en in bescherming nemen,

Heb de INSPECTEUR-GENERAAL terug geschreven,dat de I.L.T de schade van verlies van mijn boot de sportvisser Jyden,3 jaar inkomstenderving,en geleden geestelijke schade maar gaat betalen.

Heb er ook bij geschreven dat als het hoger beroep aan de orde komt ,alles in de media komt.

Dat is niet gebeurd op de dag van de zware aanvaring,vanaf toen is alles onder de pet gebleven.

Als dat gaat gebeuren kan volgens mij de INSPECTEUR-GENERAAL VAN DE I.L.T,het verhaaltje wat hierboven staat in RECHTSKADER staat wel wat gaan moeten aanpassen.

 

Ik schrijf dit alles om dat ik televisie,kranten en alle media, dit nooit van begin hebben gepubliceerd,ik beken hier ook mee,dat ik het zelf niet had moeten doen via deze website. Maar gerechtigheid moet boven water komen,hoe dan ook,daarom ga ik hier mee door,

Alle grote instanties,I.L.T ,de Verkeersleiders,Rijkswaterstaat,de experts,advocaten van de tegenparij  krijgen mij niet klein.

Bij mij niet met onzin of leugens komen,

Wat betekent :gewaarschuwd mens telt voor twee?

 

Iemand die vooraf voor iets gewaarschuwd is, weet precies waar de gevaren, de problemen zich kunnen voordoen, zodat hij zich daarop kan voorbereiden.
 
Ga maar luisteren naar het verhaaltje van de Expert van de tegenpartij de heer H.Bakker op pagina ;De Experts of pagina Berouw.
 

De  Ombudsman,

 

Beste Jan, dit schrijft mijn advocaat naar mij.

Hierbij verzend ik u de e-mail door die ik gisteren aan mevrouw de inspecteur heb verzonden. Ik ben vervolgens gebeld door een collega van de Inspecteur Zij verweest naar pagina 6 van de conclusie van repliek. Zij gaf aan dat de term "rondjes"Ongelukkig was gekozen en onjuist is. 

Tevens gaf zij aan dat beroep naar haar mening weinig kans van slagen zou hebben aangezien :zegt deze mevrouw van de I.L.T u kan beter naar de Ombudsman gaan.

Ik heb de Onbudsman een mailtje gestuurd

 

hoger beroep

vr 17 dec. 09:41 (1 dag geleden)
aan info
 
Geachte Ombudsman.
 
Op advies van mevrouw ?medewerkster van de I.L.T,
Zij wil dat ik hulp zoek in verband met een valse veroordeling het Tuchtcollege voor de scheepvaart.
Ook word geadviseerd om de website www.dewrakvisser.nl te lezen.
 
Vriendelijke groet 
 
J.F.Koridon
 
Heb wel gelijk een bevestiging binnen gekregen,
 

GO.Info Mailbox

vr 17 dec. 09:41 (1 dag geleden)

aan mij

Beste mailer

Dank, uw bericht is in goede orde ontvangen. Wij gaan er mee aan de slag, u hoort of leest binnenkort van ons.

In verband met het coronavirus is het helaas niet mogelijk om ons kantoor te bezoeken.
U kunt ons telefonisch en per mail bereiken via onderstaande gegevens.

Per 23 september zijn onze spreekuren in Amsterdam, Zaandam en Almere uitsluitend op afspraak.


Telefoon: 020-625 9999
Adres: Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam
E-mail: info@ombudsmanmetropool.nl

De routebeschrijving, ons privacybeleid en meer vindt u op:

https://www.ombudsmanmetropool.nl/Contact/

 

Krijg ik dit schrijven,

jan koridon jankoreden@gmail.com

vr 17 dec. 09:41 (9 dagen geleden)

aan info

Geachte Ombudsman.

 

Op advies van mevrouw ?van de I.L.T,

Zij wil dat ik hulp zoek in verband met een valse veroordeling het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

Ook word geadviseerd om de website www.dewrakvisser.nl te lezen.

 

Vriendelijke groet 

 

J.F.Koridon

 

Williams, Alida Alida@ombudsmanmetropool.nl

do 23 dec. 12:11 (3 dagen geleden)

aan mij

Geachte heer Koridon,

 

Hartelijk dank voor uw onderstaand bericht. Hierin geeft u aan dat u hulp zoekt in verband met een valse veroordeling van het tuchtcollege voor de scheepvaart.

 

Ombudsman Metropool Amsterdam is een tweedelijns klachtenregeling: u kunt bij ons terecht wanneer u een klacht hebt ingediend bij een gemeente die bij ons is aangesloten en u niet tevreden bent met hoe die klacht is afgehandeld. 

Het Tuchtcollege voor de scheepvaart valt niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman Metropool Amsterdam.

Wellicht is het mogelijk om de kwestie aan een tuchtrechtelijk juridisch specialist voor te leggen.

 

Het spijt mij u niet van dienst te kunnen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Alida Williams

Coördinator Service Team

OMBUDSMAN METROPOOL AMSTERDAM

 

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoon: 06-48453574 / 020-254 7019
Adres:  Jacob Bontiusplaats 9,  1018 LL  Amsterdam
E-mail:  alida@ombudsmanmetropool.nl  

 

Het spijt haar.

 

Ik vraag niet om hulp, maar het frapante is dat de ene instantie na de andere instantie deze zaak over de I.L.T  te horen krijgt het laat afweten.

Ik vraag niet om hulp,maar de mevrouw ? vande I.L.T die ook een vooruitziende blik heeft,die adviseerd mij dat.

Haar vooruitziende blik verteld mij ook dat ik het niet ga redden in het hoger beroep.Waar ze deze ilusie vandaan haalt mag de media aan haar vragen.

 

 

 

Word vervolgd

 

zie ook www.deorion.nl