Redelijkerwijs kenbare fout: Hoge Raad stelt grenzen !

 

Maar het Tuchtcollege voor de scheepvaart schijnbaar niet.

Want volgens de voorzitter en zijn medewerkers ,zeggen dat ik dus redelijkerwijs had moeten wijken.

Hoe zit het nou met het Zee Aanvaring Regelement? ZAR

 

Laatste nieuws

 

 

RE: Staat (ILT)/Koridon [D103669_I35822407] [PRDF-11017326]

15:52 (1 uur geleden)
aan mij
 
Beste Jan,


De onderstaande e-mail ontving ik van mr. Bierens.

Zoals reeds aangegeven tijdens onze laatste bespreking denk ik dat het niet handig is om het op een kort geding procedure aan te laten komen waarbij ILT verwijdering van namen van uw website vordert. Het lijkt mij beter om geen namen te noemen maar gewoon "inspecteur ILT".

Daarnaast heb ik advies gevraagd over een strafrechtelijk traject bij mijn collega. Die gaf aan dat er waarschijnlijk geen sprake is van laster en/of smaad omdat u zelf degen bent die alles hebt geopenbaard via uw website. Bovendien bent u afhankelijk van vervolging door de politie. Het is de vraag of zij daar werk van gaan maken.

Als gevolg van het voorgaande wordt het vorderen van schadevergoeding of rectificatie ook lastig, omdat er dan sprake moet zijn van een onrechtmatige daad. Als u dit toch verder opgepakt wilt hebben, zal ik kijken of ik een advocaat kan vinden die hierin is gespecialiseerd

 

 

Ik  Jan Koridon zeg daar op onwaarschijnlijk,lastig, de daad zijn leugens 

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht, of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

U Jordi Biermans zegt,dat er dan sprake moet zijn van een onrechtmatige daad.

Als u nou liegt in een verzoekschrift aan het gerecht ,en u zegt later in een repliek ;iDeze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan

Dus dat moet ik maar pikken,en mij dan toch maar veroordelen.

De ILT INSPECTEUR K.v.d.W schrijft

In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;  

  Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

Ik hoef uw gedachten niet te lezen,maar het geweten gaat knagen.Zoekt u nou maar een gespecialiseerde advocaat die deze diep gezakte medewerkers van de ILT kan helpen.

 Sommatie,

De betrokkene Jan Koridon word gesommeerd om de namen van de I.L,T  medewerkers, van de website www,dewrakvisser.nl te verwijderen.Maaaaar?

Als de media of wie u ook bent,en je kijkt op google naar ;

 

Uitspraak TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART  daar worden de namen wel genoemd.

 

Archief Uitspraken Tuchtcollege voor de Scheepvaart

jaar:nr:inzake: 2020 52020.V5-Jyden 

 

 

 

Primaire navigatieECLI:NL:TSCTS:2020:5 Tuchtcollege voor de Scheepvaart 2020-05 (2020.V5-Jyden)

ECLI:ECLI:NL:TSCTS:2020:5Datum uitspraak:21-12-2020Datum publicatie:21-12-2020Zaaknummer(s):2020-05 (2020.V5-Jyden)Onderwerp:ZeevisserijBeslissingen:
  • Verzoek gegrond
  • Geldboete
  • Schorsing vaarbevoegdheid
Inhoudsindicatie:Het verzoek van de Inspecteur heeft betrekking op een aanvaring tussen het Nederlandse m.s. Jyden en het onder vlag van Antigua en Barbuda varende m.s. Celina. De aanvaring vond plaats op vrijdag 22 maart 2019 in dichte mist in de aanloop van IJmuiden, voor de monding van de pieren. Aan boord van de Jyden bevonden zich twaalf passagiers en daarnaast betrokkene als kapitein, zijn zoon en een hulp. Door de aanvaring raakten beide schepen beschadigd en ontstonden aan boord van de Jyden problemen met het manoeuvreren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

UITSPRAAK VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART VAN

21 DECEMBER 2020 (NR. 5 VAN 2020) IN DE ZAAK 2020.V5-JYDEN

Op het verzoek van:

de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

zetelend te Den Haag,

verzoeker ,

gemachtigde: ing. K. van der Wall,

senior inspecteur ILT/Ongevallenonderzoek scheepvaart en administratieve controles, standplaats te Zwijndrecht;

tegen

J.F. K.,