RECHTER,OF PLAATSVERANGEND VOORZITTER

 

Het is niet voor te stellen dat bij een Tuchtcollege deze grote fouten worden gemaakt,of zit er wat anders achter?

Redelijkerwijs kenbare fout: Hoge Raad stelt grenzen !

 

Maar het Tuchtcollege voor de scheepvaart schijnbaar niet.

Want volgens de voorzitter en zijn medewerkers ,zeggen dat ik dus redelijkerwijs had moeten uitwijken. Maaaaaar

De Celina had moeten uitwijken of moeten afstoppen en niet in potdichte mist met een snelheid van 10 mijl (geen aangepaste snelheid) naar binnen varen!

Hoe zit het nou met het Zee Aanvaring Regelement? ZAR artikel 15  en 19

Hoe kan je,hoe denk je nou over je eigen ,als je bekent bent met het Zee Aanvarings Regelement (Z.A.R)

Als voorzitter met de leden ,die in het verzoekschrift van de inspecteur hebben gelezen van de I.L.T,  de bandopnamens van de zware aanvaring had ingedient en gezien hebben,tot deze uitspraak te komen die hier boven staat.(Redelijkewijs verwacht.)

 

Hoe kan je zo`n fout maken

Ook bij het indienen van het verzoekschrift wat de in specteur en repliek hebben zij dat nou gelezen of is er een .,,wat anders ?

 

I.LT  (inspecteur ) heeft in een verzoekschrift (15 JUNI 2020) aan de Tuchtcollege voor de scheepvaart een valse verklaring ingediend .

 

Zij schrijft beschouwing op verantwoordelijkheden.


De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was. 

Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2019 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

Op 28 juli 2019 schrijft zij in haar repliek,( 43 dagen later)op mijn verweerschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

De Radar beelden kan gezien worden op de pagina Laatste Nieuws.

Nu bekent is dat er op Donderdag  31 maart 2022 te 10.00 uur het hoger beroep behandeld zal worden tegenover het Tuchtcollege voor de scheepvaart,nodig ik Jan Koridon alle media uit om deze ellende die de I.L.T  inspecteur de voorziter en zijn leden de experts de heren H.Bakker en J.Rotgans de verkeersleider uit IJmuiden  de heer Babel op mij en mijn zoon hebben veroorzaakt.

Deze veroorzakers die mij en mijn zoon en het verlies van mijn sportviskotter, moeten dan ook zo flink zijn om hun verzinzels leugens ,slecht geheugen  en zeggen :

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan

 Ook allemaal hun verhaal doen tegen over de rechters van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Ik dien daar ook een verzoek in met mijn advocaat,om de fout(REDELIJKERWIJS)  van het Tuchtcolle voor de scheepvaart in behandeling te nemen.

 

redelijkerwijs. "rechtswetenschap: met verstand geredeneerd; billijkheidshalve. Bijv. de inlichtingen worden op zodanige wijze verstrekt dat redelijkerwijs ...".
De voorzitter kan deze uitdrukking niet gaan waar maken,anders moet het Zee Aanvarings Regelement aangepast worden.
 

 

 

Kun je een rechter aansprakelijk stellen?

 

Conclusie. Indien u schade lijdt door het onrechtmatige handelen van een rechter, kunt u de Staat hiervoor aansprakelijk stellen. ... Daarnaast is het altijd van belang om een goede beoordeling te laten maken van de rechtsmiddelen die er nog openstaan om de rechterlijke fout te herstellen.
 

Een uitspraak van een rechter is bindend, maar een burger kan wel in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van een rechter. Een hogere rechter gaat de hele zaak dan opnieuw

 

Dit omdat een rechter of een voorzitter op papier in de veroordeling schrijft: (Redelijkerwijs verwacht mocht worden.)

Dit is in strijd met het aanvarings Regelement (Z.A.R)

Voorschrift 15: Koers kruisen


Wanneer de koersen van twee werktuiglijk voortbewogen vaartuigen elkaar kruisen, zodanig dat
zulks gevaar voor aanvaring medebrengt, dient het vaartuig dat het andere aan stuurboordzijde
van zich heeft uit te wijken en, wanneer de omstandigheden het toelaten, te vermijden vóór het
andere over te lopen.

Voorschrift 19: Gedrag van vaartuigen bij beperkt zicht.


a) Dit Voorschrift is van toepassing op vaartuigen die niet in zicht van elkaar zijn wanneer zij
varen in of om de buurt van een gebied met beperkt zicht.
b) Elk vaartuig dient een veilige vaart aan te houden, aangepast aan de heersende
omstandigheden en de toestanden van beperkt zicht. Een werktuiglijk voortbewogen vaartuig
dient zijn machines gereed te hebben ten einde onmiddellijk te kunnen manoeuvreren.
c) Elk vaartuig dient bij de naleving van de Voorschriften van afdeling I van dit Deel goed
rekening te houden met de heersende omstandigheden en de toestanden van beperkt zicht.
d) Een vaartuig dat alleen met behulp van radar de aanwezigheid van een ander vaartuig
ontdekt, dient vast te stellen of zich een situatie ontwikkelt waarin men elkaar te dicht nadert
en/of gevaar voor aanvaring bestaat. Is dit het geval, dan dient het bijtijds maatregelen ter
Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 1996 12
vermijding daarvan te nemen, met dien verstande dat wanneer zulke maatregelen bestaan uit
een koersverandering, voor zover mogelijk dient te worden vermeden:
i) een koersverandering naar bakboord voor een vaartuig voorlijker dan dwars, dat niet
is een vaartuig dat wordt opgelopen;
ii) een koersverandering in de richting van een vaartuig dwars of achterlijker dan dwars.
e) Behalve wanneer is vastgesteld dat er geen gevaar voor aanvaring bestaat, dient elk vaartuig
dat schijnbaar voorlijker dan dwars het mistsein van een ander vaartuig hoort of dat een te
dicht naderen van een ander vaartuig voorlijker dan dwars niet kan vermijden, zijn vaart te
verminderen tot het minimum waarbij het op koers kan worden gehouden. Indien nodig dient
de vaart geheel uit het vaartuig te worden gehaald en in elk geval uiterst voorzichtig te
worden gemanoeuvreerd totdat het gevaar voor aanvaring is geweken.