Plezier of Beroepsmatig

Artikel 693 en afdeling 12 van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing ten aanzien van:

 • a.schepen die uitsluitend varen op Nederlandse binnenwateren of wateren, binnen of dicht grenzend aan beschutte wateren of gebieden waar Nederlandse havenvoorschriften gelden;

 • b.onbemande schepen die niet van middelen tot werktuiglijke voortstuwing zijn voorzien;

 • c.oorlogsschepen en marinehulpschepen;

 • d.reddingsvaartuigen;

 • e.pleziervaartuigen.

 • Schepenwet ;art 52
  • 3°.

  passagiersschip: elk schip, dat door den eigenaar bestemd is om meer dan twaalf passagiers te vervoeren, dan wel een schip, dat meer dan twaalf passagiers vervoert;

 • Wij de Jyden hebben niet meer dan 12 passagries vervoerd! (pleziervaartuig)

Ja na de zware aanvaring en een beetje bijgekomen te zijn van alle commotio roep ik via mijn handmarifoon de verkeerstoren op ,en vraag wat hebben jullie hier meegedaan met deze aanvaring.

Moet even wachten op een antwoord, dan word er gezegd we hebben er een Notitie van gemaakt.

Dat is natuurlijk heel vreemd als er een notitie gemaakt wordt, en er niks is gedaan of gemeld bij diverse instanties om hulp te bieden

Reddingsbrigade, waterpolitie,  Sluizen en brandweer, niemand is door de verkeersdienst  in paraatheid gebracht.

Hierboven een beschrijving van de inspecteur op bladzijde 5 van 72 in haar Repliek van 28 juli 2020

Waarom ligt de verkeerspost IJmuiden los van het handelen ter beoordeling

Waarom wordt door de inspecteur van de I.L.T de verkeerspost buiten gehouden in het verzoekschrift bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart, is ook een hamvraag.

ik geef hier een onomstreden antwoord op.!

Na 55 jaar naar binnen en naar buiten te zijn gevaren, in en uit de pieren van IJmuiden, ga ik er van uit dat wij niet buiten de verkeersdienst kunnen.

Maar de inspecteur zegt gewoon wat hier boven staat dat de verkeersdienst hier los van staat.

Als je als inspecteur werkt en denkt op deze wijze bij een veroordeling dan hou je een van de belangrijkste instantie buiten schot.

Ik hoop ook dat de inspecteur hier overleg pleegt met haar jurist of adviseur om tot een normaal capabel antwoord te komen.

De verkeersdienst is een van de belangrijkste schakels in het scheepvaart verkeer. Dit schrijft ook Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat zegt dat de verkeersdienst de instructies geeft aan het in en uitgaande verkeer op het water.

Hierboven een beschrijving van de inspecteur op bladzijde 8 van 93 van verzoekschrift op 15 juni 2020

Zij omschrijft hier dat de situatie zeer ernstig was, dus dat is een noodsituatie.

Maar zij schrijft in haar repliek dat de verkeersdienst dit niet verplicht is om dit te melden.

Maar! zegt Rijkswaterstaat; elke gebeurtenis calamiteit of gevaarlijk situaties moeten onmiddellijk worden doorgegeven!