Plezier of Beroepsmatig

Artikel 693 en afdeling 12 van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing ten aanzien van:

 • a.schepen die uitsluitend varen op Nederlandse binnenwateren of wateren, binnen of dicht grenzend aan beschutte wateren of gebieden waar Nederlandse havenvoorschriften gelden;

 • b.onbemande schepen die niet van middelen tot werktuiglijke voortstuwing zijn voorzien;

 • c.oorlogsschepen en marinehulpschepen;

 • d.reddingsvaartuigen;

 • e.pleziervaartuigen.

 • Schepenwet ;art 52
  • 3°.

  passagiersschip: elk schip, dat door den eigenaar bestemd is om meer dan twaalf passagiers te vervoeren, dan wel een schip, dat meer dan twaalf passagiers vervoert;

 • Wij de Jyden hebben niet meer dan 12 passagries vervoerd! (pleziervaartuig)