PERSOONSGEGEVENS

Vragen over de 6 grondslagen

 • Wanneer mag u zich baseren op de grondslag toestemming?

   

  lees ook  https://www.deorion.nl/

  https://www.deorion.nl/

  Meldingen

   

  De ILT controleert ook schepen in de haven. Niet alleen vissersschepen, maar ook andere schepen kunnen worden gecontroleerd. De Kustwacht meldt incidenten en overtredingen op zee aan de ILT. Bijvoorbeeld een aanvaring, ongeval aan boord of milieuverontreiniging. Zodra het schip in een haven komt, gaat de ILT aan boord voor onderzoek. Als het schip onderweg is naar een ander land, dan delen we de gegevens met de autoriteit van die haven.

  Zware aanvaring voor de pieren van IJmuiden 22 maart 2019 is er geen melding gedaan niet aan Rijkswaterstaat,aan gene instantie

  Dit alles wordt beweerd uit de website van Rijkswaterstaat hierboven ,maar bij de zware aanvaring voor de pieren van IJmuiden is deze controle op incidenten en overtredingen niet gedaan!

 • Wanneer mag u zich baseren op de grondslag uitvoering overeenkomst?

   

  De Experts R.Rotgans en H.Bakker beschouwen zich als exeperts in de boten .

  Mij beschuldigen en uitgenodigd om op het proces hun beweringen en waarnemingen die zij zamen hebben geconstateerd te verklaren,zijn niet komen opdagen.

  De schijthuizen die mij veroordeeld hebben zijn met hun valse verklaringen (in hun conclusie)hebben zich nu zelf veroordeeld(lees hun beweringen in de website 

  Dit schrijft R.Rotgans over zich zelf in zijn website

   

  Rotgans Scheepsadviesbureau is een onafhankelijk gecertificeerd adviesbureau, gevestigd  Tuitjenhorn.
  Al geruime tijd ondersteunen wij onze klanten met advieswerkzaamheden die een raakvlak hebben met de watersport.

  Op welk terrein Rotgans Scheepsadviesbureau u van dienst kan zijn, kunt u lezen op de pagina Werkterrein. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de expertises die wij reeds, met resultaat, hebben ingezet voor  onze klanten. Hierbij hanteert Rotgans altijd een aantal kerncompetenties:

  • – Onafhankelijk
  • – Ruime ervaring
  • – Inlevingsvermogen, omdat elke klant uniek is.
  • Bij mij geen resultaat,alleen maar ellende en leugens verzonnen met zijn collega H.Bakker.Het deskundigen raport staat op pagina in deze website Welke belangen

   

   

  Wanneer mag u zich baseren op de grondslag wettelijke verplichting?

   

  Dit hieronder schrijft de inspecteur van de I.L.T  In haar verzoekschrift

   

  Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
          De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
  Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
            De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    

  Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

   

   wanprestatie, onrechtmatige daad, of ongerechtvaardigde ........(Dit is dus Laster)

   

  Maar ik ben wel ten onrechte veroordeeld

   

  Wanneer mag u zich baseren op de grondslag vitale belangen?

   

  Impact :is een Krachtige inwerking , met een uitwerking die op vele manieren uitwerking kunnen hebben,als een rode lap op een stier.

  impact: Aanslag ,het geesstelek martellen aan personen die beschuldigd worden van niet wetende gedane zaken.

  Impact:De inwerking van beschuldigingen aan personen die daardoor hun dierbaarste bezit kwijt raken.

  Impact:Effect  kan leiden tot geweld,moord en doodslag en oorlog.

   

  Wanneer mag u zich baseren op de grondslag algemeen belang of openbaar gezag?

   

  De media en de tegenpartij (Celina)  waren allemaal niet aanwezig in de Processen

   

  In het verzoekschrift dat aan het Tuchtclolege voor de scheepvaart wordt ingedient door inspecteur K.v.d.W

  ILT

   

  Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
          De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
  Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
            De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;   

  Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
  Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2019 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

   

  Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

   

   wanprestatie, onrechtmatige daad, of ongerechtvaardigde ........(Dit is dus Laster)

   

  Gaslighting is een subtiele vorm van manipulatie:

  Bedenkelijke  vorm omdat de experts in deze zaak de heren Jan Rotgans en H.Bakker die beiden voor een vezekerings maatschapij werken de zelfde CONCLUSIE hadden als de inspecteur K.v.d.W   ILT.

  Maar het Tuchtcollege gaat toch hier in mee.

  De media en getuigen wareñ er niet.

  De hamvraag:waarom niet.

  Namelijk zij werden buitengehouden want het waren volgens de Tucht college voor de scheepvaart en in het hoger beroep van CBB het college van beroep voor het Bedrijfsleven onbelangrijke getuigen.

   

   

  Wanneer mag u zich baseren op de grondslag gerechtvaardigd belang?

  U heeft alleen het recht om (gewone) persoonsgegevens te verwerken als u zich kunt baseren op 1 van de 6 grondslagen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een van die grondslagen is dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om uw gerechtvaardigd belang te behartigen.

  Elke keer als u persoonsgegevens verwerkt, is dat een inbreuk op de privacy van de betrokkenen. Dat zijn de mensen van wie u gegevens verwerkt. Ieder mens heeft namelijk recht op privacy, dat is een grondrecht.

  Maar als organisatie kunt u ook het recht aan uw kant hebben. Dat is zo als u een belang heeft dat de samenleving zó zwaarwegend vindt dat het erkenning heeft gevonden in het recht. En u dit belang alleen kunt behartigen door persoonsgegevens te verwerken. We noemen zo’n belang een gerechtvaardigd belang.

  Botsing van rechten

  Er ontstaat dan dus een situatie waarin uw recht ‘botst’ met het grondrecht van de betrokkenen. Het is dan aan u om deze rechten tegen elkaar af te wegen en te kijken wat zwaarder weegt, uw belang of dat van de betrokkenen.

  Weegt uw belang uiteindelijk zwaarder? Dan mag u uw verwerking baseren op de grondslag (noodzakelijk voor de behartiging van een) gerechtvaardigd belang.

  Zie verder: Hoe toetst u of u zich mag baseren op de grondslag gerechtvaardigd belang?

 

Word weer via mijn advocaat door de ILT  advocaat J.Bierens geattendeerd.

 

En mocht die
toezegging vóór dat moment bovendien kracht worden bijgezet met blijvende
verwijdering van alle tot de persoon herleidbare gegevens met betrekking tot de
betreffende ILT-medewerkers die op dit moment nog gepubliceerd staan, dan zal de
ILT daarvan afzien. Zo niet, dan acht de ILT zich vrij zonder nadere aankondiging
rechtsmaatregelen te treffen.

 

Je zou toch gaan denken,waar zit je verstand,Meneer Bierens neemt u contact op met de Celina want die wou al beslag op mijn huis doen.

Wack, Arne arne.wack@junge.de

do 11 feb. 2021 12:17

aan mij, Henk, Eckehard, Jakob

Sehr geehrter Herr Koridon,

 

es gibt keine Veranlassung für Herrn Bakker, Ihrem Anwalt zu antworten.

 

Auch ich werde auf weitere E-Mails von Ihnen nicht mehr reagieren.

 

Sie können die CELINA verklagen - dann werden wir uns mit dieser Klage befassen - oder begreifen, dass Sie Schuld an der Kollision waren. Die Ihnen auferlegte Geldstrafe über EUR 2,500.00 sollte Ihnen eine Entscheidungshilfe sein.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Arne Wack | Senior Claims Handler (Marine) | Marine Services
Junge & Co. 
Versicherungsmakler GmbH
Hohe Bleichen 11 | 20354 Hamburg | Germany
t +49 40 35003-421 | f +49 40 32 69 74 | m +49 173 898 09 82
arne.wack@junge.de | www.junge.de

 

Ook vreemd van meneer Wack van de verzekering ,hij vind het prachtig dat ik die boete moet betalen, maar de schade van 13700 euro laat hij maar zitten.

Wat voor lading had de CELINA? (cooster)We weten wel dat de CELINA na de zware aanvaring doorgevaren is( misdaad),geen hulp geboden en niemand de boot vervolgd heeft opstraffe van doorvaren geen hulp geboden geen controle op scheepspapieren,drugs of drank.

 

Geen waterpolitie,geen verkeerstoren,geen ILT ,geen sluismeester geen mens kan die boot(CELINA).De tegenpartij weten alles van je. .Maar waren niet vertegenwoordigt op de processen.CBb en het Tuchtcollege voor de scheepvaart zeggen J.Koridon was de betrokkene .Maar waar waren nou die andere betrokkenen?

Als twee auto`s een ongeluk veroorzaken zegt de rechter toch ook niet redelijke wijs had u van links voorrang moeten geven want hij had een vaste koers, en ik veroordeel u alleen,want u was de betrokkene.

 

Moet advocaat Bierens wel gaan vertellen aan de rechtbank waarom ik dit in mijn website publiceer.(grondslag)

De media erbij en de getuigen die bij de bijde processen (Tuchtcollege voor de scheepvaart en in hoger beroep het CBb) zijn buitengehouden ook hun leugens en verzinsels daar gaan vertellen.

 

Dit omdat al die schertsvertoningen van plaatsvervangent voorzitter Tuchtcollege voor de scheepvaart en de leden, rechters van het CBb wetende dat zij niet recht hebben gesproken  mij en mijn zoon alleen maar ellende hebben bezorgd.

Sportvisserboot weg,inkomsten weg,idialen weg ,dit hebben zij mij en mijn zoon aangedaan.

 

Jordie Bierens advocaat ,ik heb u niet zoals u dat doet (met sommeren) ik geef u wel een advies:

U begeeft zich en dat weet u in een conflict (strijd) waar u eigenlijk niet in thuis hoort.

U gaat (Amsterdam. Jordi is redacteur voor Cassatieblog. Hij is lid van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA).zich in een act vertonen die u ,en dat weet u zelf ook die op leugens en naar eigen belangen zich berusten. 

 

De oplossing waar ik aan mee wil werken weet u via mijn advocaat,

Geen poppenkast met, u haalt de website weg,dan hoeft u die boete van 2500 euro niet te betalen.

Even druk op Jan Koridon zetten ,even de lulverhalen en leugens weg moffelen met een kwijtscheding van de boete.                     Schaamteloos

ILT en al zijn medewerkers,de experts,de loods de verkeersleider IJmuiden ,de waterpolitie en RIjkswaterstaat.

Al deze leden,instellingen hoe u ze ook classifiseerd ,zijn in hun werkzaamheden nalatig,oneerlijk,gemeen 

 

neglectful
nalatig, achteloos, nonchalant, verwaarloosd, onach

`iemand een gemene streek leveren`Synoniemen: kwaadaardig, smerig 2) hevig Voorbeelden: `gemeen pijn doen`, `gemeen koud zi...

Dit is geen bedreiging,maar bewijsbare Feiten, een uitspraak die een bepaalde geldigheidswaarde kan hebben

De bewijzen staan in de website die liegen niet.     lees ook de opeenlaatste pagina van deze website Srupules

 

K.I.O .:Et ego vici

Soli deo gloria,   non dico mendacium