OVVO onderzoeksraad

Onafhankelijk, transparant en deskundig

 

 

De Onderzoeksraad is bevoegd om onderzoek te doen op bijna alle terreinen. Naast ongevallen in de luchtvaart, het spoor, de scheepvaart en bouw onderzoekt de Onderzoeksraad bijvoorbeeld ook voorvallen in de (petro-)chemische industrie, de voedingsmiddelensector, militaire voorvallen bij Defensie en voorvallen op het gebied van openbare orde.

 

Ik stel een vraag aan de Onderzoeksraad over de zware aanvaring op 22 maart 2019 .

Dit omdat geen ene instantie hier op in wil gaan.

 

Schipper, Martijn m.schipper@onderzoeksraad.nl

26 jan. 2021 22:09

aan Scheepvaart, mij

Geachte heer Koridon,

 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onafhankelijke instantie die zich uitsluitend mag bezighouden met ongevallenonderzoek ter lering. De Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid stelt met klem dat de Raad geen bemoeienis heeft met bijvoorbeeld tuchtrecht, strafrecht of verzekeringskwesties. De OVV kan daarom niet op uw situatie ingaan.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Martijn Schipper,

Onderzoeker scheepvaartongevallen.

 

Van: jan koridon <jankoreden@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 8 januari 2021 11:44

 

Dit vraag ik ook niet,mijn vraag aan de Onderzoeksraad was kan u een onderzoek doen aan deze 

Zware aanvaring ,waarbij ik ten onrechte ben veroordeeld.

Mail ik  Martijn Schpper terug.

 

 

jan koridon jankoreden@gmail.com

27 jan. 2021 12:22

aan Martijn

Geachte Martijn Schipper,

 
U zal als onderzoeksraad zaal terdege een onderzoek moeten doen naar de inspecteur K.v,d.W
 Als u de radar opnames heeft gezien valt ter lering volkomen in onbelang,
Zij heeft de leugens van rondjes draaien voor de pieren van IJmuiden op en in schrift in haar verzoekschrift opgemaakt.
U zal als onderzoeksraad met klem aan haar moeten vragen waar zij dat gezien heeft.
Als u zich als medewerker van onderzoek hier niet aan mee werk ,wordt dit meegenomen  in het proces.
 
 
Vriendeijke groet
 
J.FKoridon

Op di 26 jan. 2021 om 22:09 schreef Schipper, Martijn <m.schipper@onderzoeksraad.nl>:
 
ps Dit hoort namelijk bij het ongeval de zware aanvaring!
 
Krijg daarna een mail terug ,van meneer Schipper.
 

Schipper, Martijn m.schipper@onderzoeksraad.nl

27 jan. 2021 12:45

aan mij

Geachte heer Koridon,

 

Al zou ik willen, dan nog zou ik niet kunnen en mogen. Ik denk dat u niet voldoende weet over de taak en bevoegdheid van de OVV, of u wil het niet weten. U doet er verder verstandig aan om niet te gaan strooien met dreigementen die u uiteindelijk niet waar kan maken en waardoor wij niet geraakt kunnen worden. Daarmee begeeft u zich op strafbaar terrein.

 

Ik verzoek u dringend om mij niet meer te mailen of anderszins nog contact op te nemen. Ik heb u nu duidelijk gemaakt dat wij u niet kunnen en mogen helpen, en dat ook niet willen.   

 

Met vriendelijke groet/Kind Regards,

 

 

Martijn Schipper

Onderzoeker/

Marine Accident Investigator

m.schipper@onderzoeksraad.

 

 

Themapagina’s

  • Scheepvaart      Geen instantie weet wat?         
  • Er hebben 108 incidenten plaats gevonden en resultaten.
  • Maar de zware aanvaring die plaats gevonden heeft voor de pieren van IJmuiden 
  • Staat er niet bij.
  • Celina de kuster die de sportvisser Jyden ramde en zwaar in overtreding was is onvindbaar na het doorvaren van de aanvaring.
  • Jan koridon schipper van de Jyden is tot tweemaal veroordeeld ,dit bij het Tucht college voor de scheepvaart en bij  hoger beroep bij het CBb.
  • 2500 euro boete .
  • De Celina de kuster die na de aanvaring door was gevaren is in beide processen niet genoemd.
  • Zware aanvaring door de verkeerstoren IJmuiden niet gemeld bij waterpolitie,Rijkswaterstaat,reddingswezen .Alle instanties kennen Jan Koridon van de Jyden,alle instanties weten niet wie de Celina de kuster die de kotter van Jan koridon de Jyden totall -los heeft gevaren.
  • Het voorval heeft zich binnen de territoriale wateren plaats gevonden.maaaaaaaaaar de ILT inspecteur K.v.d .W zegt dat de Duitse kuster Celina buiten haar rijkwijte valt.Geschreven in verzoekschrift aan het Tucht college voor de scheepvaart 15 juni 2020.

 

O

Alle onderzoeken

 

 

 

Ja daar moet je het dan maar mee doen.

Het lijkt mij een logica als je een onderzoekraad heet dat je dan ook een inspecteur van de ILT

vraagt hoe zat dat ongeluk voor de pieren nou in elkaar.

Al heeft Martijn Schipper dan geen bevoegheid om te oordelen over de rechtzaken die daar uit voort vloeien,zal hij toch even aan de bel moeten trekken van wat is daar nou gebeurd.