ONDERZOEKSRAAD

Wat gaat de onderzoeks raad doen.

Wil zien dat dit via de onderzoeksraad in de publiciteit ook komt.

In deze twee processen die er de afgelopen jaren hebben afgespeeld,ziin er veroordelingen gemaakt die kant nog wal hebben gehaald.

Doelstelling van het Tuchtcollege voor de scheepvaart en het CBb (College van beroep voor het bedrijfsleven) hebben in mijn veroordelingen mij oneerlijk verordeeld en hun belangenverstrengelingen weer eens de vrije loop gegeven.Schijt aan mij,dat kapiteintje,je bedrijf kwijt je inkomsten kwijt,zal hun een rotzorg zijn.

 

Zij hebben niet het recht gevolgd zij hebben hun eigen belangen behartigd.

 

Daarom heb ik nu de onderzaaksraad gevraagd om een onderzoek hierover te doen!

 

Zware aanvaring

jan koridon jankoreden@gmail.com

27 jan. 2023 11:30

aan communicatie@onderzoeksraad.nl

Geachte Onderzoek raad

 

Op 22 maart 2019 heeft er een zware aanvaring plaatsgevonden voor de pieren van IJmuiden.

 

 

Als een schip uit de zuid ,in dit geval de sportvisser Jyden en hij zet de draai in op de hoogte van de zuidpier, met een stroom van vloedstroom van 2 mijl in de kont, in potdichte mist is het niet eenvoudig om de zuidpier te ronden en onder de lichtenlijn volgens de regels naar binnen te varen. Dit heeft de sportvisser Jyden gedaan. In de draai op 67 graden onder de lichtenlijn werd de sportvisser Jyden aangevaren door de coaster Celina die uit het westen kwam .

De beweringen van de inspecteur I.L.T,de experts H.bakker en J.Rotgans zal ik in de berekeningen laten zien ,dat rondjes draaien voor de pieren en volgens de experts daarna ook nog in een zuidwestelijke richting tegen de coaster Celina zijn gevaren je reinste leugens zijn.

Ter aanvulling op deze onzin van rondjes draaien voor de pieren van IJmuiden. Als de radarpost (verkeerstoren) dit zou waar nemen ,dan zouden die onmiddellijk een noodoproep gedaan ( kanaal 16)hebben om te vragen wat er aan de hand is.

Hoe is het mogelijk dat ik door de Tuchtcommissie voor de scheepvaart hier op veroordeeld word.

Krant,tv of andere media zijn allen buiten gehouden. Dit ook mede doordat de verkeerstoren niet aan de alarmbel heeft getrokken .

 

Contact met schippers (Dit staat in het verslag van Rijkswaterstaat)

Vanuit de verkeersposten assisteren verkeersleiders van Rijkswaterstaat schippers bij het varen over onoverzichtelijke en drukke punten.

Dit heet Vessel Traffic Service. Via de marifoon, een zendontvanger voor communicatie en berichtgeving over korte afstand, hebben de verkeersleiders contact met de schippers. De verkeersleiders informeren de schippers over de toestand van de vaarweg en het verkeersaanbod

In de verkeerspost wordt met een radar en met behulp van de marifoon van de positie de schepen bepaald. Die informatie gebruikt de verkeersleider om schippers te adviseren en instructies te geven. De radarbeelden en de gesprekken over de marifoon worden opgenomen en bewaard. Zo kan bij een ongeluk na afloop nagegaan worden wat er fout gegaan is.

Coördinator

Als er een ongeluk of een andere calamiteit plaatsvindt, is de verkeerspost van Rijkswaterstaat de coördinator van de hulpverlening. De verkeerspost onderhoudt directe contacten met patrouilleschepen van Rijkswaterstaat, de politie en de havendiensten, met de regionale politie en brandweer, de drinkwater- en energiebedrijven en met andere verkeersposten in Nederland en België.

Deze werkwijze die hier aangegeven wordt door Rijkswaterstaat wordt door de verkeersdienst IJmuiden dus niet gedaan. Er zijn geen instructies gegeven aan regionale politie en brandweer of reddingsbrigade .

Bij een informatie dezelfde dag om 18;00 uur na de aanvaring kreeg ik te horen dat het met een notitie was afgerond

 

 Het is nu alweer bijna 4 jaar geleden gebeurt, en alle instanties willen hier niets van weten. Ook de  publieke media heb de Telegraaf, AD  het programma Baou en de onderzoeksraad hier op aan geschreven. Geen mens die er een haan naar kraait .Onderzoeksraad  gaf mijzelf aan dat ik hier niet meer moest mailen anders zou ik mij op strafbaar terrein begeven.

Ik Jan Koridon zou wel eens willen weten welk terrein dat is ,want ik kom niet met leugens of onzin, zou zeggen pak me maar op, dan komt het toch in de publiciteit, zo ziet men hoe sommige instanties zich gedragen!

Bewijzen in woord en schrift :lees de website www.dewrakvisser.nl

In deze gescandeerde zaak vraag ik: kan u een onderzoek plegen om de ILT inspecteur Katja van der wal ,de verkeerstoren IJmuiden onder leiding van P.Babel,de experts van de verzekeringen Jan Rotgans en H,Bakkeren de loods van de Celina coaster aanpakken omdat het onderzoek bij deze altijd verzwegen is en onder de pet is gehouden.

Alle bewijzen staan in de website.

 

Vriendelijk groet

J.Koridon 

De aanklacht dient mede naar het Tuchtcolege voor de Scheepvaart en het CBb want die hebben hier aan meegewerkt

HRN - Mailbox Procureur-Generaal

7 feb. 2023 13:15 (6 dagen geleden)

aan mij

 

 

Hoogachtend,

Secretariaat van de procureur-generaal

 

Email: PG@hogeraad.nl

Bezoekadres: Korte Voorhout 8, 2511 EK, Den Haag

Postadres: Postbus 20303, 2500 EH, Den Haag

Eén bijlage • Gescand door Gmail

 

De ONZIN en LEUGENS kunnen op de radarbanden van de verkeerstoren IJmuiden gecontroleerd worden.

ILT inspecteur K.v.d,W geeft deze leugens door in een verzoekschrift aan het Tuchtclolege voor de scheepvaart.

Deze Tuchtcollege voor de scheepvaart doet hier in mee en veroordeeld mij op haar leugens.

Ook de experts Jan Rotgans en H.Bakker schrijven in hun conclusie de zelfde leugens aan mijn gewezen verzekering ASR.

I.LT  (inspecteur ) heeft in een verzoekschrift aan de Tuchtcollege voor de scheepvaart een valse verklaring ingediend .


Zij schrijft beschouwing op verantwoordelijkheden.


De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was.


Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2019 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


Op 28 juli 2019 schrijft zij in haar repliek,( 43 dagen later in repliek)op mijn verweerschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was; Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! maaaaar, komt dan in het proces met een heel ander verhaal!

 

Mijn antwoordt hierop; Ten onrechte ben ik hier door de Tuchtcollege voor de scheepvaart toch veroordeeld.

 

 

Hier onder een andere uitspraak van de Tuchtcollege voor de scheepvaart.

Word gezegd ,De Celina betreft heeft een vaste koers gevaren .En redelijke wijs verwacht mag worden, dat de Jyden die niet zou Kruisen

Dus hij komt(coaster Celina) van bakboord in varen van de Jyden en moet volgens de Z.A.R (artikel 19)uitwijken voor een schip dat  bij hem van stuurboord komt, dan hoeft hij zeker volgens de Tuchtcollege voor de scheepvaart, geen maatregelen te nemen om uit te wijken.

Conclusie  van het Tuchtcollege voor de scheepvaart: Dat als je een vaste koers vaart je er van uit gaat dat de schepen Redelijkerwijs jouw koers niet kruisen.(Hoop in ieder geval dat de aankomende zeelieden dit niet in hun beroep gaan vertonen)

 

Ook zegt het Tuchtcollege voor de scheepvaart dat ik zijn snelheid van de Celina(10 mijl) met potdichte mist, onvoldoende  had onderbouwd.(art 19 ZAR met mist aangepaste snelheid varen) maar het Tuchtcollege voor de scheepvaart hoeft dat niet.

Ik zeg :En dat moet die kapitein, de loods, de stuurman en het Tuchtcollege voor de scheepvaart ook op de zeevaartschool geleerd hebben.

 

Als de Celina 2 graden zuidelijker opgestuurd zou hebben ,dan had hij makkelijk tot 6 mijl zijn snelheid kunnen reduceren.

art; 19 Z.A.R . 

Conclusie; Tuchtcollege voor de scheepvaart: als je een vaste koers vaart ,dat je dan redelijke wijs mag verwachten dat het andere schip jouw koers niet gaat kruisen. (Als die van stuurboord in komt) 

Dit staat hier onder in de veroordeling geschreven!

De voorzitter van het Tuchtcolege zal toch een opfris curses moeten gaan doen,want hij maakt zich wel belachgelijk met deze nautische bepalingen van de ZAR.

Ook is de vraag er is een betrokkene die staat centraal ,maar waar was nu die andere betrokkene.

Waar was de tegenpartij ?   Die waren net als bij de zware aanvaring voor de pieren van IJmuiden op 22 maart 2019 schijnbaar ook niet betrokken.Die vaart mijn schip Total-loss bied geen hulp ,is niet afgestop(doorvaren is Misdaad) is niet aangehouden op niks.

Waar was nu die betrokkene ?

 

Al mijn getuigen de experts Jan Rotgans en Henk Bakker,P.Babel verkeersleider IJmuiden ,de loods van de Celina H.pisa,de kapitein Celina ,de stuurman Celina samen met mijn advocaat R.Groot op laten roepen,hoefden bij het Tuchtcollege voor de scheepvaat en het CBb in hoger beroep niet te komen.

Maar! ze hebben mij in hun Conclusie wel veroordeeld bij de verzekeringsmaatschappijen ,en dat al na drie maanden na de zware aanvaring.

 

 

 

 

De  expert H.Bakker aan het woord over de schade aan mijn schip. Hier onder

Zo denkt de ASR verzekeringsmaatschappij er over.Hier onder

Zo werken wij bij het gerecht ,eet smakelijk!

Lees ook in deze website ,de pagina Het spookschip CELINA.     en wat was zijn Lading?????

De experts zij volgens het CBb niet betrokken bij de aanvaring.

Ja ben ik nou gek of het CBb 

De experts veroordelen mij al  na 3 maanden,

Zij geven dit ook door aan beide vezekeringen,dat ik de schuldige ben.

Ze hebben de opnamens van de zware aanvaring minutieus waargenomen,mij veroordeeld.

Zegt het CBb : met betrekking tot Rotgans en Bakker constateerd dat zij niet betrokken of getuige zijn geweest en dus niets uit hun eigen waarneming kunnen verklaren.