LASTER    (Vorsten zullen regeren voor gerechtigheid jesaja 32:1)

 

Smaadschrift

Men kan zich ook op papier negatief uiten tegenover een ander. Als dat het geval is, dan wordt dat smaadschrift genoemd. Het enige verschil is dat het op papier staat of op afbeeldingen te zien is. De motieven voor een smaadschrift zijn vaak wraak of frustratie. Een voordeel voor het slachtoffer is dat de gepleegde smaad eenvoudiger te bewijzen is omdat het op schrift staat.

 

Lasterlijke aanklacht

Niet enkel het zelf schenden van de goede naam van iemand is strafbaar. Ook het doen van een valse aangifte (of een valse klacht bij de overheid) terwijl de aangever weet dat het feit niet is gepleegd valt onder laster wanneer daardoor de naam van het slachtoffer wordt ‘aangerand’. Dit is een zogenaamde ‘lasterlijke aanklacht’.

De lasterlijke aanklacht wordt bestraft met dezelfde straf als de straf voor laster.