LASTER    (Vorsten zullen regeren voor gerechtigheid jesaja 32:1)

 

lees ook  https://www.deorion.nl/

https://www.deorion.nl/

Smaadschrift

Men kan zich ook op papier negatief uiten tegenover een ander. Als dat het geval is, dan wordt dat smaadschrift genoemd. Het enige verschil is dat het op papier staat of op afbeeldingen te zien is. De motieven voor een smaadschrift zijn vaak wraak of frustratie. Een voordeel voor het slachtoffer is dat de gepleegde smaad eenvoudiger te bewijzen is omdat het op schrift staat.

 

Lasterlijke aanklacht

Niet enkel het zelf schenden van de goede naam van iemand is strafbaar. Ook het doen van een valse aangifte (of een valse klacht bij de overheid) terwijl de aangever weet dat het feit niet is gepleegd valt onder laster wanneer daardoor de naam van het slachtoffer wordt ‘aangerand’. Dit is een zogenaamde ‘lasterlijke aanklacht’.

De lasterlijke aanklacht wordt bestraft met dezelfde straf als de straf voor laster.

Laatste Nieuws

Ook Rijkswaterstaat schoot te hulp bij het aangevaren binnenschip Zimmers Gambit. © Fotopersburo Busink
Aanvaring tussen binnenvaartschip en zeeschip op Dordtsche Kil, hulpdiensten rukten massaal uit
UPDATEBrandweer, politie, ambulancedienst, KNRM en Rijkswaterstaat moesten in de nacht van donderdag op vrijdag massaal naar een aanvaring op de Dordtse Kil. Daar botsten kort voor middernacht een binnenvaartschip en een coaster op elkaar.

 

Maar op 22 maart 2019 kwamen ook twee schepen met elkaar in aanvaring voor de pieren van IJmuiden.
Dit tussen een Duitse kuster de Celina en de sportviskotter Jyden.Hierbij werd de sportvisser Jyden Totall-los gevaren.             WERD GEEN MELDING GEDAAN en er werd niet massaal actie genomen!

Contact met schippers

Vanuit de verkeersposten assisteren verkeersleiders van Rijkswaterstaat schippers bij het varen over onoverzichtelijke en drukke punten. Dit heet Vessel Traffic Service. Via de marifoon, een zendontvanger voor communicatie en berichtgeving over korte afstand, hebben de verkeersleiders contact met de schippers.De verkeersleiders informeren de schippers over de toestand van de vaarweg en het verkeersaanbod

In de verkeerspost wordt met een radar en met behulp van de marifoon van de positie de schepen bepaald. Die informatie gebruikt de verkeersleider om schippers te adviseren en instructies te geven. De radarbeelden en de gesprekken over de marifoon worden opgenomen en bewaard. Zo kan bij een ongeluk na afloop nagegaan worden wat er fout gegaan is.

Coördinator

Als er een ongeluk of een andere calamiteit plaatsvindt, is de verkeerspost van Rijkswaterstaat de coördinator van de hulpverlening. De verkeerspost onderhoudt directe contacten met patrouilleschepen van Rijkswaterstaat, de politie en de havendiensten, met de regionale politie en brandweer, de drinkwater- en energiebedrijven en met andere verkeersposten in Nederland en België.

 

Bij Rijkswaterstaat is ook geen melding binnen gekomen.

Van: "Dijk, Geert van (VWM)" <geert.r.van.dijk@rws.nl>
Datum: maandag, 7 maart 2022 09:27
Aan: 'Rob Groot' <groot@kennemeradvocaten.nl>
Onderwerp: FW: Binnengekomen melding RWS [D102718_I25508912]

Beste mijnheer Groot,

 

Ik heb indertijd intern gevraagd om een laatste check binnen onze systemen. Ik ging er van uit dat u vervolgens rechtstreeks zou worden geïnformeerd over de uitkomst daarvan. Excuses indien dat niet is gebeurd. Voor zover ik kan nagaan is onderstaande interne mailwisseling het laatste resultaat. Wij kunnen u dus inderdaad niet verder helpen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Geert van Dijk

 

Mr. G.R.M. van Dijk (Geert)

Bedrijfscontroller integriteit

.................................................................................

Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement

Griffioenlaan 2 | 3526 LA  Utrecht

Postbus 2232 | 3500 GE  Utrecht

T 06-30145513

Geert.r.van.dijk@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

.............................................................................................................

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Waarom is hier geen melding van binnen gekomen ,was er wat te verbergen?

 

De Celina

Geen woord in het proces bij het Tuchtcolegge voor de Scheepvaart over de Celina

Geen woord bij het College van beroep voor het Bedrijfsleven over de Celina.

Waterpolitie,Verkeerstoren IJmuiden,Rijkswaterstaat geen mens geen instantie die deze boot kan of kent(of niet wil kennen)

Deze boot is doorgevaren en heeft 15 mensenlevens op het spel gezet.

Mijn schip Jyden totall- los gevaren.

Niet afgestopt ,om hulp te bieden.(misdaad)

Maar geen mens die deze boot kent of kan.

Wat is hier nou gaande??????

Het is al meer dan drie en een half jaar geleden,maar werd na drie maanden na de zware aanvaring al door de ASR verzekeringsmaatschappij er uitgezet terwijl er nog geen proces was geweest. 

Dit op de beschuldigingen van de experts de heren Jan Rotgans en Henk Bakker die met valse conclusies mij veroordeelden bij de ASR

 

Zie hun conclusie hier naast !

Zij zwetsen en liegen en veroordelen mij op de zelfde conclusie die de inspecteur van de ILT heeft gedaan in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

En dit ook aan het CBb.

CBb het hoogste gerechtshof schreef ook in de veroordeling dat deze getuigen (experts,verkeerstoren IJmuiden en waterpolitie van geen belang waren en niet hadden deelgenomen over (aan)de situaties van de zware aanvaring.

Wat hebben deze experts nou wel gedaan.

Deze vraag stel ik aan het CBb.

Zou de media niet willen weten wat voor lading de Celina had?

Hier onder de verklaring van de uitspraak van het hoger beroep .Zo concludeerd het hoger gerechtshof (CBb)

 

Het Tucht college voor de scheepvaart en het CBb maakt zich belachelijk met deze uitspraken.

Het is een vertoning van ongeloofwaardigheid ,dat deze geleerde rechters zich laten meeslepen in een verzonnen akt die de ILT inspecteur K.v.d,W op touw heeft gezet.

Dit hieronder schrijft de inspecteur van de I.L.T

Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

 wanprestatie, onrechtmatige daad, of ongerechtvaardigde ........(Dit is dus Laster)

 

Maar ik ben wel ten onrechte veroordeeld

 

Wanneer je onterecht wordt beschuldigd van wangedrag, dan sta je voor een helse keuze: het loslaten en de leugen als een permanente vlek laten voortbestaan of terugvechten middels een juridisch proces om de smet op je naam te wissen. Terwijl je worstelt met een beslissing, brengt de valse beschuldiging schade toe aan je relaties, leven en reputatie.

 

Laster is het als je beschuldigd wordt op werkwijze waarbij de persoon die de andere beschuldigd niet aanwezig was  bij het gebeuren van ,maar het CBb (het hoge gerechtshof) beschouwd het als een excuses voor het ongemakt.

Die denken zeker ook dat je in een proces eerst iemand kan zwart maken,want de derden of de media komen het toch niet aan weet.

Maar ze veroordelen mij wel hier op,denken zeker dat ze met ene Piet snot of een of andere gek te maken hebben.

leugens en verzinsels,binnen de gerechts gebouwen op papier geschreven(verzoekschrift ,repliek),maar buiten mogen ze het niet weten.

Nou Jordie Bierens ,wat was nou de andere passage,of moet daar nog even over nagedacht worden.?

 

Dit is de leugen van de inspecteur ILT,  KIJk naar de bandopnamens hier rechts boven.

 

RE: Ref: 220818-PS001075479, meldformulier

do 18 aug. 14:01
 
aan mij
 
Geachte heer Koridon,

Wij hebben van u een meldformulier ontvangen omtrent een aangifte of melding doen van leugens en in hoger beroep bij College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Uw informatie sturen wij ter kennisname door aan het betreffende politiebureau.
Als de collega’s vragen hebben over hetgeen u heeft ervaren, kunnen zij contact met u opnemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Intake & Service

0900 - 8844

 

Politie l Noord-Holland l Afdeling Regionaal Service Centrum

Hertog Aalbrechtweg 36, 1823 DL Alkmaar

Postbus 57, 2000 AB Haarlem

 

Meer informatie? Kijk op politie.nl

 

Tot op heden nog niks vernomen ,elke instantie die over deze zware aanvaring hoord distantiërt  zich van'': afstand nemen van, beweren niet betrokken of ...? laat de lezer of wie dit ook moge zijn ,zijn eigen gedachtengang maar bepalen.

 

EEn Geweten

 

Geachte Jordi Bierens,advocaat I.L.T

 

U schrijft dat de verklaringen(hij bedoeld daarmee de leugens) van I.L.T inspecteur en de experts niet naar buiten zijn gekomen om dat deze binnen de processen zijn  gehouden een punt zijn dat u deze inspecteur niet kan aanklagen wegens laster.

Nou advocaat Jordi Bierens ,ga dan maar de uitslag lezen van de processen die op google te lezen zijn.

Daarbij met hun proces mailen in een verzoekschrift en repliek is geen staatsgeheim 

Ook bij het Tuchtvaart college voor de Scheepvaart en het CBb was er een openbare zitting.

Nou advocaat Biermans,hier werd niets over de onwaarheden die in woord en schrift staan in het verzoekschrift ,plus de overtuigende radarbanden van mij : niet aan de orde kwamen,het werd onder de pet gehouden.

 

Hoe kan een TUCHT COLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART een verzoekschrift dat beroordeeld door hun moeten worden ,de fatale en verzonnen beweringen achterlaten in een proces?

Ook om dat de het openbare zittingen waren kan ik deze wanprestaties van deze I.L.T  in specteur hier in mijn website publiceren.

Dit omdat de publiciteit van het begin op 22 maart 2019 15;30 uur tot op heden altijd nog geen reactie heeft gedaan om dat de zware aanvaring niet gemeld werd door de verkeerstoren IJmuiden naar Rijkswaterstaat!

De verkeerstoren IJmuiden moest gedekt blijven met de instanties van ILT inspecteur, de experst,de loods van de Celina ,de stuurman van de Celina en de waterpolitie. Alles wat zij hebben geconstateerd en op papier hebben gezet,heb ik staan in deze website .Ook gekopieerd in bestanden.

Ik lieg niet,maar alle bewijzen van onzin en verzonnen gezwets is nooit in de rechtspaak aan de orde gekomen.


Pseudologica fantastica

 

Advocaat Biermans 

 

U weet net zo goed als ik dat dit alles onder de pet is gebleven.

Hiermee doel ik er op dat de leugens die eigenlijk bij de veroordelingen niet ter sprake zijn gekomen niet in de publiciteit mochten komen.

Dit is het hele makke van de inspecteur K.v.d.W,de experts de heren Jan Rotgans, Henk Bakker de verkeersleider P.Babel ,de Waterpolitie,de Loods h.Piso en de stuurman van de Celina.( Celina is nooit ter sprake gekomen).

Deze moet u veroordelen,niet mij.

Ik heb geen fout begaan,deze opgesomde lieden worden door u en het Tuchtcollege  voor de scheepvaart beschermd en nog gekoesterd ook.

Ik wijs er op en geef u een goede raad,zorg er voor dat de boete van de I.L.T 2500 euro ongedaan WORD gemaakt.

Tevens wil ik van u dat u het kort geding opstart,zo niet dan ga ik alles in werking stellen dat de media er op attenderen wat er zo al bij deze instanties gaande is.

Ook eis ik van de I.L.T een schade vergoeding,wegens laster.

 

Een geweten

Om van een geweten te kunnen spreken, moet er naast een cognitief besef van goed en fout een ontwikkeling hebben plaatsgevonden waarin geleerd is aan gebeurtenissen en handelingen een gevoel toe te kunnen kennenweten.

 

De advocaat die voor zaken werk,dat zijn geweten langzaam aan hem gaat knagen,weet innerlijk ook dat hij zich hiervan nooit meer kan rehabiliteren.

 1 herstellen in naam, eer of recht nadat deze of dit ten onrechte is aangetast.

Bijbelse hoop `een anker voor de ziel `Hebreeen 6;19.Net zoals een anker van een schip stabiel houdt in een storm,zo kan de Bijbelse hoop voor de toekomst ons stabiliteit geven tijdens stormen van het leven.Die hoop kan iemand emotioneel en mentaal stabiel maken en is zelfs goed voor de gezondheid(Thessalonicenzen 5:8)

de doordenker!

 

Schadevergoeding van de overheid

 

Als u schade lijdt ten gevolge van een besluit van een bestuursorgaan kunt u een procedure starten.

U kunt bijde bestuursrechter of de civiele rechter om een vergoeding van de overheid vragen. Dat kan als het besluit:

  • rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
  • onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding 

Onderstaande tekst gaat alleen in op schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatig besluit. Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht een  in te schakelen.

 

 

Algemeen

Bij een onrechtmatig besluit (onrechtmatige overheidsdaad) kunt u een schadevergoeding van de overheid verzoeken. Wanneer is een besluit onrechtmatig?

Onrechtmatige overheidsdaad

Een  kan op 2 manieren tegenover particulieren en organisaties onrechtmatig handelen:

Besluit

Een bestuursorgaan, zoals de gemeente, provincie of het waterschap, neemt een besluit. Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen  maken bij het bestuursorgaan en daarna in  gaan. In beroep kan de bestuursrechter concluderen dat het besluit onrechtmatig is en het besluit vernietigen.

Feitelijke handeling

Een onrechtmatige overheidsdaad kan ook voortkomen uit een feitelijke handeling van het bestuursorgaan. Vaak ontstaat dit door nalatigheid of onzorgvuldigheid.

(nalatigheid - Het niet zorgvuldig uitvoeren van wat van een normaal redelijke(wijs) persoon kan worden verwacht.)

Onzorgvuldigheid:nalatigheid - Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?

Schade kan bijvoorbeeld voortspruiten uit wanprestatie, onrechtmatige daad, of ongerechtvaardigde ........

Niet enkel het zelf schenden van de goede naam van iemand is strafbaar. Ook het doen van een valse aangifte (of een valse klacht bij de overheid)

Voorbeeld

De I.L.T heeft een verkeerd besluit genomen dit door een inspecteur I.L.Tl,gericht aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.Waarna de kapitein Jan Koridon ten onrechte is veroordeeld.

Dit in een verzoekschrift en een repliek aan het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

Nogmaal Heer Jordi Bierens, u zelf weet waar u mee bezig bent,u laat zich meeslepen door deze zogenaamde hoge instanties waar dan iedereen maar tegen op moet kijken en nee ja en amen moeten zeggen.

U weet ook waar u mee bezig bent,en dat zijn op zijn zacht gezegd asociale praktijken.Elke advocaat zou zich hiervan distantiëren!

Als laatste u weet dat ik alle bewijzen heb,van het hele hebben  en houden van de twee processen ...en hier uit volgt.

Dat als het in de publiciteit komt of de televisie haalt de inspecteur haar carrière wel vaarwel kan gaan zeggen.

U weet nu wel zo'n beetje hoe ik er van denk,al dwingt u mij met in hechtenis nemen of per dag een dwangsom of in gijzeling te worden genomen ! Er eerst recht moet worden gesproken.

Lost u dat nou maar op,ik sommeer niet zoals u dat doet maar geef een goede raad bespreek het maar met de   

 DE INSPECTEUR-GENERAAL- LEEFOMGEVING EN TRANSPORT .

Vriendelijke groet,

J.Koridon

Procespartij die liegt loopt groot risico op afwijzen vorderingen

10 augustus 2010/in  /door 

 

Procesrecht. Als een procespartij liegt in haar processtukken, loopt zij een aanmerkelijk risico dat haar vorderingen worden afgewezen.

Samenvatting annotatie mr. P.J.M. Ros onder Kantonrechter Rechtbank Assen 10 augustus 2010, Prg. 2010/218 (LJN BN4826).

Nietzsche zei ooit dat één leugen veelal niet volstaat om het beoogde doel te bereiken. Om de leugen in stand te houden, zal je er veelal nog minstens 20 bij moeten verzinnen. Liegen is processueel bepaald riskant. Procespartijen moeten ex art. 21 Rv alle voor de beslissing van belang zijnde feiten en omstandigheden volledig en naar waarheid aanvoeren. Doen zij dit niet, dan kan de rechter de gevolgtrekking maken die hem geraden voorkomt. Bij het letterlijk nemen van dit artikel zou een partij dus alles eerlijk moeten opbiechten, ook als dat in de procedure niet in zijn of haar belang. In de literatuur wordt art. 21 Rv dan ook wel gekenschetst als het zgn. “padvindersartikel”. De bedoeling van deze bepaling is echter anders, althans te voorkomen dat er tijdens de procedure geen relevante feiten opzettelijk worden achtergehouden.

Art. 21 Rv geldt ook voor de verzoekschriftprocedure, hoewel de substantieringplicht niet in het verzoekschrift behoeft te worden nageleefd. Verder kan de bepaling niet op gespannen voet komen te staan met art. 149 Rv, omdat de rechter in het licht van art. 21 Rv de betrokken partijen om opheldering kan vragen, als hij vermoedt dat onweersproken stellingen op onwaarheden berusten.

De sancties op liegen in processtukken zijn bepaald niet mals. In de uitspraak bij deze annotatie oordeelde de kantonrechter dat het incassobureau geen recht had op vergoeding van de proceskosten. In een uitspraak van rechtbank Alkmaar op 16 september 2009, Prg. 2009/206 werd bepaald dat de advocaat als gevolg van liegen niet langer recht had op toelating tot nadere bewijsvoering.

Uit de jurisprudentie blijkt dat bewuste misleiding van de rechtbank in de regel leidt tot onmiddellijke afwijzing van de vordering en tot toewijzing van de reconventionele vordering, althans voor zover dit laatste aan de orde is.

Het volledige artikel is te raadplegen op www.kluwer.nl  (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.