Laatste nieuws 

Zangeres Jessie J verwacht eerste kindje

De Britse zangeres Jessie J is in verwachting van haar eerste kindje. Ze maakte het nieuws vrijdagavond via Instagram bekend.

Edwin van der Aa 07-01-23, 07:17

Twee boten varen op elkaar op zee,geen haan die er naar kraait

De Experts R.Rotgans en H.Bakker beschouwen zich als exeperts in de boten .

Mij beschuldigen en uitgenodigd om op het proces hun beweringen en waarnemingen die zij zamen hebben geconstateerd te verklaren,zijn niet komen opdagen.

De schijthuizen die mij veroordeeld hebben zijn met hun valse verklaringen (in hun conclusie)hebben zich nu zelf veroordeeld(lees hun beweringen in de website 

Dit schrijft R.Rotgans over zich zelf in zijn website

 

Rotgans Scheepsadviesbureau is een onafhankelijk gecertificeerd adviesbureau, gevestigd  Tuitjenhorn.
Al geruime tijd ondersteunen wij onze klanten met advieswerkzaamheden die een raakvlak hebben met de watersport.

Op welk terrein Rotgans Scheepsadviesbureau u van dienst kan zijn, kunt u lezen op de pagina Werkterrein. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de expertises die wij reeds, met resultaat, hebben ingezet voor  onze klanten. Hierbij hanteert Rotgans altijd een aantal kerncompetenties:

  • – Onafhankelijk
  • – Ruime ervaring
  • – Inlevingsvermogen, omdat elke klant uniek is.
  • Bij mij geen resultaat,alleen maar ellende en leugens verzonnen met zijn collega H.Bakker.Het deskundigen raport staat op pagina in deze website Welke belangen

 

Kijk en luister ook op de pagina experts kan u op het bandje horen hoe H.Bakker te werk gaat .U hoort ook dat alle advocaten klootzakken zijn ,enz

Staat ook nog een bandje op van meneer de Jong van de verzekerings maatschappij ASR.Die denkt alleen maar aan geld niet aan mensenlevens.

Je zou denken dat deze heren op de zelfde school hebben gezeten.

Uitslag van mijn proces ,Toch veroordeeld

Hier onder oud nieuws en kwam niet in de publiciteit ( Media)

 

 

Onrechtmatig

We spreken van onrechtmatigheid als iemands handelen (of nalaten) een inbreuk op een recht oplevert, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke keer betaamt. Onrechtmatig handelen wordt ook wel onrechtmatige daad genoemd.

 

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste!

In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;     ( Laster)

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan!  Zegt de inspecteur op papier.

 

Maar dat heeft zij niet gedaan bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

 

Ik Jan Koridon wil dat aankaarten bij de plaats vervangend voorzitter van het Tuchtcollege voor de scheepvaart,maar krijg daar de kans niet voor,hij tikt met zijn hamertje op de tafel en zegt tegen een van zijn leden,volgende vraag.

De rest kan een klein kind dan wel invullen

 

 

Vaste koers

Komt niet voor in de leerboeken.

Maar wel in de Bijbel

Dagboek bij de bijbel

Ben ik een waar christen? En hoe leef ik als christen in deze tijd? Wat kunnen er veel geestelijke en praktische vragen zijn. Alleen Gods Woord kan in ons leven de weg wijzen. Daarom bad David: 'Maak in Uw woord mijn gang en treden vast.' Zo alleen varen we een vaste koers.

 

In de veroordeling door het Tuchtcollege voor de scheepvaart,zegt de voorzitter :de Celina vaart een vaste koers  waarvan redelijkewijs verwacht mocht worden dat de Jyden die niet zou kruisen.

WIE IS NOU EIGENLIJK DIE CELINA 

Dus dan is de redenatie,onderbouwing van het Tuchtcollege voor de scheepvaart afwijkend, aan de regels 15 en 19 van het Z.A,R 

Er is een GRK Grond koers

Kompas koers

Giro koers 

En een behouden ware koers.

Geen vaste koers.!

Als een schip op kompas of giro koers vaart zoals de stuurman van de Celina zegt in zijn rapport van de aanvaring, dan gelden de wettelijke regels van het Z.A,R, En geen .....vaste ko.....

De waarheid spreken · In Johannes 8:44 legt de Heere Jezus uit.

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste

 

Deze uit spraak "In Johannes 8:44  komt hieronder geschreven niet uit.

Reputatieschade

Reputatieschade is schade die is opgelopen in iemands reputatie, ook wel ‘imagoschade’ genoemd. Reputatieschade is een vorm van immateriële schade: het is immers een ander soort schade dan bijvoorbeeld een kapotte vaas. Door reputatieschade ontstaat overigens vaak wel aanvullende schade, bijvoorbeeld door het mislopen van nieuwe opdrachten of inkomstenderving

 

Hoofdstuk 5A. Tuchtrechtspraak

 

§ 1. Algemeen

Artikel 55a

 

1.De kapitein en de scheepsofficieren zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen terzake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als een goed zeeman in acht behoren te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer.

 

Hoe is het mogelijk ,dat wat in een verzoekschrift ,wat op 15 juni 2020 door de inspecteur  naar de Tuchtcollege voor de scheepvaart is opgestuurd ,en daar behandeld is,de uit spraak komt met dit artikel 55a van Tuchtrechtspraak.(pagina 13 uitspraak)

Ingediende zware beschuldigingen van de inspecteur,die de voorzitter en zijn raadsleden gelezen zullen hebben ,worden in het totaal niet op genoemd. 

Komt niet ter sprake

In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was; Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Ook collega I.L.T   M.v.D  gaat de inspecteur bijstaan,want die heeft hulp nodig om haar  beschuldigingen een beetje recht te trekken.

 

Dit schrijft mijn advocaat naar mij:

Hierbij verzend ik u de e-mail door die ik gisteren aan de inspecteur van de I.L.T heb verzonden.

Ik ben vervolgens gebeld door de collega van de inspecteur

Zij verweest naar pagina 6 van de conclusie van repliek (28 juli 2020)

Zij gaf aan dat de term "rondjes"Ongelukkig was gekozen en onjuist is. Er was sprake van diverse forse koerswijzigingen over een range van 90 graden.

Tevens gaf zij aan dat beroep naar haar mening weinig kans van slagen zou hebben aangezien u daarnaast:
te ver naar het noorden bent gevaren en niet kort om de pier hebt gevaren.

 

Dit is; Aldus gewezen of niet gelezen of iemand dekking geven, voor een geval dat als de waarheid boven tafel komt, je wel eens de zak zou kunnen krijgen.

 

Waarom geeft de collega van de inspecteur aan,dat haar mening is dat het beroep weinig kans van slagen heeft?Heeft zij contacten of voorkennis?

Heb haar wel mijn mening hierop een antwoord gegeven;

Als de inspecteur en collega inspecteur ,experts de heren H.Bakker en de heer J.Rotgans ,meneer Babel en overige die u kan.

Mij  en mijn zoon schadeloos te stellen voor het verlies van de sportvisser Jyden , de inpact van inkomstenderving,en geleden geestelijke ellende die u  ons aangedaan heeft.

Als hier geen oplossing voor komt?

Ga er wel van uit dat de rechters van het College van beroep voor het bedrijfsleven aan u allen de beschuldigingen die u op papier heeft gezet ,vragen hoe en waar u  al die leugens vandaan gehaald heeft ,een klinkklaar antwoord zult geven.

 

Het hoger beroep bij het CBb was een duplicaat van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

Conclusie: Ze matsen elkaar ,klasse justitie of niet ,toch nog een Hamvraag waarom mochten de getuigen experst Jan Rotgans ,H.Bakker, de loods H.Piso ,verkeerleider IJmuiden P.Babel  niet op de processen komen?

Goede of goeie vraag,Ik beantwoordt die wel.

 

Conclusie : dan hadden de leugens te voorschijn gekomen.

Of is hier wat anders aan de hand? 

Welk belang?

Geen beroepschip zeggen de Experts, de I.L.T inspecteur zegt wel een beroeps schip , maar schrijft  hierboven wel een inschrijving bij de K.V.K  en daarna weer niet,hoe komt dat nou over als je dit gaat vertellen in een proces ?

Zij, deze Experts beweren ook al aan de verzekering voor dat het proces begint ,dat de aanvaring de schuld was van de sportvisser Jyden.

Kwalijke zaak, om iemand in een kwaad daglicht te zetten als er nog geen proces is geweest.

In Nederland geldt namelijk de regel dat iedereen onschuldig is, totdat hij schuldig is verklaard door de rechter of via een .

Vervolg van het proces(Hoger Beroep)

 

Los daar van of toch samenwerkings verband ?

 

De Experst van de verzerzekerings maatschappijen,

 

De experts oftewel de deskundigen. Deze heren moeten nog een verklaring af gaan leggen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven in het hoger beroep ,

Deze twee experts hebben namelijk de zelfde leugens als de I.L.T

De heer Bakker expert van de Celina coaster van de aanvaring ,de verzekeringsmaatschappij uit Duitland (Hamburg)

Arne Wack | Senior Claims Handler (Marine) | Marine Services
Junge & Co. 
Versicherungsmakler GmbH
Hohe Bleichen 11 | 20354 Hamburg | Germany
t +49 40 35003-421 | f +49 40 
32 69 74 | m +49 173 898 09 82
arne.wack@junge.de www.junge

 

De heer J.Rotgans noemt zich net als de heer H,Bakker scheepvaart expert.

Deskundigenrapport

 

Hier begint de website mee van J.Rotgans

 

Bij rechtszaken en geschillen is het van belang dat er een objectieve analyse beschikbaar is van het onderwerp. Mocht u zich in een dergelijk situatie bevinden, dan kunt u Rotgans Scheepsadviesbureau benoemen om een deskundigenrapport op te laten stellen, dat aan alle benodigde criteria voldoet.

Dit belooft hij u, en ik ga u vertellen dat je dit maar met een korreltje zout moet nemen!

De heer expert J.Rotgans werd ingeschakeld door de A.S.R verzekeringmaatschappij, waarbij ik was verzekert.

 

Deze twee heren gaan bij de verkeerstoren in IJmuiden de banden bekijken en komen tot deze Conclusie, die zij samen hebben gezien met de verkeersleider de heer Babel .

Deze Conclusie van de Experts staan bovenaan afgebeeld te lezen (CONCLUSIE)deze dienen zij gezamenlijk in, bij de A.S.R verzekeringsmaatschappij waarbij ik verzekert was. 

Zie ook de beelden in de radarbeelden op de volgende pagina ( VIP)  in de Veroordeling

KAN OOK HIERBOVEN GEZIEN WORDEN

Het verhaal van A.S.R (verzekerings maatschappij)

 

Dit schrijft de A.S.R  in haar website

Het bestaansrecht van a.s.r. is mensen helpen. Als we dat goed doen, hebben we een gezonde toekomst. We helpen klanten bij het samen delen van risico’s en het samen opbouwen van vermogen voor later. We zijn pas tevreden als de klant vindt dat hij goed is geholpen door a.s.r. en als de financieel adviseur vindt dat a.s.r. de juiste service biedt en goede producten en diensten. 

 

Luister ook even naar een gesprekje van een van de medewerkers van de A.S.R hieronder

 

Ik zelf ben door leugens omdat ik,volgens een inspecteur van de I.L.T en twee experts van de A.S.R ingeschreven zou staan bij de K.V.K (kamer van koophandel) als beroepsmatig.

Dit was dus niet waar en stond op de datum van de zware aanvaring ingeschreven bij de A.S.R als reacretief. Ben tocht door deze leugens uit de verzekering gegooid.Wel altijd netjes mijn premie betaald.Dat is dus A.S.R

 

Luister ook even naar een gesprekje van een van de medewerkers van de A.S.R hierboven,de juiste service en diensten

Ik zelf ben door leugens omdat ik, volgens een inspecteur van de I.L.T en twee experts van de A.S.R ingeschreven zou staan bij de K.V.K (kamer van koophandel) als beroepsmatig.

 

Dit was dus niet waar en stond op de datum van de zware aanvaring ingeschreven bij de A.S.R als recreatief. Ben tocht door deze leugens uit de verzekering gegooid. Wel altijd netjes mijn premie betaald. Dat is dus A.S.R

Dit is een vreemde zaak geworden namelijk: 

Er varen twee boten tegen elkander aan, voor de pieren van IJmuiden, een sportviskotter van 15 meter en een coaster van 105 meter.

De sportviskotter wordt Total-los gevaren, de coaster heeft een schade van ruim13500 euro.

In het proces van deze twee boten ben ik gedagvaard door de I.L.T(Inspectie leefomgeving en transport) in een verzoekschrift en een repliek, dit bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart in Amsterdam op 6 november 2020.

Het proces begint om 11uur, maar er is geen tegenpartij.

 

Er zit een plaatsvervangend voorzitter en aan weerskanten de leden.

Zij gaan mij verhoren en stellen ruim een uur hoe de zware aanvaring heeft plaats gevonden. Ik vertel dat.

Krijg op 24 december 2020 op mijn verjaardag  een aangetekend schrijven ,van het Tuchtcollege dat ik ben veroordeeld tot een boete van 2500 euro en een voorwaardelijke ontzegging van 2 jaar(voorwaardelijk) van mijn vaarbewijs.

Was met deze uitslag niet eens, en ben toen in hoger beroep gegaan.Dit omdat er helemaal geen tegenpartij op de zitting was en heb daar navraag over gedaan waarom de tegenpartij daar niet bij aanwezig was.

Tuchtvaart college voor de scheepvaart zegt: los daarvan staat in de onderhavige zaak uitsluitend de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van het doen en laten van de betrokkene centraal.(Kan niet centraal staan als er geen tegenpartij is)

Centrale figuur, inspirator, middelpunt, stuwende kracht, sleutelfiguur · haard (zn) : brandpunt, broeinest, bron, centrum, focus, middelpunt; hart 

Waar was nou die andere partij (coaster celina) heeft die connecties, vrienden, familie, schulden of bedreigingen in deze zaak.

Als er twee betrokkenen zijn bij een ongeluk, kan je toch geen veroordeling krijgen, als de andere partij er niet aanwezig is?

Wat was, of is het belang?

Er is sprake van verwijtbaarheid als betrokkene heeft nagelaten om een of meer wijzigingen in de feiten of omstandigheden tijdig te melden.

Oud  nieuws wat niet in het nieuws kwam( waarom niet)

 

Zware aanvaring voor de pieren van IJmuiden 22 maart 2019 ,dit gebeuren met de coaster Celina en de sportvisser Jyden.

Wel is de kapitein Jan Koridon al veroordeeld bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart,deze is daarop in hoger beroep gegaan.

Maar bij de zware aanvaring waarbij mijn schip JydenTotal lös werd gevaren, is er niets bij gene instantie gemeld.Ook de verkeersleiding IJmuiden,geeft geen noodmeldingen door, niet aan de waterpolitie,reddingsbrigade en meld dit ook niet bij Rijkswaterstaat.

24-december 2020 is de uitspraak geweest van het Tuchtcollege voor de scheepvaart waar ik zwaar ben veroordeeld ,daarna is hoger beroep aan gevraagd bij het College van beroep voor het bedrijfsleven.

24 augustus 2021 zou er een zitting komen,maar die werd uitgesteld,en tot op heden nog geen bericht gehad wanneer die wel komt.

Alle instanties houden zich op de verre vlakte.

Op 30 april 2019 komt wel de I.L.T aanzetten met een inspecteur en en collega inspecteur,

Deze instantie I.L.T gaat daarna op pad,en laat mij oproepen met een verzoekschrift op 15 juni 2020 bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart.Het word nog misterieuser als ik daar alleen met mijn advocaat zit, de I.L.T maar geen tegenpartij.

Allerlei complot theorieën doen de ronde. Een mens hoeft daar niet in mee te gaan, maar zal bepaald ook niet minder waakzaam moeten zijn. Omdat het complot dat gesmeed wordt in de hel listiger, machtiger en dodelijker is. En om terecht te komen bij het echte....

 

Het vervolg gaat u nu lezen op de volgende pagina`s van deze website.De veroordeling

Heeft u een conlusie meld het dan in  ...??? wat is het belang van alle instanties die mij met deze zware aanvaring  met leugens hebben veroordeeld.

 

Onbegrijpelijk wat hieronderstaat

De I.L.T en de waterpolite beweren dat ze de radar beelden hadden opgevraagd,en nooit ontvangen.

Ik zelf heb met mijn advocaat op de verkeerstoren onder begeleiding van de verkeersleider de heer Babel de opnamen opgenomen.Waar komen nou die bandopname van de I.L.T en de Waterpolitie nou vandaan?

 

Waterpolitie  geeft geen vervolg meer in deze zaak omdat ze geen officiele radarbeelden hebben kunnen verkrijgen!

Ik heb ze wel ! En ze zijn nu te zien in deze website

Kijk op mijn Radarbeelden ,in de Veroordeling

Hoe is het mogelijk dat ik wel de radarbeelden kon opnemen bij de verkeerspost maar de politie niet .Ja wat is dat nou

 

                       

 

 

 

zogenaamd (bn): gewaand, onecht, quasi, vermeend, verondersteld, voorgevende, voorgewend, would-be. zogenaamd (bn): genoemd, zogenoemd, zogezegd.

Als inspecteur moet je wel lef hebben om dit te verzinnen( vroeger was dat wel mogelijk,maar tegen woordig niet meer)

 zie ook https://www.deorion.nl/

www.deorion.nl