KENNIS VAN VAREN

Grote fout van de berekening van de I.L.T

 

 

Boven op berekening laat simpel zien dat je niet in 36 seconden van 10 keer van koers kan veranderen ,wat wel beweerd wordt door de inspecteur I.L.T   K.v.d.W.

In het bezwaar van de inspecteur zegt zij zelfs in een kleine tien seconden.(zelfs tien keer signifisant van koers verandert.

Bewijs

De aanvaring laat het bewijs zien,dat het schip op het moment van aanvaring  in 4 seconden bijna gekantelt en gedraaid is in 8 Seconden.

Omdat de Jyden toch onder zijn bakboords boeg omhoog komt ,is de Jyden door de snelheid van 10 mijl en zuiging van de Celina,in de draai van 67 graden omgegooid naar 238 graden  blijft bakboord op bakboord aangeschraapt tot het moment van de achterkant van de Celina.

Dan komt de Jyden pas los en de Celina vaart door zonder aandacht of hulp te verlenen.

Op de Tabel is Duidelijk te zien,dat de aanvaring binnen een minuut gebuurd is.

De koers wijzigingen geven ook aan dat de Jyden 4 xop 265 graden langs de Celina geschraapt is.(zie Tabel)

De zware aanvaring weet met deze Tabel te zeggen dat het hele gebeuren van de aanvaring tussen de 20 en 35 seconden heeft plaats gevonden. 

   Kijk ook naar de (reconstructie pagina)

 

Deze berekening door de website .www.geo.javawa.nl/coordcalc/ is het bewijs van de koerswiselingen die hebben plaatsgevonden,

op het tijdstip van de aanvaring .

Een schip van welke afmeting ook ,kan nooit tien keer in 35 seconden zijn koers veranderen van 339 graden dan naar 64 graden en dan naar 265 graden.

Dit kan alleen gebeuren als in 35 seconden tijd een schip je rampt met een snelheid van 10 mijl.

 

 

Lees hieronder goed ,datum en tijd van de aanvaring (29 seconden)

Hier nog een bezwaar wat in gedient is door de inspecteur l.L.T in mijn veroordeling bij het Tuchtcllege voor de scheepvaart.

Onder bezwaarpunt  6

zij verklaart;

 

Kleine tien minuten voor de aanvaring :

Geen constante snelheid gevaren. 

Want in het Repliek:Pagina  6 van 72 staat deze berekening van koerswisselingen afgebeeld.(hierboven in 29 seconden)

Ze zoeken en zoeken maar om mij ,me zoon het zo moeilijk mogelijk te maken.

Helaas schieten zij steeds weer in hun eigen voeten ,door de domste en leugenachtige verhalen te bedenken. 

 

Mijn conclusie:

Dit weet ook de voorzitter en het Tuchtcollege voor de scheepvaart met zijn Leden,maar hebben de onzinnege gegevens van de inspecteur K.v.d.W geaccepteerd.

Het lijkt mij,als je een verzoekschrift binnen krijgt en als deskundigen hier gaat overleggen wat de inhoud is,zou je als voorzitter tegen je leden moeten zeggen ,waar haalt deze inspecteur deze onzin vandaan,zal haar even tot de orde roepen.

Vraag me wel af hoe je deze beoordelingen als Tuchtcollege onderling met elkander beoordeeld.

En dan later iemand veroordeeld?

 

U heeft toch ook wel gelezen wat Collega van de inspecteur(I.L.T) heeft beweerd .

Die maakt er helemaal een potje van.

 

Beste Jan, dit schrijft mijn advocaat naar mij.

Hierbij verzend ik u de e-mail door die ik gisteren aan mevrouw de inspecteur heb verzonden. Ik ben vervolgens gebeld door collega van de inspecteur

Zij verweest naar pagina 6 van de conclusie van repliek.

 

Zij gaf aan dat de term "rondjes"Ongelukkig was gekozen en onjuist is. 

 

Er was sprake van diverse forse koerswijzigingen over een range van 90 graden.

Collega van de inspecteur holt maar achter de feiten aan, en let niet op wat haar zogenaamde experts of deskundigen aan haar doorgeven.

Collega van de inspecteur,als u de zaak nou eens goed bekijkt ,stop nou want u loopt ook met deze conclusie vast.lees de Datum ,Tijd van de aanvaring,

Zou ook als ik u een goede raad mag geven ,even kontact opnemen met de plaatsvervangend voorzitter mr,J.M van der Klooster van het Tuchtcollege voor de scheepvaart om te overleggen hoe u en hij die deze onzin van de inspecteur die u en de voorzitter van het Tuchtcollege voor de scheepvaart geaccepteerd heeft tot een goed einde te brengen.

Laat de plaatsvervangend voorzitter de heer m.r J.M van der Klooster ook even de Tabel van de koerswijzigingen zien .

Van 22-3-2019  uur 15.47   -   tot uur     22-3-2019  15.48  sprake van forse koerswijzigingen ,zoals u beweerd in schrift en woord naar mijn advocaat de heer R,Groot  ;              dit kan niet ,want de Tabel is het moment van de zware aanvaringTevens gaf zij aan dat beroep naar haar mening weinig kans van slagen zou hebben aangezien u daarnaast:
te ver naar het noorden bent gevaren en niet kort om de pier hebt gevaren. Zegt collega van de inspecteur I.L.T

 

Mijn antwoord : zeg tegen de verkeerstoren dat ik aan het draaien ben, en dat gebeurd onder de lichtenlijn!

 

 u de omgeving niet goed in de gaten hebt gehouden; (Zegt collega van de inspecteur)

 

Mijn antwoord:  als het potdicht is van de mist is er geen omgeving !

 

de instructies van de wal niet hebt opgevolgd;(zegt collega van de inspecteur)

 

Mijn antwoord: heb geen instructies gehad. Anders had ik geen aanvaring gekregen!


- niet hebt gereageerd op diverse oproepen van de wal.(zegt collega van de inspecteur)

 

Mijn antwoord: heb geen oproepen gehad, als de verkeerstoren opgeroepen had ,als de verkeerstoren instructies had gegeven ,was er geen aanvaring geweest .

Dit is ook een van de redenen de verkeerspost IJmuiden is in gebreken gebleven met hun instructies .

Daar om is het ook onder de Pet gebleven!!!!

 

Lees ook even de Wet van Bernouilli op pagina Reconstructie


Dan komt de I.L.T door de inspecteur toch met een verwijt na 43 dagen bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart ,en deze valse verklaring die zij heeft ingetrokken ,wordt door het Tuchtcollege geaccepteerd en ik word toch veroordeeld.

 

 


 
Mijn vraag aan u


Mag een tuchtcollege voor de scheepvaart of een rechtbank hier je dan toch mee veroordelen.
Heb de radarbeelden ook geleverd  aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart en staan van mijn kant en mijn advocaat voor iedereen beschikbaar ,zodat deze valse verklaring gezien kan worden.

 

 

Ook een goede bewering van de inspecteur!

In de veroordeling van het Tuchtcolellege voor de scheepvaart pagina 8 geeft de inspecteur een goede bewering.

Namelijk: Verder blijkt dat,nadat de loods aan boord van de Celina was gekomen,de Celina met een constante snelheid van ca.10 knoop een vaste koers van ca. 97 graden heeft gevaren;dat is op de lichtenlijn. 

Dat is de (op papieren zeekaarten aangegeven)lijn  waarop bij het aanlopen van de haven  de hoge en de lage vuurtoren recht onder elkaar worden waargenomen.Op radar varend en /of op de electronische zeekaart,wordt die lijn aangehouden.Dan wordt mooi tussen de pieren door naar binnen gevaren.Iets ten zuiden van die lijn vond de aanvaring plaats,nog voor de doorgang van de pieren.

Hier uit is op te maken,dat de Jyden niet te ver is door gevaren.

 

Hiernaast de opmerking  op punt 6,!!!

Weer een punt wat niet klop in de tabel hier boven,hier word weer gezegd in een kleine tien seconden. 

Elke zeeman weet ook dat je in een keine tien seconden geen  tien keer van koers kan veranderen

De inspecteur begrijpt het niet of haar deskundigen,kunnen niet rekenen,

De tabel kan dat namelijk wel ,want die kan niet liegen.

Wat hier door de inspecteur aan de Tuchtcollege voor de scheepvaart word gezegd  in het bezwaar,dan begin je toch af te vragen hoe kom je nou aan de positie van inspecteur.

Het is onbegrijpelijk

Dat het Tuchtcollege voor de scheepvaart met de Leden hier voor schut mee staan.

Ga ook hier van uit dat in het hoger beroep bij het Collegge voor het bedrijfsleven ,wel met verbazing over deze beweringen van het nautische gebeuren van dit gewezen proces op 21 December 2020 wel enige vragen hebben aan het Tuchtcolllege voor de scheepvaart

Het hoger beroep is voorbij,het CBb is met de kopie uitspraak van het Tuchtcollege voor de scheepvaart gekomen.

HET IS EEN POT NAT`. het is één pot nat (=het is allemaal hetzelfde). 

Bezwaar punten 1,2,3,4,8,9en10 zijn al aan de orde geweest op de eerste pagina (de veroordeling)

 

Conclusie;

Dat de Jyden niet te  noordelijk is gevaren .

Dat de Jyden onder de lichten lijn is aangevaren .

Dat de Celina met een vaste koers (vaste koers bestaat niet ) van 97 graden.

De Jyden draaid onder de lichtenlijn op 64 graden naar binnen en wordt dan aangevaren door de Celina

 

Je hebt een kompas koers,een girokoers en een grond koers. 

Maar een vaste koers word meschien wel gezegd ,maar in de leer boeken niet.

Verre afstand koers dan praten we over een loxodroom.

Een loxodroom is in navigatie een kromme over het aardoppervlak waarlangs de kompasrichting gelijk blijft. De naam loxodroom komt van het Griekse loxos : schuin + dromos : loop (van dramein : lopen). ... Men kan de polen wel of niet tot de kromme rekenen.

De wet van Bernouilli , deze wet komt hier ook nog bij,want op het laatste moment word ik door zijn snelheid en aanzuigings kracht onbestuurbaar

 

Waterbewegingen bij een varend schip volgens de wet van Bernoulli.
Regelmatig ontstaan gevaarlijke situaties of zelfs grote aanvaringen door zuiging. Veel mensen vragen zich af hoe deze zuiging nou precies ontstaat, zodat ze beter voorbereid een passage of oploomanoeuvre kunnen uitvoeren. Evert van Balen,
Relatiebeheerder van EOC, heeft veel vaarervaring. Hij legt uit hoe zuiging ontstaat en wat de wet van Bernoulli hiermee te maken heeft.
Om te weten hoe het komt dat schepen naar elkaar toe gezogen worden bij een oploopmanoeuvre of van elkaar af geduwd worden bij een passage, is het belangrijk om te weten hoe het water zich in zo’n situatie gedraagt. Ook wordt hierdoor duidelijkwaarom een schip in sommige situaties zelfs onbestuurbaar wordt.

Door in de praktijk rekening te houden met de theorie, kunje vervelende of gevaarlijke situaties samen voorkomen.
In het verleden is dit onderzocht door Bernoulli. De wet van Bernoulli is een natuurkundige wet die het stromingsgedrag vanvloeistoffen beschrijft.
De wet van Bernoulli: ‘Hoe sneller het water stroomt, des te lager komt de waterspiegel bij gelijkblijvende watertoevoer.’
■ Negatieve stroom


Wanneer een schip door het water vaart, verplaatst het water zich. Want, waar eerst water was, is nu schip en dat water moetnatuurlijk ergens heen. Continue moet een hoeveelheid water van vóór het schip naar achter het schip verplaatst worden. Deze watermassa stroomt via de zijden van het schip en de onderkant naar achteren. Eerst wordt het water wat naar voren gestuwd waardoor er voor de kop van het schip een berg water ontstaat, de boeggolf. Achter het schip ontstaat een kuil, want waar eerst het schip was, is even later een leegte die weer opgevuld moet worden.
■ Werking boeggolf en kuil.


Door het verschil in hoogte van de waterspiegel tussen de “berg” en “kuil” stroomt het water langs de beide zijden van het schip van boven naar beneden. Bij een schip met enige vaart ontstaat dus een constante stroming van voor naar achter naast het schip, die tegengesteld is aan de vaarrichting van het schip. Deze stroom wordt negatieve stroom genoemd. Onder andere door deze stroom ontstaat er druk op het roer, waardoor het schip bestuurbaar is.
Negatieve stroom.


■ Positieve stroom
Wanneer de negatieve stroom de kuil achter het schip niet snel genoeg kan vullen, wordt de kuil door water van achter het schip gevuld. De stroming van dit van achter komende water noemen we de volgstroom of positieve stroom. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een schip vaart door smal en ondiep water. Er is dan weinig ruimte tussen het schip en de wal, en tussen het schip en de bodem. Het water kan daardoor niet snel genoeg van voren naar achteren stromen enwater van achter het schip vult dan de kuil.
Doordat deze positieve stroom de kracht van de negatieve stroom op het roer vermindert of zelfs opheft, kan een schip moeilijk bestuurbaar worden. Het roer komt in ‘dood’ of ‘stil’ water.