Het spookschip Celina   ?  Wie kent deze boot?

Ja wie kent deze boot nu eigenlijk? Geen mens

 

Je zou denken na die  zware aanvaring  ,waarbij de sportvisser Jyden door diverse instanties zwaar gecontroleerd is, dat er ook wel een onderzoek op die coaster Celina is geweest.

Een onderzoek op de Celina,

Celina vaart door na de zware aanvaring.

 

Hij gaat door de sluis en vervolgd zijn weg zonder enige controle naar Amsterdam  naar zijn  bestemming.

Dit komt omdat de verkeerstoren IJmuiden de KLPD (Nationale eenheid oftewel waterpolitie) niet had opgeroepen of ingeschakeld.

Volgens Rijkswaterstaat moet na een ongeluk of calamiteit onmiddellijk deze in werking worden gezet.

 

 Maar de inspecteur ILT vind dat dit buiten de reikwijdte ligt van hun werkzaamheden ,zij schrijft dit in haar verzoekschrift, dat ik dit had moeten doen.

Al had ik dat gewild dan kon dat niet op dat moment, want alle beide antennes van de marifoons waren van de boot(brug) afgevaren.

Beide marifonen werkten niet meer ,en ik moest in tijd dat ik los kwam van de Celina eerst kijken of iedereen nog aan was ,en controleren of er geen lekkage was .

Gelukkig had ik ook nog een handmarifoon en kon daarmee nog de communicatie mee oppikken.

 

Het lijkt mij dat als er een boot van welke nationaliteit binnen de 12 mijl zone komt hier toch onder de regels van de Z.A.R komen.

Nationaleeenheid(waterpolitie) komt wel na 8 dagen bij mij, om een proces-verbaal op te nemen.

Na drie weken volgt er nogmaals een verhoor en aan het eind van deze sessie laten ze mij op de telefoon een onduidelijke bandje van de  aanvaring zien.

En dit blijkt ook het bandje te zijn wat de I.L.T geleverd heeft in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

Waar de I.L.T dat opgehaald heeft werd niet bij het proces gevraagd.

Opmerkelijk dat er een zeer groot verschil te zien is ,vergeleken van de band opnamen ,die ik samen met mijn advocaat bij de verkeerstoren gezien en opgenomen zijn, dit onder leiding van de verkeersleider de heer Babel.

Advocaat R.Groot doet de vraag stellen na het zien van de bandopnamen. Meneer Babel heeft u gezien of de sportvisser Jyden rondjes heeft gevaren? Waarop zijn antwoord is nee!

 

Hier onder de bandopnamen vande ILT  van de inspecteur K.v.d,W.

 

 

Hieronder de bandopnamen van de I.L.T

Hier onder de bandopnamen van mij en mijn advocaat die wij bij de verkeerstoren hebben opgenomen,onder toezicht van de verkeersleider P.Babel