Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

 

Uw klachtenformulier is succesvol verzonden

Postvak IN
 
 

 

ec-fp-internet-services-do-not-reply@ec.europa.eu
11:52 (3 uur geleden)
 
 
aan mij
 
 
 
Bedankt voor het invullen van het formulier. De Europese Commissie zal het onmiddellijk verwerken.
 
Are you submitting this complaint on your own behalf?yesRepresentative Businesses or organisationTitleRepresentative first nameRepresentative last nameRepresentative E-mailRepresentative street and numberRepresentative postcodeRepresentative townRepresentative countryNetherlandsRepresentative telephoneBusinesses or organisation:EdenTitleMrFirstnameJohannesSurnameKoridone-mail jankoreden@gmail.com LanguageNederlandsStreet and number herculesstraat 15, 15Postcode1973 VM Town IJMUIDEN CountryNetherlandsTelephone 0642625064official contact for all correspondenceAuthority geklaagd over naamILTAAutoriteit geklaagd over contactpersoonJordie BierensAutoriteit geklaagd over e-mail jordi.bierens@pelsrijcken.nlAuthority complained aboutAuthority complained about telephoneT: +31 70 515 3000Authority complained about addressBezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den HaagAuthority complained about postcodeAuthority complained about townAuthority complained about countryNetherlandsNational measures suspected to infringe Union lawHet veroordelen des persoon in die bewoording dat :onrechtmatig beoordelingen die in twee rechtzaken zijn uitgesproken.

1 Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart heeft gesjoemeld en onrechtmatige uitspraken gedaan die onrecht hebben veroorzaakt (bewijzen aanwezig)
2 Het College van beroep voor het Bedrijfsleven heeft de zelfde gecopieerde uitlatingen gedaan
EU law you think has been breachedDat geef ik hier bij aan :De europese wetgeving zal recht spreken en geen onderlinge zelfstandige en gecomplot geoorgeniseerd te werk mogen gaan.
Wil een onderzoek vragen van het europese gezag om deze zaak recht te zetten!
Problem descriptionRE: Staat (ILT)/Koridon [D103669_I35822407] [PRDF-11017326] lees ook de website : www.dewrakvisser.nl
Rob Groot
15:52 (1 uur geleden)
aan mij

Beste Jan,

De onderstaande e-mail ontving ik van mr. Bierens.

Zoals reeds aangegeven tijdens onze laatste bespreking denk ik dat het niet handig is om het op een kort geding procedure aan te laten komen waarbij ILT verwijdering van namen van uw website vordert. Het lijkt mij beter om geen namen te noemen maar gewoon "inspecteur ILT".

Daarnaast heb ik advies gevraagd over een strafrechtelijk traject bij mijn collega. Die gaf aan dat er waarschijnlijk geen sprake is van laster en/of smaad omdat u zelf degen bent die alles hebt geopenbaard via uw website. Bovendien bent u afhankelijk van vervolging door de politie. Het is de vraag of zij daar werk van gaan maken.

Als gevolg van het voorgaande wordt het vorderen van schadevergoeding of rectificatie ook lastig, omdat er dan sprake moet zijn van een onrechtmatige daad. Als u dit toch verder opgepakt wilt hebben, zal ik kijken of ik een advocaat kan vinden die hierin is gespecialiseerd

Ik  Jan Koridon zeg daar op onwaarschijnlijk,lastig, de daad zijn leugens 

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht, of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

U Jordi Biermans zegt,dat er dan sprake moet zijn van een onrechtmatige daad.

Als u nou liegt in een verzoekschrift aan het gerecht ,en u zegt later in een repliek ;iDeze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan

Dus dat moet ik maar pikken,en mij dan toch maar veroordelen.

De ILT INSPECTEUR K.v.d.W schrijft

In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;  

  Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! Schrijft inspecteur ILT K.v.d.W

Ik hoef uw gedachten niet te lezen,maar het geweten gaat knagen.Zoekt u nou maar een gespecialiseerde advocaat die deze diep gezakte medewerkers van de ILT kan helpen.

 Sommatie,

De betrokkene Jan Koridon word gesommeerd om de namen van de I.L,T  medewerkers, van de website www,dewrakvisser.nl te verwijderen.Maaaaar?

Als de media of wie u ook bent,en je kijkt op google naar ;Uitspraak TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART  daar worden de namen wel genoemd.Archief Uitspraken Tuchtcollege voor de Scheepvaart

jaar:nr:inzake: 2020 52020.V5-Jyden Primaire navigatie
Andere sites binnenOverheid.nl
Home
Uitgebreid Zoeken


ECLI:NL:TSCTS:2020:5 Tuchtcollege voor de Scheepvaart 2020-05 (2020.V5-Jyden)
ECLI:ECLI:NL:TSCTS:2020:5Datum uitspraak:21-12-2020Datum publicatie:21-12-2020Zaaknummer(s):2020-05 (2020.V5-Jyden)Onderwerp:ZeevisserijBeslissingen:
Verzoek gegrond
Geldboete
Schorsing vaarbevoegdheid
Inhoudsindicatie:Het verzoek van de Inspecteur heeft betrekking op een aanvaring tussen het Nederlandse m.s. Jyden en het onder vlag van Antigua en Barbuda varende m.s. Celina. De aanvaring vond plaats op vrijdag 22 maart 2019 in dichte mist in de aanloop van IJmuiden, voor de monding van de pieren. Aan boord van de Jyden bevonden zich twaalf passagiers en daarnaast betrokkene als kapitein, zijn zoon en een hulp. Door de aanvaring raakten beide schepen beschadigd en ontstonden aan boord van de Jyden problemen met het manoeuvreren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.
UITSPRAAK VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART VAN

21 DECEMBER 2020 (NR. 5 VAN 2020) IN DE ZAAK 2020.V5-JYDEN

Op het verzoek van:

de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

zetelend te Den Haag,

verzoeker ,

gemachtigde: ing. K. van der Wall,

senior inspecteur ILT/Ongevallenonderzoek scheepvaart en administratieve controles, standplaats te Zwijndrecht;

tegen

J.F. K.,
Werkwijzen van de ILT
De ILT werkt risico- en informatiegestuurd (selectief): de ILT zet haar mensen en middelen in waar de risico’s voor mens en milieu het grootst zijn. Waar zijn de maatschappelijke risico’s en schades het grootst? Waar heeft het handelen van de ILT het meeste effect? De antwoorden hierop helpen de ILT om haar inzet te bepalen. Hiervoor gebruikt de ILT haar ILT-brede risicoanalyse (IBRA). Deze risicoanalyse deelt het werkveld van de ILT op in taken. Per taak berekent de ILT de risico’s rondom fysieke veiligheid, milieu, gezondheid, economie en vertrouwen in instituties. De ILT werkt steeds aan verbetering van de IBRA. Zo krijgt de inspectie risico’s scherper in beeld.
ILT-brede risicoanalyse 2022


De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert jaarlijks een risicoanalyse uit. Deze ILT-brede risicoanalyse (IBRA) laat zien welke overtredingen van de wet de meeste maatschappelijke risico’s en schades kunnen veroorzaken. En waar het handelen van de inspectie dus het meeste effect heeft. De IBRA bestaat uit overzichten van de berekeningen van verschillende risico’s met een toelichting.

ILT- Geen risicoanalyse  22 maart  2019    bij een zware aanvaring  voor de pieren van IJmuiden in potdichte mist
Twee schepen krijgen een zware aanvaring voor de pieren van IJmuiden in potdichte mist.

Waarnemende verkeerspost IJmuiden heeft op dat moment 5 schepen te monitoren.

Maar op 22 maart 2019 als de aanvaring plaats vind schakelen ze de hulpdiensten niet in .

De coaster Celina die de sportvisser Jyden rampt op  achterlijker dan dwars ,vaart doodgemoedereerd door(misdaad) gaat door de sluisen word door gene instantie aangehouden of gecontroleerd.Ook word de zware aanvaring niet gemeld bij Rijkswaterstaat.Dan komt de ILT in werking met de Risicoanalyse.
Kort om lees deze website. ILT-brede risicoanalyse 2019   22 maart  15.26 uur
Het RISICOANALYSE De koers van de ILT heeft gesjoemeld (volt.deelw.) niet eerlijk omgaan (met iets) 
Niet alleen de ILT inspecteur ILT  K.v.d.W ,ook de verkeerstoren IJmuiden die de aanvaring onder de pet hield en hun blamage van verkeerd monitoren niet aan rijkswaterstaat heeft door gegeven.

De experts van de verzekeringen hebben samen een conlusie gegeven waarshijnlijk in samenwerking ILT omdat deze op papier hebben gezet dat de kapitein van de sportvisser Jyden rondjes gedraaid zou hebben voor de pieren in potdichte mist van IJmuiden.

Tevens beweerd de ILT inspecteur  dat in haar verzoekschrift:De kapitein niet meer wist wat hij deed of waar hij was.Ook de loods van de coaster Celina wist het zeker ook niet meer waar hij was


PS ;  Deze medewerkers van de ILT denken zeker een hogere rang te hebben in deze democratische zamenleving.


Ontvangt de betrokken lidstaat EU-financiering met betrekking tot het onderwerp van uw klachtneeHeeft uw klacht betrekking op een schending van het EU-Handvest van de grondrechten?jaGelieve uit te leggen hoe het EU-recht erbij betrokken is en welk grondrecht is geschondenEU-wetgeving zegt dat er recht gesproken is moet worden!
Documentenlijst www.dewrakvisser.nl
Heeft u in de betreffende lidstaat al actie ondernomen om te proberen dit probleem op te lossen? jaWelke actie heeft u in de betreffende lidstaat al ondernomen om het probleem aan te pakken? jouw actie.
Is uw vordering beslecht door een rechtbank of is deze aanhangig bij een rechtbank.
Het gezag mag niet zijn eigen regeltjes gaan bepalen.
Why didn't you take any action to tackle your problem in the Member State concerned?Indicate why you are not eligible for particular remedy
Other reason for not taking action in the Member State concerned
Have you already contacted EU institutions or other services dealing with problems of this naturePetition to the European ParliamentEuropean OmbudsmanEuropean Commission correspondenceEuropean Commission complaintSOLVITOther (please specify)Are you aware of any action in the Member State concerned covering the issue you raiseyesPlease specify action you are aware of in the Member State concernedBen 76 jaar en ga er van uit dat ik wel weet waar ik mee bezig ben samen met mijn advocaat.
Geeft u de Commissie toestemming om uw identiteit bekend te maken ja

Inzending gedaan: 17-02-2023 11:52 uur

 
 
 
 


 

ec-fp-internet-services-do-not-reply@ec.europa.eu

11:54 (3 uur geleden)
 
 
aan mij
 
 
 
 
 
 

Inzending gedaan: 17-02-2023 11:54 uur

 

wordt vervolgd

 

Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;  

  Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! Schrijft inspecteur ILT K.v.d.W