Drophands /Overeenkomst

Je zou toch denken als je een ander de schuld geeft,dat je niet gaat zeggen van we stellen u een overeenkomst voor.

Maar de verzekering man van de Celina komt toch met dat voorstel.

Een mens hoeft geen hoog geleerde te zijn, dat hier een voorstel gedaan wordt om verder geen proces te gaan voeren!

Want dat schrijven zij aan mij en hebben dit ook mondeling aangeboden gekregen aan boord bij de controle van de schade, via meneer Bakker de expert? van de Celina.

(Ik heb dit op de band opname)

 

Celina heeft 13.500 euro schade en mijn schip Jyden is Total loss .

Wel erg aardig zou je zeggen.

Maar een ding is wel zeker, als een verzekering in zijn recht staat, al is het voor 1 euro dan word die wel opgeëist.

De hamvraag ,waarom zouden zij geen proces tegen mij willen, en die 13.059,53 euro niet willen incasseren?

 

Hier onder komt de verzekering agent van de Celina met het voorstel

Ik vertaal het ook . Hier bij ben ik ook al zonder proces na 4 maanden al veroordeeld door deze bluffers

MS Celina - Kollision mit Ihrem Fischkutter JYDEN vor Ijmuiden, Niederlande - 22/03/2019

[Imap]/Sent

 

Wack, Arne <arne.wack@junge.de>

28 aug. 2019 12:49

aan mij

Sehr geehrter Herr Koridon,

 

ich habe gerade versucht, Sie telefonisch zu erreichen.

 

Nach meiner Kenntnis haben Sie sich zwischenzeitlich die Radar-Aufzeichnungen angesehen. Sie werden nun also verstehen, wie wir die Sachlage beurteilen, nämlich das Sie die Schuld an der Kollision tragen.

 

Lassen Sie uns bitte schnellstmöglich Ihre Versicherungspolice zukommen, damit unsere Anwälte prüfen können, ob die Weigerung Ihrer Versicherung, diesen Schaden zu bezahlen, rechtmäßig ist.

Sollte sich Ihre Versicherung zu Recht weigern, diesen Schaden zu übernehmen, müssen wir uns überlegen, ob wir unseren Vorschlag, ein Drop-Hands-Agreement zu vereinbaren, erneuern oder wir Sie persönlich haftbarhalten und z.B. prüfen, ob das Haus in der Herculesstraat 15 Ihnen gehört und gegebenenfalls gepfändet werden kann, um die unserem Klienten und seinen Versicherern entstandenen Kosten auszugleichen.

 Sie werden es vielleicht nicht bemerkt haben, aber ich habe mit dem Vorschlag des Drop-Hands-Agreements wirklich versucht, Ihnen zu helfen. Wenn Sie aber nicht mit mir sprechen und nicht auf meine E-Mails reagieren, kann ich nichts für Sie tun.

 

Daher hoffe ich, in Kürze von Ihnen zu hören. Ich bin nur noch morgen im Büro und danach für drei Wochen im Urlaub.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Arne Wack | Senior Claims Handler (Marine) | Marine Services
Junge & Co. 
Versicherungsmakler GmbH
Hohe Bleichen 11 | 20354 Hamburg | Germany
t +49 40 35003-421 | f +49 40 32 69 74 | m +49 173 898 09 82
arne.wack@junge.de | www.junge

Hier de vertaling,

 

Wack, Arne <arne.wack@junge.de> 28 aug. 2019 12:49 aan mij Geachte heer Koridon,

 

Ik probeerde je net aan de telefoon te bereiken. Voor zover ik weet heb je ondertussen de radaropnames bekeken. U begrijpt nu dus hoe wij de situatie beoordelen, namelijk dat u schuld heeft aan de aanvaring

Bezorg ons dan zo snel mogelijk uw verzekeringspolis, zodat onze advocaten kunnen controleren of de weigering van uw verzekeringsmaatschappij om deze schade te vergoeden geoorloofd is.

Als uw verzekeringsmaatschappij terecht weigert deze schade te dekken, moeten wij overwegen of wij ons voorstel om een ​​drop hands-overeenkomst overeen te komen moeten verlengen of dat wij u persoonlijk aansprakelijk stellen en bijvoorbeeld nagaan of het huis aan de Herculesstraat 15 van u is gehoord en zo nodig in beslag genomen ter vergoeding van de door onze cliënt en zijn verzekeraars gemaakte kosten.

Het is je misschien niet opgevallen, maar ik heb echt geprobeerd je te helpen met de suggestie van de Drop Hands Agreement. Maar als je niet met me praat en niet reageert op mijn e-mails, kan ik niets voor je doen.

Dus ik hoop snel iets van je te horen. Ik ben alleen morgen op kantoor en dan drie weken op vakantie. Met vriendelijke groeten Arne Wack | Senior Claims Behandelaar (Marine) | Maritieme diensten

Dreigementen! naar mij.

 

KENNEMER ADVOCATEN
-Mr Rob Groot

Kennemerlaan 5
1972 EG Ijmuiden
Netherlands
by email: groot@kennemeradvocaten.nl
Our Ref.: Your Ref.: Dare
10166643 (EV/JHA) Koridon / Advies 15 May 2020


- WITHOUT PREJUDICE -
MV "CELINA" c/w MV "JYDEN", approaches to IJmuiden, 22 March 2019


Dear colleague Mr Groot,


In the above matter reference is made to your email of 1 May 2020.
Please be advised that we represent the legal interests of MV "CELINA". We are, however, not

authorised to receive service of court proceedings or any court documents.
Regarding the facts and merits or your client's alleged claim we comment as follows:
A. Case Facts
1. On 22 March 2019 MV "CELINA" and MV "JYDEN" came into collision in the approaches
of the port entrance to Ijmuiden in heavy fog.
2. The initial contact between the two vessels occurred between the port bow of MV
"CELINA" and the port bow of MV "JYDEN". The damage pattern and the radar
recordings offer conclusive evidence in this regard. MV "JYDEN" then drifted/scraped
with her port side (bow facing West) along the port side of MV "CELINA"
Clyde & Co (Deutschland) LLP
ABC Business Center
Esplanade 40
20354 Hamburg
Germany
Telefon: +49 40 8090 30200
Telefax: +49 40 8090 30299
www.clydeco.com
eckehard.volz@clydeco.com
jakob.haas@clydeco.com
Dir Line: + 49 40 8090 30215
10163151 97272526.1 2
3. MV "JYDEN" had been ordered by VTS Ijmuiden to stay to the South of the approaches
to Ijmuiden port and to round the South breakwater closely. MV "JYDEN" had confirmed
but lost orientation in the fog. Unaware of her own position MV "JYDEN" had then
confirmed that she was turning into the port entrance, while in reality she was turning
circles over starboard in the approaches to Ijmuiden port.
4. Before the collision MV "JYDEN" was proceeding on course South-West and
approaching MV "CELINA" from the latter's port side. MV "CELINA" carried out a
manoeuvre of the last minute to avoid the collision. MV "JYDEN" on the other hand
neither carried out any manoeuvre of the last minute nor did she give any warning
signals. The collision was inevitable for MV "CELINA" due to the unforeseeable and
inexplicable nautical action of MV "JYDEN".
B. Legal Situation
5. The factual and legal situation is clear. The collision situation has been assessed by
several nautical experts, namely the expert of the insurance of MV "JYDEN", the expert
of the insurance of MV "CELINA, the pilot and the experts of the official Dutch state
authorities including the water police. All experts uniformly state that full liability for the
collision rests with MV "JYDEN". It is to be expected with certainty that any court
appointed nautical expert will come to the exact same conclusion. Against this
background it will be impossible for Mr Koridon – carrying the burden of proof – to prove
to the satisfaction of a court any share in liability on behalf of MV "CELINA".
6. Regarding Rule 15 COLREGS the objective radar images clearly show that MV "JYDEN"
was proceeding on a South-West course before the collision and therefore had MV
"CELINA" on her starboard side. Thus, under Rule 15 COLREGS MV "JYDEN" was
under the obligation to keep out of the way of MV "CELINA".
7. Given that MV "JYDEN" had informed VTS Ijmuiden and the vessel traffic in the vicinity
that she would stay close to the South breakwater and given that MV "JYDEN" had
subsequently confirmed that she had in fact already turned the breakwater, the prevailing
circumstances of the situation were such that – to the perspective of all other vessels –
there was no risk of collision outside the breakwaters. Therefore the provisions of Rule 19
COLREGS did not impose obligations upon MV "CELINA".
10163151 97272526.1 3
8. In fact, the collision was inevitable for MV "CELINA" due to the unforeseeable and
inexplicable nautical action of MV "JYDEN".
9. The above said, MV "JYDEN" is liable of having breached Rule 15, Rule 16, Rule 19,
Rule 5 and Rule 8 of COLREGS as well as the all-encompassing principle to comply with
the rules of good seamanship. MV "JYDEN" alone is fully to blame for the collision.
C. Going Forward
10. MV "CELINA" interests have incurred significant losses in excess of EUR 70.000,00 due
to the collision with MV "JYDEN". In consideration of his difficult situation MV "CELINA"
interests have so far abstained from pursuing their own claims against your client. In fact
MV "CELINA" interests have taken significant steps towards your client and, in the best
interest of your client, have repeatedly offered to conclude this case based on a drop
hands settlement according to which each collision party carries her own losses.
11. MV "CELINA" interests are highly irritated by your client's current procedural approach
which does not have any factual or legal merit. This notwithstanding they remain willing to
consider a drop hands settlement.
12. In case your client does seek to commence legal action against MV "CELINA" interests,
they will, however, apply all legal instruments to pursue and enforce their own significant
counter claims at full quantum. This may bring your client's commercial activities into
serious difficulties and endanger any private assets he may have.
Your client will be well advised to reconsider his course of action in his own best interest. We
are looking forward to hearing back from you.
Yours Faithfull
Dr. Eckehard Volz / Jakob Haas
Clyde & Co (Deutschland) LLP

Hier de vertaling 

 

Beste collega meneer Groot, In bovenstaande zaak wordt verwezen naar uw e-mail van 1 mei 2020.

 

Houd er rekening mee dat wij de juridische belangen van MV "CELINA" vertegenwoordigen.

 

Wij zijn echter niet gemachtigd om betekening of kennisgeving van gerechtelijke procedures of gerechtelijke documenten in ontvangst te nemen. Met betrekking tot de feiten en verdiensten of de beweerde claim van uw cliënt merken wij het volgende op:

A. Feiten van de zaak

1. Op 22 maart 2019 kwamen MV "CELINA" en MV "JYDEN" in aanvaring in de naderingen van de haveningang van IJmuiden in dichte mist.

2. Het eerste contact tussen de twee schepen vond plaats tussen de bakboordboeg van MV "CELINA" en de bakboord boeg van MV "JYDEN". Het schadepatroon en de radar opnamen bieden in dit verband sluitend bewijs.

 

MV "JYDEN" vervolgens dreef / geschraapt met haar bakboordzijde (boeg naar het westen gericht) langs bakboordzijde van mv "CELINA" Clyde & Co (Deutschland) LLP ABC zakencentrum Esplanade 40 20354 Hamburg Duitsland

Duitsland Telefoon: +49 40 8090 30200 Telefax: +49 40 8090 30299 www.clydeco.com eckehard.volz@clydeco.com jakob.haas@clydeco.com Richt lijn: + 49 40 8090 30215 10163151 97272526,1 2 3.

MV "JYDEN" had opdracht gekregen van VTS IJmuiden om ten zuiden van de naderingen te blijven naar de haven van IJmuiden en om de Zuidelijke golfbreker nauw om te buigen.

MV "JYDEN" had bevestigd maar verloor zijn oriëntatie in de mist. Zich niet bewust van haar eigen positie had MV "JYDEN" toen bevestigde dat ze de haveningang opdraaide, terwijl ze in werkelijkheid afsloeg cirkels over stuurboord in de naderingen van de haven van IJmuiden.

 

4. Voor de aanvaring voer MV "JYDEN" op koers Zuidwest en het naderen van MV "CELINA" vanaf de bakboordzijde van deze laatste. MV "CELINA" uitgevoerd a manoeuvre van de laatste minuut om de aanvaring te voorkomen.

MV "JYDEN" aan de andere kant heeft geen enkele manoeuvre van het laatste moment uitgevoerd en heeft ook geen waarschuwing gegeven signalen. De aanvaring was voor het mv "CELINA" onvermijdelijk vanwege de onvoorziene en onverklaarbare nautische actie van MV "JYDEN". B. Juridische situatie

 

5. De feitelijke en juridische situatie is duidelijk. De aanvaringssituatie is beoordeeld door: verschillende nautische experts, namelijk de expert van de verzekering van MV "JYDEN", ​​de expert van de verzekering van mv "CELINA, de loods en de deskundigen van de officiële Nederlandse staat" autoriteiten, waaronder de waterpolitie.

Alle deskundigen stellen eensgezind dat volledige aansprakelijkheid voor de aanvaring rust met MV "JYDEN". Het is met zekerheid te verwachten dat elke rechtbank aangestelde nautisch deskundige tot exact dezelfde conclusie komen. Hiertegen achtergrond zal het voor de heer Koridon – die de bewijslast draagt ​​– onmogelijk zijn om te bewijzen ten genoegen van een rechtbank enig aandeel in aansprakelijkheid namens MV "CELINA".

 

6. Wat betreft Regel 15 COLREGS tonen de objectieve radarbeelden duidelijk aan dat MV "JYDEN"7. Aangezien mv "JYDEN" VTS IJmuiden en het scheepvaartverkeer in de buurt had geïnformeerd dat ze dicht bij de Zuid-golfbreker zou blijven en gezien het feit dat MV "JYDEN" had bevestigde vervolgens dat ze in feite al de golfbreker had gedraaid, de heersende omstandigheden van de situatie waren van dien aard dat – naar het perspectief van alle andere schepen – er was geen gevaar voor aanvaring buiten de golfbrekers. Daarom zijn de bepalingen van Regel 19 COLREGS heeft MV "CELINA" geen verplichtingen opgelegd. 10163151 97272526,1 3 8.

 

In feite was de aanvaring onvermijdelijk voor MV "CELINA" vanwege de onvoorziene en onverklaarbare nautische actie van MV "JYDEN".

 

9. Bovengenoemde, MV "JYDEN" is aansprakelijk voor het overtreden van Regel 15, Regel 16, Regel 19, Regel 5 en Regel 8 van COLREGS en het alomvattende principe waaraan moet worden voldaan de regels van goed zeemanschap. Alleen MV "JYDEN" is volledig verantwoordelijk voor de aanvaring. C. Vooruit gaan

 

10. MV "CELINA"-belangen hebben aanzienlijke verliezen geleden van meer dan EUR 70.000,- aan de aanvaring met MV "JYDEN". Gezien zijn moeilijke situatie MV "CELINA" belangen hebben tot dusver afgezien van het instellen van hun eigen vorderingen tegen uw cliënt. In feite De belangen van MV "CELINA" hebben belangrijke stappen gezet richting uw klant en, in het beste geval belang van uw cliënt, herhaaldelijk hebben aangeboden deze zaak af te sluiten op basis van een drop afrekening waarbij elke aanvaringspartij haar eigen verliezen draagt.

 

11. De belangen van MV "CELINA" zijn zeer geïrriteerd door de huidige procedurele benadering van uw cliënt die geen feitelijke of juridische waarde heeft

. Dit ondanks dat ze bereid blijven om overweeg een drop hands schikking.

12. Indien uw cliënt een juridische procedure wil starten tegen de belangen van MV "CELINA", zij zullen echter alle juridische instrumenten toepassen om hun eigen belangrijke tegenvorderingen op volledige kwantum. Dit kan de commerciële activiteiten van uw klant in ernstige moeilijkheden en brengt zijn privévermogen in gevaar. Uw cliënt zal er goed aan doen zijn handelwijze in zijn eigen belang te heroverwegen. We kijken ernaar uit om van u terug te horen

. Met vriendelijke groeten Dr. Eckehard Volz / Jakob Haas Clyde & Co (Deutschland) L

 

Mijn antwoord hier op!

Zie graag alle nautische deskundigen de expert van de verzekering van mv "CELINA, de loods en de deskundigen van de officiële Nederlandse staat" autoriteiten, waaronder de waterpolitie te gemoed op de zitting in het proces van het college van het beroep voor het bedrijfsleven.

11. De belangen van MV "CELINA" zijn zeer geïrriteerd door de huidige procedurele benadering van uw cliënt die geen feitelijke of juridische waarde heeft

. Dit ondanks dat ze bereid blijven om overweeg een drop hands schikking.

Nou ik hoop toch een ding dat deze advocaat de heer Jacob Haas ook op de zitting komt en daar zijn gezwets en leugens met  het zien van de bandopnamens die ik dan meeneem ,of hij dan ook nog dit verhaaltje wil vertellen.

(MV "JYDEN" had bevestigd maar verloor zijn oriëntatie in de mist. Zich niet bewust van haar eigen positie had MV "JYDEN")

 

70.000 euro schade ,

Waarom verzint die advocaat dat nou,

Celina is doorgevaren, geen hulp verleent(Misdaad)is gelijk doorgevaren in een haven van Amsterdam en heeft zijn reparaties midden in de nacht laten repareren en is de tweede dag daarna alweer vertrokken zonder enige controle van waterpolitie, douane ,of marechaussee bij vertrek of bij uitgaande de Sluizen uit naar andere bestemmingen. 

 

10. MV "CELINA"-belangen hebben aanzienlijke verliezen geleden van meer dan EUR 70.000,- aan de aanvaring met MV "JYDEN"

MV Jyden is totall-los gevaren en heeft EUR 125.000 verlies

 

Dus conclusie advocaat Jacob Haas is een fantasie

 

A drop hands offer or settlement is a type of agreement during Employment Tribunal or Court proceedings where you and your employer agree to walk away and each bear your own costs.

 

Wordt onder vertaald

From: Rob Groot [mailto:groot@kennemeradvocaten.nl]
Sent: Dienstag, 26. Mai 2020 13:17
To: Haas, Jakob
Subject: Re: CELINA c/w JYDEN (your ref: Koridon Advies / our ref: 10166643) [CC-UK1.FID23634588] [D101614_I16817376]

 

Dear mr. Volz en mr. Haas.

In the above matter reference is made tot your letter of 15 May 2020.

Case Facts
Client has looked at the radar recording and comes to another conclusion then the facts in your letter. I would like to hear from you whether you have seen the images yourself.
There was indeed heavy fog on March 22. Celina has run into the back of Jyden after which Jyden has flipped over and both boats scraped with port side.

At the time of the collision Jyden was proceeding in a northeasterly direction and was entering the port of IJmuiden. Jyden has been allowed to enter the harbor and has proceed as close to the pier as possible with the heavy fog.

It is incorrect that Jyden turned circles to starboard in the harbor mouth. It is also incorrect that Jyden was heading southwest at the time of the collision. And it is certainly incorrect that Jyden lost the orientation in the fog.

Celina did not perform a maneuver to avoid the collision. The course only changed a bit after the collision. Celina was also sailing at too high speed. Celina also did not stop after the collision to help the crew of Jyden. I would like to hear from you what the excuse was for this.

Legal situation
Because the fact is your letter are wrong, you draw the wrong legal conclusion. Given the radar recordings, the expert's conclusions are completely incorrect. In a procedure, client will bring the radar recordings in as evidence.

Because Jyden was not heading southwest for the collision, she was not required to stay out of the way under Article 15. Celina could have seen the position of Jyden on the radar images and should have anticipated at this. She did not do this. It is unclear why Celina assumed that Celina posed no risk of a collision, and why this is attributable to Jyden.

Jyden entered the harbor with permission and did not carry out any unforeseeable or inexplicable nautical actions. Jyden has not broken any rules and has met the requirements of good seamanship. So Jyden is not responsible for the collision. Celina is.

Going forward
In view of the above, client maintains his position that your client must compensate the damage suffered by him. If your client is not prepared to do so, the client intends to have the court decide on this.

Yours Faithfull.

Rob Groot

Vertaling

Case feiten Cliënt heeft de radaropname bekeken en komt tot een andere conclusie dan de feiten in uw brief.

 

Ik hoor graag van u of u de beelden zelf hebt gezien. Er was inderdaad zware mist op 22 maart.

Celina is achterin bb Jyden aangevaren waarna Jyden is omgeslagen en beide boten met bakboord hebben geschraapt

. Op het moment van de aanvaring voer Jyden in noordoostelijke richting de haven van IJmuiden binnen. Jyden heeft de haven mogen invaren en is met de dichte mist zo dicht mogelijk bij de pier gaan varen.

Het is onjuist dat Jyden in de havenmond cirkels naar stuurboord draaide.

Ook is het onjuist dat Jyden op het moment van de aanvaring in zuidwestelijke richting voer. En het is zeker onjuist dat Jyden de oriëntatie in de mist verloor.

Celina voerde geen manoeuvre uit om de botsing te vermijden. De koers veranderde slechts een beetje na de botsing.

. Celina voer ook met te hoge snelheid. Ook Celina stopte na de aanvaring niet om de bemanning van Jyden te helpen.

Graag hoor ik van u wat hiervoor het excuus was. Juridische situatie Omdat uw brief niet klopt, trekt u de verkeerde juridische conclusie.

Gezien de radaropnames zijn de conclusies van de deskundige volledig onjuist.

In een procedure zal cliënt de radaropnames als bewijs inleveren. Omdat Jyden niet op weg was naar het zuidwesten voor de aanvaring, hoefde ze niet uit de weg te blijven op grond van artikel 15.

Celina had de positie van Jyden op de radarbeelden kunnen zien en had hierop moeten anticiperen. Dit deed ze niet.

Het is onduidelijk waarom Celina ervan uitging dat Celina geen risico op een aanvaring vormde en waarom dit aan Jyden te wijten is.

 

Jyden is met toestemming de haven binnengelopen en heeft geen onvoorziene of onverklaarbare nautische handelingen verricht. Jyden heeft geen regels overtreden en heeft voldaan aan de eisen van goed zeemanschap.

Jyden is dus niet verantwoordelijk voor de aanvaring. Celina is,vooruit gaan Gezien het bovenstaande blijft opdrachtgever bij zijn standpunt dat uw opdrachtgever de door hem geleden schade moet vergoeden. Als uw cliënt daartoe niet bereid is, is de cliënt voornemens de rechter hierover te laten beslissen.

De jouwe Trouw.

 

 

Van: Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl>
Datum: vrijdag, 12 juni 2020 12:09
Aan: "Haas, Jakob" <Jakob.Haas@clydeco.com>
Onderwerp: CELINA c/w JYDEN (your ref: Koridon Advies / our ref: 10166643) [D101614_I16817376] [CC-UK1.FID23634588]

Dear mr. Haas,

In the above matter reference is made to your email of 03 June 2020.

In your e-mail you say that that the radar images show that Jyden was on a South-Westerly course at the time of collision and that Jyden had lost orientation. I have the radar images as a MP4-file. Is it of if I send this to you by WeTransfer? Maybe you will change your opinion if you have seen the images.

The radar images show clearly that that Jyden was on a North-Easterly course at the time of collision. Mr. Babel of the seaport IJmuiden also explains to me and client, while we were watching the images, that Jyden was not on a South-Westerly course at the time of collision.

Met vriendelijke groet,


Rob Groot

Kennemer Advocaten
Kennemerlaan 5
1972 EG IJMUIDEN

T:0255 578 069F:0255 578 067

 

Vertaling

Geachte dhr. Haas,

In bovenstaande zaak wordt verwezen naar uw e-mail van 03 juni 2020. In uw e-mail zegt u dat uit de radarbeelden blijkt dat Jyden op het moment van de aanvaring op een zuidwestelijke koers lag en dat Jyden de oriëntatie had verloren.

Ik heb de radarbeelden als MP4-bestand.

Is het van als ik dit via WeTransfer naar je stuur? Misschien verandert u van mening als u de afbeeldingen heeft gezien.

Op de radarbeelden is duidelijk te zien dat Jyden zich op het moment van de aanvaring op een noordoostelijke koers bevond.

De heer Babel van de zeehaven IJmuiden legt mij en opdrachtgever ook uit terwijl wij de beelden aan het bekijken waren dat Jyden op het moment van aanvaring niet op een zuidwestelijke koers lag.

Met vriendelijke groet,

Rob Groot

De advocaat van de tegenpartij(Haas) zegt ook nog glashard in zijn relaas.!!!!

 

5. De feitelijke en juridische situatie is duidelijk. De aanvaringssituatie is beoordeeld door: verschillende nautische experts, namelijk de expert van de verzekering van MV "JYDEN", ​​de expert van de verzekering van mv "CELINA, de loods en de deskundigen van de officiële Nederlandse staat" autoriteiten, waaronder de waterpolitie.

Alle deskundigen stellen eensgezind dat volledige aansprakelijkheid voor de aanvaring rust met MV "JYDEN". Het is met zekerheid te verwachten dat elke rechtbank aangestelde nautisch deskundige tot exact dezelfde conclusie komen. Hiertegen achtergrond zal het voor de heer Koridon – die de bewijslast draagt ​​– onmogelijk zijn om te bewijzen ten genoegen van een rechtbank enig aandeel in aansprakelijkheid namens MV "CELINA".

Waaronder de heer Babel van de verkeersleiding die geeft een heel andere antwoord, die had namelijk helemaal geen rondjes zien draaien van de Jyden ,en ook zegt hij dat de Jyden geen zuidwestelijke koers heeft gevaren.

laat hij (advocaat Haas)dit maar tegen de rechtbank zeggen ,want van alle deskundigen van de officiële Nederlandse staat. experts ,ILT inspecteur,loods,waterpolitie stuurman Celina,Want de conslusie :Er is  er niet een met een verklaring die overeenkomt met de ander.

 

Deze mensen die hier genoemd worden ,en je leest dit ,kom op en zeg wat het BELANG IS om met die  onzin verklaringen te komen.