Laatste Nieuws   

lees ook  https://www.deorion.nl/

https://www.deorion.nl/

Laatste Nieuws

Ook Rijkswaterstaat schoot te hulp bij het aangevaren binnenschip Zimmers Gambit. © Fotopersburo Busink
Aanvaring tussen binnenvaartschip en zeeschip op Dordtsche Kil, hulpdiensten rukten massaal uit
UPDATEBrandweer, politie, ambulancedienst, KNRM en Rijkswaterstaat moesten in de nacht van donderdag op vrijdag massaal naar een aanvaring op de Dordtse Kil. Daar botsten kort voor middernacht een binnenvaartschip en een coaster op elkaar.

 

Maar op 22 maart 2019 kwamen ook twee schepen met elkaar in aanvaring voor de pieren van IJmuiden.
Dit tussen een Duitse kuster de Celina en de sportviskotter Jyden.


Brandweer, politie, ambulancedienst, KNRM en Rijkswaterstaat zijn toen niet in actie gekomen.
Verkeerstoren IJmuiden had geen melding gemaakt bij die instanties.

 

Ben door het Tucht college voor de scheepvaart en door het CBb in hoger beroep veroordeeld voor deze Zware aanvaring.
Maar toen kwam het niet in de media ,alles werd onder de pet gehouden .
De Celina is bij deze aanvaring door gevaren en is nooit aangehouden.
Mijn schip de Jyden is totall-los gevaren ,ik ben veroordeeld en geen haan die er naar kraait.
Media werd buiten gehouden .
Wat is er nu gaande in deze wereld? lees www.dewrakvisser.nl en mischien is er toch nog een advocaat die in een ceviele procedure hier de disorde kan recht zetten.

 

Laatste Nieuws

Waarom ,na twee processen is dit alles buiten de media gebleven.

Welke media of welke advocaat wil hier aandacht aan besteden.Alle bewijzen staan van mijn zware aanvaring in deze website ,maar ben toch veroordeeld.

Alles is onder de pet gebleven ,maar deze zaak waarbij ik mijn schip heb verloren ,zal hoe dan ook tot opheldeing gebracht worden.

 

Onderste steen zal boven komen!

 

 

 

DOORGEVAREN  de  CELINA

De Celina vaart door,dit na de zware aanvaring met het sportvisserschip de Jyden

Het WvK

Daar hebben het Tuchtcollege voor de Scheepvaart en het CBb (College voor het beroep voor het Bedrijfsleven)

schijnbaar nog nooit van gehoord.

 

Wetboek van Koophandel

eerste lid van artikel 358a 

  • 1De kapitein is verplicht aan personen, die in gevaar verkeeren, en in het bijzonder, als zijn schip bij eene aanvaring betrokken is geweest, aan de andere daarbij betrokken schepen en de personen, die zich aan boord dier schepen bevinden, de hulp te verleenen, waartoe hij bij machte is, zonder zijn eigen schip en de opvarenden daarvan aan ernstig gevaar bloot te stellen.

  • 2Hij is bovendien verplicht, voor zooverre hem dit mogelijk is, aan de andere bij de aanvaring betrokken schepen op te geven den naam van zijn schip, van de haven waar het thuis behoort en van de havens van waar het komt en waarheen het bestemd is.

  • 3Niet-nakoming van deze verplichtingen door den kapitein geeft geen aanspraak tegen hem, die uit welken hoofde dan ook verantwoordelijk is voor het optreden van de kapitein.

 

Artikel 414

 

 

I.L.T,Experts ,loods,Waterpolitie Verkeerstoren IJmuiden en Rijkswaterstaat.

Het is een schande dat deze rechters en deze genoemde nautische  instanties dit wel weten,maar niet aan de orde hebben laten komen.De hand boven het hoofd houden van......?

Anders hadden ze de Celina wel aangehouden.Doorvaren na een zware aanvaring waarbij  de sportviskotter totall-los is gevaren is een misdrijf.

Geen instantie kan die Celina met die Russiche Kapitein Demerch`Yan voornaam Andrey.

Nooit iemand van deze Celina opgeroepen bij de processen ,maar ik Jan Koridon ben wel tweemaal veroordeeld.

 

Welke media durft hier bij die instantie `s een paar vragen te stellen,zou wel is willen weten waarom de media niet aanwezig was bij de bijde rechtzaken.

 

Schuttevaer

 
Schuttevaer is de nummer 1 nieuwsbron voor binnenvaart, scheepsbouw, offshore, visserij, zeevaart en cruisevaart.
Zou aanwezig zijn ,maar is waarschijnlijk buiten gehouden.
 

 

jan koridon jankoreden@gmail.com

di 1 nov. 23:42 (4 dagen geleden)

 

aan redactie

Helmer

 
Schrijf nou de waarheid.,of durf jij ook al niet.
 
Groet Jan 
 
Nooit meer wat van hem gehoord,hij kan de bandopnamens zien van de verkeerstoren ,hoe de zware aanvaring gegaan is.
Helmer de redacteur kan zien wat de ILT inspecteur geschreven heeft in het verzoekschrift aan het Tucht colege voor de scheepvaart.
 

zij schrijft beschouwing op verantwoordelijkheden.


De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was.


Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2019 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


Op 28 juli 2019 schrijft zij in haar repliek,( 43 dagen later)op mijn verweerschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was; Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Je moet als inspecteur van de I.L.T geen geweten hebben als die zegt, heeft zijn zoon ,hulp en pasagiers ernstig in gevaar gebracht (in het verzoekschrift 15 juni 2020 pagina 7) en dan naderhand zeggen .   Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan

 

Waarom shrijft deze schuttevear nou niet de waarheid ,en waarom is in 2019 op 22 maart deze zware aanvaring nooit gemeld,wat zit hier achter?

 

 

 

laat u alle bewijzen van deze aanvaring op beelden en in schrift zien in deze website!

Vervolg de volgende pagina