Diploma's, certificaten,

Deze pagina, hier boven is verzonden op 17 juni 2020  door

Ellis Doeven Subjec : Van het Tucht college voor de scheepvaart.

Verzoekschrift Jyden

Naar de Inspecteur I.L.T

De inspeceur ILT schrijft hier,een koopvaardij schip.

Maar de Jyden is helemaal geen koopvaardij schip.

De Jyden staat bij de ILT ingeschreven als recreatie vaartuig,en dit ook bij de verzekeringsmaatschappij ASR

Word door de I.L.T inspecteur in het verzoekschrift aan de Tuchtcollege voor de scheepvaart beweerd dat ik op 22 maart 2019 op het tijdstip van de aanvaring, zou ingeschreven staan bij de K.V.K(kamer van koophandel)

Dit doet ook het Tuchtcollege voor de scheepvaart schrijven.

Deze beweringen zijn niet waar, want op 22 maart 2019  stond de Jyden niet ingeschreven.

Hier linksboven staat dat het bedrijf opgestart zou worden op 01-04-2019.

Daar voor in de proefperiode recreatief ,dus niet op 22 maart2019,voor alle duidelijkheid.

Mijn zoon zou het bedrijf sportvisserij van af die datum gaan beginnen.

 

Dat de website al was op gestart is, een logische zaak omdat het maanden aanlooptijd nodig heeft om een beetje boven aan te staan op google, en aandacht te geven voor reserveringen voor klanten.

De Jyden was recreatief bezig,en dat staat ook in de verzekeringspolis ,

Zie bijlagen.

De boot was volgens de I.L.T was niet zeewaardig en niet gekeurd.

De boot was tot 06-04-2019 gekeurd, zie bijlage.

Mijn diploma's sw v en sv waren niet meer geldig zegt de inspecteur.

Die waren op 22 maart 2019 nog wel geldig ,dit tot 1 april 2019 ,heb deze na die datum om laten wisselen voor een groot vaarbewijs ll Alle binnenwateren Inland/coastel waters. Overigens als je op de Noordzee vaart recreatief heb je onder de 24 meter geen diploma's nodig.

Dit hier boven wat ik onderstreep, staat in het verzoekschrift van 15 Juni 2020 van de inspecteur. Conclusie:! stond niet ingeschreven.

Ook door deze bewering ben ik ook bij de ASR bootverzekering zonder enige controle hier op er uitgezet.

De Experts die met hun leugens beweren dat ik 2 rondtorns gedraaid zou hebben en daarna in een zuidwestelijk koers tegen de Celina zou zijn gevaren, zeggen en schrijven dit aan de ASR.

Op al van deze beweringen ben ik behandelt ,het is schaamteloos.

Aangezien mijn zoon Mel Koridon grote interesse had in de sportvisserij, zou hij na de voor bereidingen, die samen met mij gedaan werden de boot op 1 april 2019 bij inschrijving KvK overnemen, en na alle keuringen en inschrijving bij het kadaster van af die datum beroepsmatig met sportvissers gaan varen.

Zijn website had hij bij voorbaat al reeds opgestart verbant, dat als je klanten interesse hebben, kunnen reserveren op een bepaalde datum.

Hij heeft de inschrijving nog maanden laten staan omdat hij ervan uitging dat er een andere boot zou komen, vanuit gaande dat de Celina hierin veroordeeld zou worden,

 en dat er een schadeclaim betaald zou gaan worden.

Zijn plannen en toekomst is hier mee de grond in geboord, dit mede te danken aan de ILT-leugens en van de Experts, verkeerstoren en overige instanties, die met deze conclusies hier in mee zijn gegaan.

Je mag ook betalende passagiers meenemen, maar dan gaat het om maximaal 12 personen. Dan praten we over maximaal 14 opvarenden. Jij (de schipper) en eventueel 1 niet betalende matroos en de 12 betalende passagiers. Voor het varen op de Noordzee is geen vaarbewijs vereist, wel echter voor het bevaren van de zeehaven

Word vervolgd

Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

 

 

Onderscheid

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen privaat gebruik en bedrijfs- of beroepsmatig gebruik:

 

  • Een pleziervaartuig voor privaat gebruik is een vaartuig dat aan pleziervaart doet met maximum 12 passagiers aan boord.
    • Registratiebrief voor pleziervaartuigen (2,50m -24,00m)
    • Registratiebrief voor kleinzeilerij voor een zeilvaartuig maximaal 6,50m lengte, zonder kajuit met zeil en zonder motor

 

  • Een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik is een pleziervaartuig dat wordt gebruikt bij de uitoefening van een economische activiteit (2,50m -24,00m)
  • met of zonder winstoogmerk;
  • door een onderneming of een natuurlijk persoon;
  • ongeacht de plaats waar de activiteit plaatsvindt.

 

Hieronder vallen onder andere verhuur, vervoer van (maximum) 12 betalende passagiers, vaarlessen enz. binnen het kader van pleziervaart. Ook alle pleziervaartuigen die worden geregistreerd door een verhuurbedrijf vallen onder deze categorie.

 

Dit onderscheid heeft invloed op het type registratie en de uitrusting aan boord.

 

Een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik moet voorzien worden van een certificaat van deugdelijkheid. Dit geldt zowel voor het gebruik op de binnenwateren als op zee.

 

Pleziervaartuigen met een buitenlandse registratie die aan bedrijfs- of beroepsmatig willen doen, moeten binnen de Belgische wateren een Belgisch certificaat van deugdelijkheid aanvragen.

 

Een vaartuig dat niet aan pleziervaart doet, wordt niet aanzien als pleziervaartuig en kan derhalve ook geen registratiebrief krijgen. U dient hiervoor contact op te nemen met ship.reg@mobilit.fgov.be