DE MEDIA,

De media, de Telegraaf, de AD,de Schuttevaer,programa Beau (televisieprogramma)  en nog meer media aangeschreven.

Zware aanvaring op 22 maart 2019 voor de pieren van IJmuiden.

Geen pukkel,geen haan die er naar kraait,maar dit schrijft de inspecteur van de I.L.T wel in haar verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

 

Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2020 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

Hierbij word ik ook beschuldigt,maar dat zijn leugens.

Ik ga  in een hoger beroep en dat is nu op 31 maart om te 10.00 uur in het College van beroep voor het bedrijfs leven.

Wij vragen ons af wat je op leugens gaat vertellen tegenover de media,het College van beroep voor het bedrijfsleven

Blijkbaar dit woord word veel gebruikt door de inspecteur: bijv. kennelijk onredelijke opzegging van de dienstbetrekking. ...

 

I.LT  (inspecteur ) heeft in een verzoekschrift (15 JUNI 2020) aan de Tuchtcollege voor de scheepvaart een valse verklaring ingediend .

 


Zij schrijft beschouwing op verantwoordelijkheden.


De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was.


Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2020 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


Op 28 juli 2020 schrijft zij in haar repliek,( 43 dagen later)op mijn verweerschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste!

 

MIjn antwoordt hierop ;Ten onrechte ben ik hier door de Tuchtcollege voor de scheepvaart toch veroordeeld

 

Dit is Laster of Smaad,iemand zwaar beschuldigen bij een Tuchtcollege voor de scheepvaart

De woorden verschillen in betekenis. laster. iemand moedwillig beschuldigen van een onwaar feit. Deze campagne is een ..........?

 

Nogmaals je verstand gaat op de loop, als je leest dat je bij de Tuchtcollege voor de scheepvaart op deze leugens veroordeeld wordt.Beste Jan, dit schrijft mijn advocaat naar mij.

Hierbij verzend ik u de e-mail door die ik gisteren aan mevrouw de inspecteur heb verzonden. Ik ben vervolgens gebeld door een collega van de Inspecteur Zij verweest naar pagina 6 van de conclusie van repliek. Zij gaf aan dat de term "rondjes draaien "Ongelukkig was gekozen en onjuist is. Er was sprake van diverse forse koerswijzigingen over een range van 90 graden.

 

 

 

Collega van de inspecteur geeft mij een tip,zij zegt het is beter als u naar de Ombudsman gaat voor hulp in dit proces.

Ja ze helpen je wel goede tips ,als ze maar van je af zijn.

hoger beroep

[Imap]/Sent

jan koridon vr 17 dec. 2021 09:41

Geachte Ombudsman. Op advies van mevrouw van ?  de I.L.T, Zij wil dat ik hulp zoek in verband met een valse veroordeling het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

Dus doe ik dat,krijg ik dit antwoord

Williams, Alida Alida@ombudsmanmetropool.nl

do 23 dec. 2021 12:11

aan mij

Geachte heer Koridon,

 

Hartelijk dank voor uw onderstaand bericht. Hierin geeft u aan dat u hulp zoekt in verband met een valse veroordeling van het tuchtcollege voor de scheepvaart.

 

Ombudsman Metropool Amsterdam is een tweedelijns klachtenregeling: u kunt bij ons terecht wanneer u een klacht hebt ingediend bij een gemeente die bij ons is aangesloten en u niet tevreden bent met hoe die klacht is afgehandeld. 

Het Tuchtcollege voor de scheepvaart valt niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman Metropool Amsterdam.

Wellicht is het mogelijk om de kwestie aan een tuchtrechtelijk juridisch specialist voor te leggen.

 

Het spijt mij u niet van dienst te kunnen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Alida Williams

Coördinator Service Team

OMBUDSMAN METROPOOL AMSTERDAM

 

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoon: 06-48453574 / 020-254 7019
Adres:  Jacob Bontiusplaats 9,  1018 LL  Amsterdam
E-mail:  alida@ombudsmanmetropool.nl  

 

Tip van mevrouw van ? I.L.T gaat op haar aanwijzing toch niet door.

Ik geef haar ook een tip( 1) Aanbeveling 2) Aanrader 3) Aanwijs 4) Aanwijzing 5) Advies 6) kom met de inspecteur samen naar het College van beroep voor het bedrijfs leven,en vertel daar uw verhaaltjes.       

conclusie

 

Een conclusie is een uiteindelijk besluit, oordeel of bevinding. In onderzoeken wordt altijd afgesloten met een conclusie. Een conclusie is een bevinding aan het eind van de rit, het is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van een onderzoek.

 

De inspecteur,de experts,de loods en de waterpolitie,en de verkeerstoren leider van IJmuiden.
Zij komen alle met een conclusie die op een besluit ,oordeel of bevinding,   kant nog wal halen.
 
In onderzoeken wordt altijd afgesloten met een conclusie.
 

Als je een conclusie trek in een onderzoek,dan zou dat het belangrijkste onderdeel zijn van het onderzoek.

Dus de conclusie hiervan is; fALEN

Het onverwacht eindigen van het juist functioneren of het niet (meer) voldoen aan vastgestelde criteria van het systeem of een gedeelte daarvan.

 

 

         wordt vervolgd