DE Celina coaster en de Conclusie

 

De Coaster Celina vaart de Jyden ,die op dat moment aan het indraaien is naar de haven, met zijn bakboord boeg de Jyden van achteren op bakboords zijde aan.

Jyden ligt op dat moment van aanvaring op 67 Graden.

Hij gaat hierbij half over de brug (stuurhuis) ,en druk de Jyden op kantelpunt onder water.

De Jyden komt hier gelukkig onderuit en is door de enorme druk van het voorschip van de Celina een 85 graden omgeduwd.

Hierbij komt het

De wet van Bernouilli is reeds besproken (ILT  Juristen goed lezen)

 

 

De algemene Conclusie van deze aanvaring: 

De Celina had ten eerste al moeten afstoppen of naar stuurboord uitmoeten wijken, om dat hij gehoord had dat er een schip over stuurboord naar binnen zou gaan.

Celina heeft op 95 Graden koers de op 67 graden Jyden aangevaren, betekenis hiervan is dat hij hem heeft geramd en aangevaren meer dan achterlijk dan dwars .(dit alles onder de lichtenlijn)

Dus conclusie: Ook zelfs van achteren aangevaren .Dan is hij in volgens Z.A.R  ook oploper.

 

ILT inspecteurs

Scheepvaart Experts J,Rotgans en H.Bakker.

De Loods van de Celina H.Piso,

De stuurman van de Celina,

De Waterpolitie,

Verkeersdienst de heer Babel.

Tucht college voor de scheepvaart. 

Allemaal verschijnen met die verzonnen verhalen, op de dag van de rechtszaak van het College van beroep voor het bedrijfsleven.

 

Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld in artikel 188 Wetboek van Strafrecht (WvS). Dit artikel luidt aldus: Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Dit is namelijk wel gedaan in het verzoekschrift  15 juni 2020 van de ILT aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

 

De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was.

 

 

Verzoekschrift 15 juni 2020 aan het Tucht college voor de scheepvaart.(dit schrijft de inspecteurl)

Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was; Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Dit schreef mijn advocaat aan mij.

Hierbij verzend ik u de e-mail door die ik gisteren aan mevrouw (inspecteur) heb verzonden. Ik ben vervolgens gebeld door mevrouw haar collega I.L.T Zij verweest naar pagina 6 van de conclusie van repliek.

Zij gaf aan dat de term "rondjes" ongelukkig was gekozen en onjuist is

 

Collega van de inspecteur ,staat een paar traptreden hoger als de inspecteur,en gaat haar een rugge steuntje geven.

Waarschijnlijk wist de inspecteur hoe ze na deze bespreking met haar superiors niet zelf de toon aan te geven.

Collega van de inspecteur, totaal geen mentaliteit of anders gezegd sociaal ongevoelig, om een leugen van de inspecteur te verdoezelen

 

Ongelukkig gekozen, ja waarom?

ongelukkig

BETEKENIS & DEFINITIE

 

bn. en bw. (-er, -st),

1. in het ongeluk verkerend, rampspoedig: een — mens; iemand maken, hem in het verderf storten; m.n. toegepast op hen die verminkt zijn of gebrek lijden: oud en -;
2. geen geluk hebbend bij wat men onderneemt: hij was die avond zeer —; bw.: hij speelde erg —; (zegsw.) in het spel, gelukkig in de liefde;
3. (van zaken) ongunstig, rampspoedig: een ongelukkige samenloop van omstandigheden; een ongelukkige liefde, die niet beantwoord wordt;
4. wat een oorzaak van verdriet is of kan worden: het bleek mij dat zij zich met deze ongelukkige eerzucht pijnigde;
5. niet verstandig gekozen: een gekozen uitdrukking;
6. bw., bij ongeval, ongelukkigerwijze: verschilt onze smaak heel veel.

 

Mijn antwoord: ongelukkig en onjuist veroordeelt te worden!!

 

Onjuist

1) Abusief 2) Averechts 3) Bezijden de waarheid 4) Ernaast 5) Fout 6) Foutief 7) In strijd met de waarheid 8) Incorrect 9) Ineffectief 10) Kwalijk 11) Met fouten 12) Mis 13) Niet correct 14) Niet goed 15) Niet waar 16) Ongerechtvaardigd 17) Onnauwkeurig 18) Onpas 19) Onterecht 20) Onvakkundig 21) Onwaar

 

Mijn antwoordt hierop ;Ten onrechte ben ik hier door de Tuchtcollege voor de scheepvaart toch veroordeeld

 

Dit is Laster of Smaad, iemand zwaar beschuldigen bij een Tuchtcollege voor de scheepvaart

De woorden verschillen in betekenis. laster. iemand moedwillig beschuldigen van een onwaar feit. Deze verkiezingscampagne is een ..........?

 

Ja en dan komen de experts ook nog aan de beurt, die zijn door de inspecteur beïnvloed geraakt ,want die gooien er nog een behoorlijke schep op.

 

Die beweren in hun schrijven,

Inplaats van naar binnen te draaien en kort om de zuidelijke pier heen te draaien ,maakte het vaartuig van de verzekerde volgens de radarbeelden zeker 2 rondtorns overstuurboord, om uiteindelijk op een westelijke koers midden in de aanlooproute in aanvaring te komen met het vaartuig van de tegenpartij ,De Celina.

Ten overvloede om het zeker helemaal met elkander eens te zijn , delen zij ook nog mede: minutieus de beelden te hebben bekeken.

Zij de experts schrijven dat aan mijn verzekering maatschappij die dan na het lezen van dit ,mij er gelijk uitgooien.

Na wel twee jaar verzekering betaalt te hebben.

 

 

 

 

Smaad is een zwaarder delict dan belediging: het gaat namelijk om het bewust zwartmaken van een ander. Smaad kan mondeling plaatsvinden, via een geschrift, maar ook via sociaal media zoals Facebook. Bij smaad wordt iemand beschuldigd van iets, waarbij het niet gemakkelijk is om vast te stellen is of de beschuldigingen onwaar zijn. Zelfs wanneer de waarheid aan het licht wordt gesteld, kan degene die dat doet strafbaar zijn.