De Celina heeft een schade van kleine 14000 euro

 

Ze hebben mij de schuld gegeven ,maar komen hun schade niet opeisen 

Vreemde zaak ,ze willen zeker niks meer met de zaak te maken hebben.

Je zou toch denken Jan Koridon is in de twee proccesen veroordeeld ik haal nu maar de buit binnen.

Of zijn hun blij dat ondanks dat, het de Celina niet is opgeroepen in de processen .

Wat is er nou allemaal onder de pet gehouden?

Celina had na de zware aanvaring moeten afstoppen om hulp te bieden.

Maar de Celina kreeg een vrijbrief en kon met gestaagde snelheid zijn weg vervolgen.

Werd niet gecontroleerd werd niet aangehouden ,niks in de weg.

 

Ik Jan Koridon alle bewijzen dat de Celina fout was ,maar alle instanties moesten mij aanpakken.

In mijn website heb ik al een paarkeer deze instanties uitgedaagd,onder voorwaarde dat alle leden die mij veroordeeld hebben op de zitting komen van een nieuw proces.

Dat begint bij de verkeerstoren IJmuiden ,de I.L.T,de experst,de loods van de Celina.

Allemaal opkomen draven met de verhalen die in deze website staan in woord en schrift.

 

Kijk naar de bandopnamen in deze website COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJSLEVEN**

 

 

WOB is WOO geworden

Hier boven klinklare leugens

Band opname kan bekeken worden op pagina: Redelijke wijs ;Kenbare fout

Hierboven klinklare leugens

Hierboven klinklare leugens

Bewijs dat ik als recreatief sta ingeschreven  bij de ASR

Lees tussen de gemarkeerde lijnen hierboven 

Geen inschrijving bij de KVK maar gewoon zeggen hij was beroepsmatig ! ?!??